Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер49.84 Kb.
ТипБиография
източникhttp://ibir.bas.bg/uploads/org_person/cv/70bd531f9cea146aca1dca51eb2760266503d335.doc

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Георгиев, Георги, Николаев

Адрес
Студентски град, София

ТелефонФаксE-mail
g_nikolaev@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
23.11.1980
Трудов стаж• Дати (от-до)
2009 – до сега

• Име и адрес на работодателя
ИБИР „Акад. Кирил Братанов”

• Вид на дейността или сферата на работа
Асистент

• Заемана длъжност
Асистент

• Основни дейности и отговорности
Научни изследвания
• Дати (от-до)
2007 – 2009

• Име и адрес на работодателя
ИБИР „Акад. Кирил Братанов”

• Вид на дейността или сферата на работа
Биолог

• Заемана длъжност
Биолог

• Основни дейности и отговорности
Научни изследвания
• Дати (от-до)
2004 – 2007

• Име и адрес на работодателя
ИБИР „Акад. Кирил Братанов”

• Вид на дейността или сферата на работа
Техник

• Заемана длъжност
Техник

• Основни дейности и отговорности
Научни изследвания
Образование и обучение
• Дати (от-до)
2006 – 2008

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Клетъчна биология и патология

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър - биолог

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
• Дати (от-до)
1999 - 2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Биология

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавър по биология

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Бакалавър
• Дати (от-до)
1994 - 1999

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЕГ „Йоан Екзарх”, гр. Враца

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Английски език

• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
Български
Други езици

Английски език

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
Отлично
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност

Свидетелство за управление на МПС


Да
Приложения
Основни публикации и участия:  • Г. Георгиев, Р. Конакчиева: „Епигенетично моделиране на ембрионалното и постнаталното развитие”, списание „Ембриология”, том 2, книжка 1, 2007, стр. 16 – 21;

  • Taushanova P., Georgiev G., Manchev S., Konakchieva R. 2007 Effect of Glucocorticoids on Melatonin Receptor Expression under T-cell Activated Immune Response, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, volume 8, p. 899;

  • Г. Георгиев, И. Ваврек, Р. Конакчиева. Изследване влиянието на растежни фактори и глюкокориткоиди върху стероидогенния отговор на човешки гранулозни клетки ин в3итро, PS-03, 9-ти Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия с международно участие, Варна, 11-14 април 2008;

  • Георгиев Г., Автански Д., Конакчиева Р. Ин-витро модулиране секрецията на стероиди от овариални клетки в условия на глюкокортикостероидна резистентност, Научна сесия по повод 70 години ИБИР-БАН.

  • G. Georgiev, P. Todorov, R. Konakchieva. PS-I: „Effect of interleukin 1-beta and glucocorticoids on the steroid response of human granulose cells: modulation by melatonin”, 12th International Symposium for Immunology of Reproduction, 25-27 June 2009, Varna, Bulgaria
Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом