Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година
ИмеПрограма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер16.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/4kurs_BEO.doc
Приложение 7


ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕИЕ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

Учебна 2008/2009 година


ТЕМАТИКА НА ЛЕКЦИЯТА

1.Седмица

1. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – история.

2.Видове анестезия.

3.Мониторинг на болния – преданестезионен, интраанестезионен, следанестезионен.


2.Семица

1. Подготовка на болен за анестезия.

2.Премедикация.

3.Апарати и пособия за анестезия.


3.Седмица

1. Специални техники, средства и медикаменти за нуждите на анестезиологията.


4.Седмица

1. Особености на анестезията в отделните раздели на анестезиологията.


5.Седмица

1. Грешки, опасности и усложнения по време на анестезия.


6.Седмица

1. Интензивна терапия след операция.


7.Седмица

7. Водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие.


8.Седмица

1. Дихателна недостатъчност.


9.Седмица

1. Остра сърдечно-съдова недостатъчност.

2. Кардио-пулмонална недостатъчност.


10.Седмица

1.Шок.

2.Полиорганна недостатъчност.


11.Седмица

1. Кома.

2.Коматозни състояния.

3.Остри нарушения на мозъчното кръвообращение.

4.Енцефалопатии.


12.Седмица

1. Интензивна терапия при термична травма.

2. Реанимация и интензивно лечение при давене и удавяне.

3.Бедствени ситуации.

4.Интоксикации – I част.


13.Седмица

1. Интоксикации – II част.

2.Специална реаниматология – остър панкреатит, перитонит, илеус.

3.Остра кръвозагуба – реанимационни мерки.

4.Травми.


14.Седмица

1. Хранене на болния в реанимацията и интензивната медицина.

2.Особености на иинтензивната терапия при терминално болни.


15.Седмица

1. Клинична смърт.

2.Мозъчна смърт.

3.Биологична смърт.

4.Трансплантация и донорство – реанимационно обезпечаване.


Свързани:

Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconМедицински факултет
План с темите на лекционния курс по учебна дисциплина Анестезиология и Интензивно Лечение за акушерки
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconПриложение 12 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconПриложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconБиография Лична информация
Университетски преподавател по Спешна Медицина, Анестезиология и Интензивно Лечение
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconКонспект по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина учебна 2009/2010 година
По инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconКонспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
Инфекциозен ендокардит – остър и подостър: етиология, патогенеза, морфология и усложнения
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconМедицински стандарт "анестезия и интензивно лечение"
Анестезиология и интензивно лечение е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните...
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconУчебна програма по фармакология за студенти по дентална медицина курс на обучение
През IV семестър лекциите и упражненията са по 2 часа седмично. През V семестър часовете за лекции са 1 ч седмично, а за упражнения...
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година iconМу софия 2009 отдел "сдо и убк" резултати от изпитите за зачисляване за специалност анестезиология и интензивно лечение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом