Запове д
ИмеЗапове д
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер138.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2012-2013/Komisii-i-grafik-za-provejdane-na-redovna-sesiq-p

СОУ СОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, област Благоевград

2950 с.Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail:sou_satovcha@abv.bg

З А П О В Е Д


РД-07-017 / 26.09.2012 г.


На основание чл.147 ал.1 от ППЗНП, във връзка с чл.29б и чл. 29в от Наредба № 3 от 2003 година за системата на оценяване

О П Р Е Д Е Л Я М:Комисии и график за провеждане на редовна сесия по задължителна подготовка (ЗП) и задължително избираема подготовка (ЗИП) за учениците над 16 години-самостоятелна форма на обучение от V-ХІІ клас, както следва:


І. Училищна комисия по организиране на изпитите в състав:1. Цветанка Янева-ПДУД

2. Албена Халачена-АТС


ІІ. Комисия по оценяване:
Вид

Дата

Изпитна комисия

Квестори

1

БЕЛ

ЗП

01.10.2012

Фикрие Бакалова -председател

Зара Кавракова-ст.учител по ИТ

Лъчезар Селяшки -член

Аксиния Айролова- ст.уч-л по ИТ

2

АЕ

ЗП

02.10.2012

Маруся Лозанова-председател

Бисер Влайков – учител по ФВС

Ивайло Селяшки-член

Орлин Влайков – ст.учител по ФВС

3

ФЕ

ЗП

03.10.2012

Райка Славчева - председател

Нели Бурова – ст.учител по ХООС

Цанко Влайков – член

Биляна Хаджиева – ст.учител в по ГИ

4

Математика

ЗП

04.10.2012

Асен Тахиров - председател

Сузана Влайкова – ст.учител в нач.курс

Величка Карабунарова – член

Наум Странджев-ст. учител по музика

5

ГИ

ЗП

05.10.2012

Биляна Хаджиева – председател

Денка Николова – ст.учител по БЕЛ

Диляна Сиркьова – член

Силвина Адамова-ст.учител по физика

6

История

ЗП

08.10.2012

Гюлзара Качанова –председател

Маруся Лозанова – ст.учител по АЕ

Калоян Шишков– член

Цанко Влайков-ст.учител по ИИ

7

Физика

ЗП

09.10.2012

Силвина Адамова– председател

Десислава Юзекчиева–ст.учител в нач. курс

Нели Бурова –– член

Биляна Хаджиева – ст.учител по ГИ

8

Философски цикъл

ЗП

10.10.2012

Калоян Шишков - председател

Лиляна Камбова –ст. учител по математика

Лъчезар Селяшки – член

Бисер Топалов-ст.учител по БЗО

9

БЗО

ЗП

11.10.2012

Бисер Топалов-председател

Емилия Бошнакова – ст.учител в нач. курс

Катя Камбова-член

Нели Коемджиева –гл. учител в нач. курс
ЧП

ЗП

12.10.2012

Катя Камбова-председател

Гюлзара Качанова – ст.учител по история

Нели Бурова – член

Бисер Влайков – учител по ФВС

10

Химия

ЗП

12.10.2012

Нели Бурова-председател

Гюлзара Качанова – ст.учител по история

Катя Камбова– член

Бисер Влайков – учител по ФВС

11

ИТ

ЗП

15.10.2012

Аксиния Айролова – председател

Ивайло Селяшки-ст. учител по АЕ

Зара Кавракова - член

Орлин Влайков – ст.учител по ФВС

12

Информатика

ЗП
13

Музика

ЗП

16.10.2012

Наум Странджев-председател

Сузана Влайкова – ст.учител в нач.курс

Денка Николова –член

Недялка Узунова – ст.учител в нач. курс

14

ФВС

ЗП

17.10.2012

Бисер Влайков – председател
Орлин Влайков – член
15

Изобр.изк-о

ЗП

18.10.2012

Цанко Влайков – председател

Зара Кавракова-ст.учител по ИТ

Диляна Сиркьова-член

Аксиния Айролова- ст.уч-л по ИТ

16

Домашна техн.

ЗП

22.10.2012

Катя Камбова– председател

Лъчезар Селяшки-ст. учител по БЕЛ

Наум Странджев-член

Фикрие Бакалова-учител по БЕЛ1

БЕЛ

ЗИП

23.10.2012

Лъчезар Селяшки– председател

Бисер Топалов-ст.учител по БЗО

Фикрие Бакалова– член

Нели Бурова – ст.учител по ХООС

2

АЕ

ЗИП

24.10.2012

Маруся Лозанова-председател

Орлин Влайков – ст.учител по ФВС

Ивайло Селяшки-член

Денка Николова – ст.учител по БЕЛ

3

ФЕ

ЗИП

25.10.2012

Райка Славчева - председател

Нели Коемджиева –гл. учител в нач. курс

Цанко Влайков – член

Гюлзара Качанова – ст.учител по история

4

Математика

ЗИП

26.10.2012

Асен Тахиров - председател

Райка Славчева – ст.учител по ФЕ

Величка Карабунарова – член

Ивайло Селяшки-ст. учител по АЕ

5

ГИ

ЗИП

29.10.2012

Биляна Хаджиева – председател

Цанко Влайков-ст. учител по ИИ

Диляна Сиркьова – член

Недялка Узунова – ст.учител в нач. курс

6

ИЦ

ЗИП

30.10.2012

Гюлзара Качанова-председател

Бисер Влайков – учител по ФВС

Калоян Шишков-член

Райка Славчева – ст.учител по ФЕ

7

Философски цикъл

ЗИП

31.10.2012

Калоян Шишков - председател

Лиляна Камбова-ст. учител по математика

Лъчезар Селяшки – член

Бисер Топалов-ст.учител по БЗО

8

БЗО

ЗИП

05.11.2012

Бисер Топалов-председател

Наум Странджев-ст.учител по музика

Катя Камбова-член

Маруся Лозанова-ст. учител по АЕ

9

ХООС

ЗИП

06.11.2012

Нели Бурова-председател

Калоян Шишков-гл. учител

Катя Камбова– член

Силвина Адамова-ст. учител по ФА

10

ФА

ЗИП

07.11.2012

Силвина Адамова– председател

Десислава Юзекчиева–ст.учител в нач. курс

Нели Бурова –– член

Емилия Бошнакова – ст.учител в нач. курс

11

ЧП

ЗИП

07.11.2012

Катя Камбова-председател

Асен Тахиров-ст.учител по математика

Нели Бурова – член

Цанко Влайков-ст.учител по ИИ

12

ИТ

ЗИП

08.11.2012

Аксиния Айролова – председател

Денка Николова – ст.учител по БЕЛ

Зара Кавракова - член

Гюлзара Качанова – ст.учител по история

13

ФВС

ЗИП

09.11.2012

Бисер Влайков – председател
Орлин Влайков – член

Начален час на всеки изпит: 14.30 часа.

Срок за изготвяне на изпитните материали /тестове, конспекти/ от преподавателите: 28.09.2012 г.

Място и време за проверка на изпитните работи: учителската стая от 16.00 часа.

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: следващия работен ден след съответния изпит, изложен на информационното табло.

Изпитите по чужд език се провеждат в две части: писмена и устна.

Изпитите по музика и изобразително изкуство /за прогимназиален етап/, информатика и информационни технологии се провеждат в две части: писмена и практическа.

Продължителността на изпитите е:

1. За гимназиалния етап:

2.1. три астрономически часа – за писмените изпити;

2.2. до 30 минути за устните изпитвания;

2.3. не повече от пет астрономически часа – за практическите изпитвания.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на преподавателите и учениците - самостоятелна форма на обучение, за сведение и изпълнение.


26.09.2012 г ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ: ...............................

ДИРЕКТОР НА СОУ, САТОВЧА .


Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом