Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер52.49 Kb.
ТипБиография
източникhttp://vns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090724091602_CV_ANGELOV.doc

автобиографияЛична информация
Име
Никола Асенов Ангелов

Адрес
ул. “Перуника” 11, гр. Банкя, п.к. 1320, България

Телефон
0896-50-61-20

ФаксE-mail
niko_angel@abv.bg
Националност
БългарскаДата на раждане
23.07.1981г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
13.09.2005г. – 01.05.2006г.

• Име и адрес на работодателя
“Бета-консулт - 1” ЕООД

• Вид на дейността или сферата на работа
Проектиране на сгради и съоръжения

• Заемана длъжност
Проектант конструктор

• Основни дейности и отговорности
Проектиране на стоманобетонни и метални конструкции
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1995г. -2000г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Строителан техникум “Хр. Ботев” - гр.София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Паралелка по архитектура и строителство

• Наименование на придобитата квалификация
Техник по строителство и архитектура

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
2000г. – 2005г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
УАСГ – София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Специалност ССС

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър инженер

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски

• Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
Добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
През 2008г. участвах в разработването на научно-изследователски проект към ЦНИП при УАСГ на тема “Носимоспособност и конструиране на D-области от стоманобетонни елементи” (Научно направление 5: Хармонизиране на българските норми за проектиране на строителни конструкции с Еврокодовете) с ръководител колектив доц. д-р инж. Атанас Георгиев – катедра „Масивни конструкции”.


В периода 12-14 септември 2008г. участвах в Международна научна конференция в гр. Варна, където изнесох доклад на тема “Прътови модели за проектиране на индиректно натоварени D-области от стоманобетонни греди”.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работя със следните компютърни програми: MS Office, Auto CAD, SAP2000, SAFE, ETABS, ANSYS.


Изкарал съм курсове за следните компютърни програми с техническа насоченост:

 1. ANSYS 8.0 с тема “Компютърен анализ на 2D и 3D конструкции с ANSYS 8.0 – I-ва част”.

 2. ANSYS 9.0 с тема “Компютърен анализ на 2D и 3D конструкции с ANSYS 9.0 – II-ра част”.

 3. SAP 2000 с тема “Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000”.
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
участвал съм в проектирането на следните обекти:

 1. Жилищна група от Блокове 1,2,3,4,5,6 Групи подземни гаражи и трафопост УПИ 1724, 1088, 1291, кв. 10Б, м. “Витоша ВЕЦ – Симеоново” р-н “Студентски”, ул. “21-ви век” – гр. София.

 2. Многофункционален комплекс “San Stefano Plaza”, Блок 2.

 3. Административна сграда и складово хале на "Енко Вендинг" ООД УПИ ХII-383,ХІІІ-383 ,кв.27, по плана на с.Лозен, местност Врана - Лозен – Триъгълника.

 4. Склад на Хеброс Банк в бл.29, ж.к.Дружба I.

 5. Разширение на училище в с. Тополчане – укрепване на корпус В.

 6. Винарска изба “Дамяница” – с. Дамяница. Преустройство на склад за готова продукция.

 7. Апартаментен комплекс с офиси и магазини в УПИ I-3882, 6323, 6324, 6325, 3877, 3876, 3882, кв. 69, по плана на гр. Силистра

 8. Промяна на предназначението на част от жил. сграда с общ. обслужващи обекти (кота -2,90 и кота 0,00) в Билла Маркет Русе, УПИ II-354, 355, 356, 357, 4885, кв.142.1, Русе.

 9. Сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част, УПИ I, кв.19, 23-ти м.р., гр. Варна; Промяна на предназначението на част от блок “А1” (кота -2,90 и кота +0,40) в Билла Маркет Варна – 4.
Свидетелство за управление на МПС
Категория B
стр.Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом