Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178
ИмеЛитература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер323.41 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2011/06/1svetkavicnataVoina.doc
  1   2


ПРАКТИЧЕСКА ПРОВЕРКА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА СЪВЕТСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА. СВЕТКАВИЧНА ВОЙНА В ЧИСТ ВИД.


Литература:

1. Жуков, Г.К. „Воспоминания и размышления”, М., 1969г., стр.154 – 178

2. Суворов, В. „Денят „М””, Факелекспрес, 1994г., стр. 61-74.


Първата в историята на човечеството мълниеносна операция по разгром на агресивна групировка на противника нахлула в територията на приятелска страна е операцията на съветските войски под командването на Георгий Константинович Жуков срещу японската 6-а армия край реката Халхин Гол в Монголия.

Военните действия на територията на Монголия започват с нахлуването на японските войски през последната десетдневка на май 1939г. По силата на договор от 12 март 1936г., Съветското правителство се задължавало да защитава територията на Монголия, като своя собствена от всяка военна агресия. В Източна Монголия, между границата и реката Халхин Гол били разположени монголските войски и войските на 57 специален армейски корпус, които сдържали противника. На Жуков е заповядано да поеме командуването на 57 корпус в началото на юни. Оценката на обстановката, която направил той, сочила, че това не е обикновен крайграничен конфликт, че трябва в близко бъдеще да се очакват действия в по-голям мащаб. Налагал се изводът, че със силите на 57-и специален армейски корпус не ще бъде възможно да се пресече японската военна авантюра, която имала за цел да установи контрол в Далечния изток, като окупира територията на Монголия и от там да подготви плацдарм за заплаха срещу СССР. Жуков отправя молба към наркома на отбраната частите на корпуса да се усилят с авиация, с поне още три стрелкови дивизии и една танкова бригада и значително да се укрепят с артилерия, без която, по негово мнение, е невъзможно да се постигна победа. Изпратена му е авиация и група опитни летци, между които 21 герои на Съветския съюз. Получили и нови самолети, с което и превъзходство над противника във въздуха. Завързалите се въздушни сражения, в които участвали по над 100 самолета от двете страни, завършвали с решителен успех на съветските летци.

Въздушната активност на японците показвала, че те се готвят за решителни сражения и целят да нанесат големи загуби на съветската авиация и да завоюват господството във въздуха, в интерес на предполагаема бъдещата тяхна настъпателна операция.

Както се оказало по-късно, японците в течението на целия месец юни съсредоточавали войски в района на Халхин Гол и ги подготвяли за провеждането на операция, произтичаща от плана им за военна агресия, след която до средата на юли би трябвало да завземат територията на Монголия.

Жуков определя близките цели на операцията на японските войски така:

  • да се обкръжат и разгромят групировките съветски и монголски войски, разположени източно от река Халхин Гол;

  • форсиране на реката и излизане на западния й бряг с цел разгром на съветските резерви;

  • завземане и разширяване на плацдарм западно от р. Халхин Гол с цел осигуряване следващите бойни действия.

За провеждането на тази операция, японците прехвърляли войски, предназначени за действие в състава на тяхната 6-а армия. Жуков не дава данни на състава, числеността и въоръжението на противостоящите страни, поради което дори за подготвения читател се оказва трудно да направи изводи за мащаба на самата операция, за нейната значимост, за нейния същностен характер. Той съобщава само емоционални обстоятелства – японското командване било толкова уверено в своята победа, че дори поканило в района на бойните действия няколко чуждестранни кореспондента и военни аташета, за да наблюдават предстоящите победни действия. В числото на поканените били военните аташета и кореспондентите на хитлеристка Германия и фашистка Италия. Може да си представим какви са били техните кореспонденции и анализи по определяне действията на съветските войски след завършването на конфликта и пълния разгром на японците.

Японската операция започва в утрото на 3 юли и завършва в утрото на 5 юли!! Започва със завладяването на планината Баин-Цаган на западния бряг на реката и завършва с пълно затишие в този район и разгром на главната групировка японски войски. Жуков определя тази битка като „класическа операция по активна отбрана на войските на Червената армия, след което японските войски повече не рискували да се прехвърлят на западния бряг на реката Халхин Гол”. Вместо да причисли загубите на двете страни, Жуков се задоволява само да посочи ролята на победата за издигане политико-моралното състояние на съветските войски и тези на Монголската Народна Република, което още веднъж сочи, че морално-политическото състояние е следствие от победата, а не фактор за това. Жуков обаче споделя и едно много съществено наблюдение, което разкрива разбирането на съветския военен елит за основния фактор при победата в една бъдеща война. Той заключава: „Основна роля в баин-цаганската битка изиграха 11-а танкова бригада, 7-а мотобронебригада, 8-и монголски бронедивизион и взаимодействащата с тях артилерия и ВВС. Опитът от сражението в района на Баин Цаган показа, че в лицето на танковите и мотомеханизираните войски, умело взаимодействащи с авиацията и подвижната артилерия, ние имаме решаващо средство за осъществяване на стремителни операции с решаваща цел.” Какви са тези „стремителни операции с решаваща цел” ще изпитат японските войски само след 25 дни, пред смаяните погледи на чуждестранните кореспонденти и аташета. До тогава активността на японците се ограничавала само в бойни разузнавателни действия със силите максимум на усилен с артилерия полк, с поддръжката на бомбардировъчна авиация. Освен това японците се заели да укрепват отбраната си по целия фронт: превозвали дървен материал и строяли укрепления; копаели траншеи и строили блиндажи и инженерно усилвали отбраната на позициите си.

Какво правили в това време съветските войски?

Както посочва Жуков, Командването на съветско-монголските войски старателно се подготвяло за провеждането не по-късно от 20 август генерална настъпателна операция с цел окончателния разгром на войските, нахлули в територията на Монголската Народна Република. Кой знае защо Жуков пропуска да отбележи с гордост, че нему се паднала честта да провери на практика съвършенството на Съветската военна доктрина: „отразяване агресията на противника с последващ разгром войските на агресора”. Но все пак той отделя внимание на мащабите на провежданата операция, без обаче да посочва някакви числени факти и тактико-технически данни за противоборстващите страни. За провеждане на операцията, посочва той, по молба на Военния съвет на 1-а армейска група войски спешно се прехвърлили от Съветския съюз нови сили и средства, а също и материално технически запаси. Това разбира се не би могло да се осъществи без политическо решение на най-високо ниво, което решение същевременно е поставило целите на предстоящата операция и определила нейния характер и военно-стратегическо и политическо значение. Съгласно това решение допълнително се превозили две стрелкови дивизии и една танкова бригада, два артилерийски полка и други части. Усилила се бомбардировъчната и изтребителната авиация. И пак авторът георгий Константинопвич не посочва цифри. Мемоарите на Жуков са публикувани през 1969г., или 30 години след разглежданите събития. Нима все още данните за тях са военна тайна?? Но трябва да бъдем и справедливи. Данни има все пак: приведени са количеството (в тонове) превозени боеприпаси, разни гориво-смазочни материали, продоволствие от всички видове, топливо и други товари, и количеството необходимо за това товарни машини и цистерни. Дори отлично подготвения тилови специалист не би могъл „от раз” да пресметни на какво количество сили и средства тези материални запаси биха осигурили бойните действия. Ето по какъв начин в едни мемоари могат да бъде зашифрована мощта на участващите страни в една военна операция. Но все пак нещо трябва да се каже, с нещо трябва да се похвали командващият групата съветски войски, защото има за какво!! И Жуков споделя като за пред слушатели във военна академия:

„Ние смятахме решаващ фактор за успеха в предстоящата операция оперативно-тактическата внезапност, която би трябвало да постави противника в такова положение, че той да не може да противостои на нашия унищожаващ удар и да предприеме контраманьовър. (Заб. моя: И това пред очите на военните аташета и кореспонденти! Правете си изводи какво ви чака!!). Особено се отчиташе това, че японската страна, нямайки добри танкови съединения и мотомеханизирани войски, не ще може бързо да прехвърли своите части от второстепенни участъци и от дълбочина против нашите ударни групировки, действащи на фланговете на противниковата отбрана с цел обкръжаване на 6-а японска армия.

С цел маскировка, съхранение в най-строга тайна нашите мероприятия, Военният съвет на армейската група, наред с плана за предстоящата операция разработил план за оперативно-тактическа заблуда на противника, който включвал в себе си:

- провеждане скрито придвижване и съсредоточаване на пристигащите от Съветския съюз войски за усилване на армейската група;

- скрито прегрупиране силите и средствата, намиращи се в отбрана зад реката Халхин Гол;

- осъществяване скрито прехвърляне на войски и материални запаси през реката Халхин Гол;

- специална секретна обработка на задачите на всички родове войски, участващи в предстоящата операция;

- въпросите на дезинформация и залъгване на противника с цел въвеждането му в заблуждение относно нашите намерения.

С тези мероприятия ние се стремяхме да създадем в противника впечатление за отсъствие от наша страна каквито и да са подготвителни мерки от настъпателен характер, да му покажем, че ние водим широко разгърната работа по устройване на отбрана и само на отбрана. За това било решено всички придвижвания, съсредоточавания, прегрупирания да се осъществяват само нощем… До 17-18 август било категорично забранено да се въвеждат войски в районите, от където се предполагало да се нанесат ударите с цел излизането на нашите войски във фланг и тил на цялата противникова групировка… Всички нощни придвижвания се маскирали със шум, създаван от полети на самолети, стрелба на артилерия, миномети, картечници и пушечни изстрели, които се водеха от частите строго по график, обвързан с придвижването. За целите на маскировката на придвижването на силите бяха използвани от нас звукови установки, които създаваха добра имитация на шум от забиване на колове, полети на самолети, движение на танкове и прочие. ” (ВР, стр. 161-162)

И японците се хващат на тази въдица, също и военните аташета и кореспондентите, но по-късно твърде вероятно е да са си направили правилните изводи. Кой ще им попречи, освен липсата на военен интелект, което те имат в излишък??

Жуков продължава да споделя тайните за успеха на операцията:

„За да не изтече информация към противника и сведения за настъпателната операция, разработката на плана за генералното настъпление в щаба на армейската групировка се осъществяваше лично от командващия, от члена на Военния съвет, от началника на политотдела, от началник-щаба и от началника на оперативния отдел. Командващите и началниците на родовете войски, началниците на тила работиха само по специални въпроси, по плана, утвърден от командващия… С приближаването на срока за начало на операцията различните категории команден състав били последователно запознавани с плана на операцията, започвайки с четири и завършвайки с едно денонощие до началото на бойните действия. Войниците и сержантите получили бойните си задачи три часа преди настъплението.

Последвалите събития и целия ход на нашата настъпателна операция показаха, че специалните мерки по дезинформация и маскировка, а така също другите мероприятия по подготовка на внезапната операция изиграха най-важната роля, и противникът действително беше изненадан неподготвен.

В подготовката на августовската операция специално внимание се отделяше на разузнаването на противника…” (стр.163)

Как протича самата операция картинно предава Виктор Суворов ( „Денят „М””, стр. 68-69):

В 5,45ч. на 20 август 1939г. 153 съветски бомбардировача под прикритието на съответен брой изтребители нанесли внезапен удар по позициите на японските войски. Веднага след това заговорила артилерията. Артилерийската подготовка била кратка (2 часа и 45 минути), но незапомнено мощна. Докато траяла артилерийската подготовка, съветската авиация нанесла втори удар и в 9.00ч. танковите клинове разпрали японската отбрана. Замисълът на Жуков бил прост. Жуков провел класическа операция по обкръжаване – относително слаб център и две мощни флангови групировки. Центърът само сдържа противника, а ударните групировки по фланговете, без да завързват продължителни боеве, заобикаляйки огнищата на съпротива, устремно напредват и се съединяват зад противника. След три денонощия пръстенът на обкръжението около японските войски се затворил и започнал разгромът. (Заб. На 26 август завършва обкръжението, а на 30 август – разгромът) Операцията край Халхин Гол е блестяща и като замисъл и като изпълнение. Жуков рискувал. Но рискът се оправдал.

Жуков заповядал да се изнесат летищата колкото се може по-близо до фронтовата линия. Това позволило на самолетите да вземат по-малко гориво, но повече бомби. Интензивността на използване на авиацията се повишила рязко: самолетите излитали, бомбардирали още преди да са набрали височина, бързо се връщали, вземали пак бомби и излитали. А когато съветските танкове били далеч напред, авиацията можела да ги подкрепя без да сменя летищата си за базиране.

Жуков изнесъл до самата бойна линия лазаретите и снабдителните бази – подвозът на боеприпаси, гориво и всичко необходимо за боя се осъществявал ритмично и бързо; евакуирането на ранените не изисквало много време, няколко минути след раняването си войникът се озовавал на операционната маса.

Жуков изнесъл своя и всички други командни пунктове до бойната линия, така че можел лично да вижда панорамата на сражението, а когато войските били вече отишли далеч напред, не му се наложило да мести командния си пункт след войските.

Жуков, докато траела подготовката за настъплението, почти напълно забранил използването на радиовръзката. Връзката се осъществявала предимно по жица (проводни средства за свръзка) с кратки и разбираеми само за двамата разговарящи заповеди и команди. Операцията се подготвяла скришом. Всеки изпълнител получавал указания само в рамките на своите задължения и нямал представа нито за общия замисъл, нито за размаха и сроковете за започване на настъплението. Впрочем мнозина не знаели и за самото настъпление.

Жуков заблуждавал не само японското разузнаване, а преди всичко и собствените си войници и командири. Те чак до последния момент смятали, че се подготвя отбрана за продължителен период. Щом собствените ти войници и командири вярвали в това, вярвал и противникът…

Дезинформацията дала обилен резултат. В цялата дотогавашна японска история нямало толкова ужасно поражение. Разгромът на 6-а японска армия при Халхин Гол имал стратегически последици. Била спряна японската агресия по направление към Монголия и Съветския съюз и обърната в друга посока… През 1941г. в критични за Съветския съюз дни японските генерали, помнейки урока от Халхин Гол, не посмели да нападнат.

Халхин Гол е първата през двадесетия век светкавична война, блицкриг в чист вид. Това е първото в историята прилагане на танковете на големи маси за удари в дълбочина. Това е пример за небивала концентрация на артилерията на тесни участници на фронта. Това е образец за абсолютна внезапност на съкрушителните удари – през първите час и половина от сражението японската артилерия не дала нито един изстрел и нито един японски самолет не излетял.

Халхин Гол е началото на издигане на Жуков.

След завръщането на Жуков от Монголия Сталин му поверил най-мощния от всички военни окръзи – Киевския, а през февруари 1941г. го назначили за началник на Генералния щаб. На тази длъжност Жуков подготвял войната срещу Германия. На германската граница (само че в несъизмеримо по-голям мащаб) той повтарял всичко, което бил приложил срещу японската армия:

Жуков създал две свръхмощни ударни флангови групировки в Лвовската и Белостокската издатина, освен това – още една групировка за удар по Румъния;

Жуков изтеглил летищата до самите граници и съсредоточил на тях по сто, а понякога и по двеста самолета;

Жуков изнесъл до самите граници лазаретите, снабдителните бази, командните пунктове. Жуков изнесъл към границите стотици хиляди тонове боеприпаси, гориво и резервни части за танковете и самолетите;

Жуков почти напълно забранил използването на радиовръзката;

Жуков запазил замисъла си в абсолютна тайна и малцина в Червената армия знаели какво предстои да се върши…


В Червената армия малцина знаели за замисъла на Жуков, но в Германия, по политическите стъпки на вождовете на СССР и бойната активност на Червената армия, твърде бързо се ориентирали в предстоящите събития и изпреварили с една –две седмици началото на втората светкавична инициатива на Жуков.


При внезапно нападения на противника и то в момент на съсредоточаване на групировките за нападение, всичките тези „мероприятия” биха имали катастрофални последици, което и става.


Операцията при Халхин Гол е образец за прилагане на Съветската военна доктрина – отразяване на агресията на противника с последващ разгром на войските на негова територия, завладяване на страната му и установяване на най-справедливия политически строй – диктатура на пролетариата под формата на съветска власт.

Никола Ников, 13.06.20100г., гр. Русе.

  1   2

Свързани:

Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за подпомагане на земеделските производители
Сборник закони апис, кн. 6/98 г., стр. 178; кн. 8/98 г., стр. 65; кн. 4/2000 г., стр. 185; кн. 6/2002 г., стр. 167; кн. 11/2002 г.,...
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЛишние книги (Фантастика, детективы, собрания сочинений, худ лит., историческая литература (+биографии, воспоминания), математика, физика, популярная литература и учебники, лит на иностранных языках, Роман-газета, подшивки из журналов)

Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconВоспоминания и размышления о прожитом и пережитом (в назидание потомкам)
Пищики Дубровенского района Витебской области. С трёх сторон деревня окружена лесом и расположена на водоразделе притоков Днепра,...
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за държавните такси
Апис, кн. 1/91 г., стр. 216; кн. 8/91 г., стр. 224; кн. 9/95 г., стр. 15; кн. 12/96 г., стр. 24; кн. 10/97 г., стр. 32; кн. 7/2002...
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconАлександр Моисеевич Пятигорский Мифологические размышления
«Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа»: Языки русской культуры; Москва; 1996
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178 iconЗакон за държавната собственост
Сборник закони апис, кн. 6/96 г., стр. 102; кн. 8/97 г., стр. 43; кн. 9/97 г., стр. 210; кн. 1/98 г., стр. 156; кн. 11/98 г., стр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом