Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter
ИмеТренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер25.91 Kb.
ТипЗадача
източникhttp://infoman.musala.com/contests/seminar_gabrovo/hunter.rtf
ТРЕНИРОВЪЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ПЪРВИ ДЕН

Габрово, 1 септември 2001 г.


Задача 2. HUNTER


Ловец преследва заек в поле, разграфено на 2M + 1 по 2N + 1 квадратчета (2 < M < 50, 2 < N < 50). Координатите на квадратчетата се изразяват с целите числа от –M до M по абсцисата и от –N до N по ординатата. Ловецът и заекът правят пос­ледователно ходове един след друг. Все­ки ход на ловеца е запълване на едно избрано от него квадратче, което дотогава е било сво­бодно, т.е. не е било запълнено и в него не се намира заекът. След като едно квадратче бъ­де запълнено, то не мо­же да бъде освободено. Един ход на заека е пре­мест­ва­не му в едно от 8-те съседни квад­рат­че­та, което е свободно (т.е. в такова, което не е запълнено и има обща стра­­­на или връх с квад­рат­­чето в което е бил заекът). Ловецът хваща заека, ако заекът не мо­же да се движи повече, т.е. за заека не е останало свободно съседно квадратче (в този случай ло­­­вецът спечелва играта). Заекът избягва, ако успее да стъпи на кон­турно квадратче от по­ле­то (в то­зи случай ловецът загубва играта).


Напишете програма HUNTER.EXE, която играе за ловеца. Вашата програма ще получава коор­динатите на поредния ход на заека като двойка цели числа (разделени с шпация) във вход­­ния си поток и трябва да извежда хода на ловеца също като двойка цели числа (раз­де­ле­ни с шпация) в изходния си поток, показващи поредното запълнено квадратче от ловеца. Ва­ша­­та програма започва първа играта, като й се подават началните координати на заека. При вся­­ко следващо извикване, програма ви получава във входния си поток ново место­по­ло­же­ние на заека, като са спазени правилата на играта.


Входни данни: Текстов файл HUNTER.INP, състоящ се от един ред с двете цели по­ло­жи­тел­ни числа M и N, разделени с една шпация.


Работен файл: Вашата програма може да използва по време на работата си един спо­ма­га­те­лен файл, като чете и пише в него, както и да го изтрива и създава отново. Неговото съ­дър­жа­­ние няма да се променя между две последователни извиквания на прог­ра­мата ви при раз­иг­ра­­ване на една игра и файлът няма да се чете от журито. Единствените ог­ра­ни­чения за фай­­ла са неговият размер да не е по-голям от 100K, името му да е Temp и да е раз­положен в ди­­ректорията, в която е вашата програма. Първоначално в тази директория ще има текстов файл Temp съдържащ единствен символ 0 (нула).


Изходни данни: Вашата програма не трябва да пише в други файлове.


Бележки за оценяването: При ход на вашата програма, който противоречи на правилата на играта – получавате 0 точки. Всяка игра ще се разиграва два пъти. При различни изходи, вклю­чително и при изходи с различен брой ходове – получавате 0 точки. При загуба по­лу­ча­ва­те trunc(min(5,h/(min(M,N)+1)) точки, където h е номера на вашия ход, при който загубвате. При победа получавате 10 точки.


Време за работа на програмата 10 сек за една игра.

Свързани:

Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconТренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача string
...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconЗадача календар
По случай празника директорът решил да организира състезание, като всеки един от участниците получил следната задача: по зададена...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconКонтролно състезание на националния отбор габрово, 6 май 2003 г. Задача разбиване
Например всичките разбивания на числото 5, подредени ан­ти­лек­си­ко­граф­ски са 5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconМеждународният ден на мира от тук нататък ще бъде отбелязан като ден на глобално прекратяване на огъня и насилието, покана за всички нации и хора да почетат прекратяването на военни действия по време на този ден
На 21 септември 2008 г се отбелязва 28-та годишнина от провъзгласяването на Международния ден на мира от ООН. През 2001 г всички...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconМатематическо състезание на пмг „Гео Милев
В една година датата 14 юни е неделя. Кой ден от седмицата е 15 септември същата година?
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconТема: Подготовка за Великденско математическо състезание Първи клас Задача 1
...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconРешение №109
Административен съд – габрово колегия в открито съдебно заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и десета година в...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconПърви учебен ден в първи клас
Здравейте, деца! Очаквах ви с голямо нетърпение. Добре дошли в училище! В този важен за вас ден искам да ви пожелая много успехи...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter icon28. 12. 04. 01. 2013 Пакетна цена: 1370 лв на турист Първи ден
Първи ден Излитане от летищe София за Виена, посрещане от страна на приемащата агенция, групов трансфер в избрания хотел кат. 4*...
Тренировъчно състезание – първи ден габрово, 1 септември 2001 г. Задача hunter iconПрограма на круиза първи ден (събота)
Първи ден (събота) – Сутринта – директен полет София – Кайро в 10: 00 ч. Кацане в Кайро в 12: 45 ч. Трансфер до хотела. Възможност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом