Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
ИмеПроектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер25.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgss-aitos.org/proekti/B1.docПроектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
1

На европейски позиции с образование, култура, традиции”


През месец септември 2011г. екип в състав: Николина Мирчева, Здравко Димов и Нела Радева – преподаватели в ПГСС «Златна нива» гр. Айтос, както и Даниела Граматикова – главен счетоводител на училището изготвиха проект, с който учебното заведение кандидатства по Конкурсната процедура 33.9 – 2011 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

За голяма наша радост проектът ни беше одобрен и на 14.10.2011г. се подписа Договор № БС – 33.9 – 028 / 14.10.2011г. между Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и нашето училище.

ЩЕ РАБОТИМ ЗАЕДНО

Проектът “На европейски позиции с образование, култура, традиции” ще се реализира с преподаватели и ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство “Златна нива”, град Айтос, в партньорски взаимоотношения с ШУ “Епископ Константин Преславски”. Той ще бъде своеобразен инструмент за осъществяване на пълноценни и ефективни дейности за интеграцията на учениците от етническите малцинствени групи в училище с обучени преподаватели, притежаващи компетенции за особеностите на различните етноси, генезиса на тяхното многообразие, бит и култура. Познаването на спицификата на техните взаимоотношения и развитие през годините, използването на примери за лични и обществени културни постижения ще направи труда на учителите по убедителен, аргументиран и успешен в интегрирането на учениците от малцинствените групи. Съдържанието на проекта е насочено към културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура и повишаване на компетентността на учителите за работа в мултикултурна среда.

Целите на проекта са:

Цел 1: Създаване на условия за успешно включване в обществото на учениците от етническите малцинства.

Цел 2: Мотивиране на учениците за съхраняване и развиване на етническата и културната им идентичност.
Задачи по Цел 1:

  1. Обучение на учители в областта на интеркултурното разнообразие на етносите в страната с акцент преобладаващите в общината.

  2. Обогатяване професионалните възможности на преподавателите с интеркултурни компетентности при работа в мултиетническа среда.

Задачи по Цел 2:

  1. Проучване културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура и ползването им като пример и мотив за самоусъвършенстване, образоване и интелектуално израстване.

  2. Създаване на условия за извънкласна ангажираност на учениците от ПГСС ”Златна нива” чрез прякото им включване в различни дейности, свързани с бита и културата на различни етноси в България, идентифициране на младия човек в съответната етническа група и възпитание в междуетническа толерантност.

Премахване на бариерите в общуването и пълноценна адаптация към училищния и обществения живот.


В работната група по проекта се включва целият педагогически състав на ПГСС «Златна нива»

Сформира се лекторски екип от преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, който ще проведе обучение на учителите на тема: Мултикултурната класна стая (Класната стая 2025г.) с подтеми

- Обучението чрез проучване (IBSE);
- Формиране на умения за разчитане на учебни текстове от ученици билингви.

Обучението ще се проведе ДИПКУ - Варна


Екип на проекта:

Таньо Чакъров - ръководител

Нела Радева- координатор

Даниела Граматикова - счетоводител

Здравко Димов-технически асистент

14.11.2011г.

Свързани:

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconИнформационен бюлетин
...
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 9-2011
...
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 11-2012
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 5-2009
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 9-2011
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 11 2012
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconПостановление №4 на мс от 11. 01. 2005 г за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconКонкурсна процедура 33. 8 2011
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (цоидуем)
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconПравилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Чл. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и...
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства iconПрограма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 2012 Г. Въведение
За дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 Г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом