Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница3/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8

между ръководството и

Периферни устройства

Психология и етика;

между отделните звена;

Концентрация на

персонала.

(принтер, скенер);

Българските държавни

Вземане на решение;

вниманието;Копирна техника;

стандарти (БДС) в областта

Сътрудничество при

Памет;Машини за ламиниране,

на деловата кореспонденция

изработване на

Умения за правилно устно имашини за унищожаване на

и документооборота;

план-графици;

писмено изразяване;документи и др.;

Йерархична структура на

Извършване на оперативна

Готовност за работа в екип;Средства за комуникация:

фирмата и нива на

административна дейност;

Дисциплинираност;телефон, факс, Интернет,

съподчиненост на

Работа с офис техника -

Търпение и упоритост;електронна поща.

персонала;

компютър, съобщителна и

Умение за работа с хора;Канцеларски материали и

Бизнес комуникации;

звукозаписваща;

Отговорност;консумативи:

Системи за архивиране;

Работа с компютърни мрежи;

Коректност и такт;Хартия;

Текстообработващи

Работа с картотеки,

Самоконтрол;Консумативи за принтери и

програми;

дневници и документи;

Инициативност;копирни машини;

Програми тип "Електронна

Работа с автоматизирани

Гъвкавост.Дискети, компакт-дискове и

таблица";

информационни системи;

инсталационни дискове;

Електронна поща;

Работа със системи за

Контролни карти;

Възможности на Интернет;

вътрешна комуникация и

Печати.

Автоматизирани

контрол.

Документация:

информационни системиНормативни документи,

(управленски,касаещи взаимоотношенията

административни и др.);с персонала (Кодекс на

Компютърни мрежи итруда, Кодекс за социалното

вътрешни системи заосигуряване, Закон за

комуникация.задълженията и договорите

и др.);

Правилници (за вътрешен

ред, за безопасност на

труда и ППО);

Информационни бюлетини.4. Поддържа списък с

Технически средства:

Основни категории на

Изготвяне на договори;

Умения за вземане на

необходимите

Компютри;

микроикономиката;

Участие при изготвяне на

решения;

офисконсумативи и отговаря

Периферни устройства

Офериране, контакти и

оферти;

Интелектуални способности;

за своевременното им

(принтер, скенер);

ангажиране на външни

Оценка на риска за здравето

Концентрация на

осигуряване (копирна

Копирна техника;

доставчици на материали,

и безопасността на работния

вниманието;

хартия, тонер касети за

Пишеща машина;

суровини и услуги;

процес;

Памет;

факсове и лазерни

Машини за ламиниране,

Развитието на технологиите,

Извличане на информация от

Съобразителност;

принтери, мастилници,

машини за унищожаване на

влияещи върху способите за

документация на български и

Умения за правилно устно и

канцеларски материали и

документи и др.;

продажба (търговия с

чужд език;

писмено изразяване;

др.).

Средства за комуникация:

кредитни карти, телешопинг,

Поддържане на

Готовност за работа в екип;телефон, факс, Интернет,

търговия по интернет и др.);

професионални контакти с

Дисциплинираност;електронна поща.

Планиране на

доставчици и клиенти на

Търпение и упоритост;Канцеларски материали и

материално-техническото

фирмата;

Умение за работа с хора;консумативи:

снабдяване;

Изготвяне и отчитане на

Отговорност;Хартия;

Видове договори;

транспортна документация;

Коректност и такт;Печати;

Разходни норми на

Изготвяне и обработка на

Самоконтрол;Консумативи за принтери и

различните видове

складови документи.

Инициативност;копирни машини;

консумативи;Гъвкавост.Дискети, компакт-дискове и

Стокознание;инсталационни дискове.

Основни правила заДокументация:

здравословен труд иВътрешни документи,

безопасна работа.свързани с материалното

осигуряване във фирмата;

Правилници (за вътрешен

ред, за безопасност на

труда и ППО);

Информационни бюлетини;

Каталози.5. Събира данни и подготвя

Технически средства:

Бизнес комуникации;

Извършване на оперативна

Умения за вземане на

периодични, специални и

Компютри;

Български държавни

административна дейност;

решения;

текущи справки и отчети.

Периферни устройства

стандарти (БДС) в областта

Работа с офистехника -

Интелектуални способности;(принтер, скенер);

на деловата кореспонденция

компютър, съобщителна и

Концентрация наКопирна техника;

и документооборота;

звукозаписваща;

вниманието;Машини за ламиниране,

Системи за архивиране;

Работа с компютърни мрежи;

Памет;машини за унищожаване на

Текстообработващи

Работа с картотеки,

Съобразителност;документи и др.;

програми;

дневници и документи;

Умения за правилно устно и


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом