Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии
ИмеСписък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер39.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3814/18165441331736117986.doc
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА ТАНКОВА


Монографии:

1.Танкова Р., Т. Власева. Обучението по български език и литература в началното училище. Проблеми и перспективи. П., 1997., I и II раздел, (113 страници).

2.Танкова Р., Моделиране на текст. П., 1998., (128 страници).

3. Методика на обучението по български език и литература, П. 2000.

4.Танкова Р., Г. Иванова, Ромите в училище – актуални проблеми и възможни решения, Пловдив, 2009.


Методически ръководства:

5.Танкова Р., Помагало за учителя по български език в 4. клас . П., 1996., (143 страници).

6.Танкова Р., Аз правя книги - пиша, илюстрирам, със­та­вям, оформям (Албум с дидактически материали за уроците по извънкласно четене). П., 1998.

7. Танкова Р., Методически насоки за обучение на билингви с майчин турски и ромски език, П. 2001.

8. Танкова, Р., Книга за учителя по български език и литература за първи клас по буквар „Азбукарче”, П., 2003.

9. Танкова, Р., Книга за учителя по български език за втори клас, С., 2003.

Танкова, Р., Книга за учителя по български език за трети клас, С., 2004.

10. Танкова, Р., Книга за учителя по литература за трети клас, С., 2004.

11. Танкова, Р., Книга за учителя по български език за четвърти клас, С., 2005.

12. Танкова, Р., Книга за учителя по литература за четвърти клас, С., 2005.

13. Книга за учителя по български език и литература за първи клас към буквар „Просвета”, С., 2008.

14. Ръководство за учителя, преподаващ ЗИП по български език на ученици, слабовладеещи български език, С., 2009.

Учебници за студенти


15. Танкова Р., Методика на началното обучение по български език и литература, П., 2001, 2003.


Учебници и учебни помагала за СОУ

16. Танкова Р., Българска граматика в картинки, помагало за обучение на билингви с майчин турски език, П. 2001, 2003.

17. Танкова, Р., В. Самуилов и др. Азбукарче – книга за буквите, П., 2003.

18. Танкова Р., В. Самуилов и ср. Читанка за азбукарчета, П., 2003

19. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за втори клас, С., 2003.

20. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за втори клас, №1, С., 2003.

21. Танкова, Р., В. Иванова, Учебна тетрадка по български език за втори клас №2, С., 2003.

22. Танкова, Р., Помагало за ЗИП по български език и литература – втори клас, С., 2003.

23. Танкова, Р., Т. Власева, П. Димитрова, Тетрадка по четене за втори клас, С., 2003 г.

24. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за трети клас, С., 2004.

25. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за трети клас, №1, С., 2004.

26. Танкова, Р., В. Иванова, Учебна тетрадка по български език за трети клас №2, С., 2004.

27. Танкова, Р., Л. Стефанова, Учебна тетрадка “Пиша, разказвам, съчинявам” за трети клас, С., 2004.

28. Танкова, Р., Ц. Лалев, Читанка за трети клас, С., 2004.

29. Танкова, Р., Помагало за ЗИП по български език и литература – трети клас, С., 2004.

30. Танкова, Р., Т. Тошева, Е. Ролева, Тетрадка по четене за трети клас, С., 2004 г.

31. Танкова, Р., П. Димитрова, Тетрадка за самостоятелни работи за трети клас, С., 2004.

32. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за четвърти клас, С., 2005.

33. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за четвърти клас, №1, С., 2005.

34. Танкова, Р., В. Иванова, Учебна тетрадка по български език за четвърти клас №2, С., 2005.

35. Танкова, Р., Л. Стефанова, Учебна тетрадка “Пиша, разказвам, съчинявам” за четвърти клас, С., 2005.

36. Танкова, Р., В. Самуилов, Читанка за четвърти клас, С., 2005.

37. Танкова, Р., Помагало за ЗИП по български език и литература – четвърти клас, С., 2005.

38. Танкова, Р., П. Димитрова, Т. Тошева, Е. Ролева, Тетрадка по четене за четвърти клас, С., 2005 г.

39. Танкова, Р., П. Димитрова, Тетрадка за самостоятелни работи за четвърти клас, С., 2005.

40. Танкова, Р. и др. Тестови задачи и упражнения за четвърти клас, С., 2005.

41. Танкова, Р., Тестови задачи и упражнения по български език и литература за четвърти клас, С., 2006.

42. Танкова Р., Моите пет книжки – втора част, С, 2009.

43. Танкова Р., Помагало за задължително избираема продготовка по български език за ученици, слабовладеещи български език, С., 2009.

44. Танкова Р., Българска граматика в картинки - помагало за ученици, слабовладеещи български език, С., 2009.

45. Танкова Р., Петминутки, учебно помагало за първи клас, С., 2009.

46. Танкова Р., Петминутки, учебно помагало за втори клас, С., 2009.

47. Танкова, Р., Петминутки, учебно помагало за трети клас, С. 2010.


Статии:

48.Танкова, Р. Как бързо и лесно да се усвои “трудното” правило за членуване на имената от мъжки род, В: Начално образование, 1996, кн.3., с. 35-37.

49.Танкова Р., Развитие на идеята за комуникативно-речева ориентация на началното обучение по български език. “Начално образование”, С., 1998, №2.

50.Танкова Р., Клоуз-тест за диагностика на комуникативно-речевата компетентност при учениците от трети клас. В сб. “Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия”, Пазарджик, 1998.

51.Танкова Р., П. Бойчева, Дидактическа технология за приобщаване на малкия ученик към книгата. В: “Начално образование”, 1998., №4-5.

52.Танкова Р., И. Шушнева, Един възможен инструментариум за диагностичен срез на ценностната ориентация при първокласника, В: “Педагогика”, 1998., № 11-12.

53.Танкова Р., Възможности за изграждане на теоретично отношение към езика в условията на началното училище, В:“Педагогика”, 1999., №1.

54.Танкова Р., Н. Ставриева, В помощ на началното обучение за бързо четене с разбиране, В: “Начално образование”, 1999., №2.40.

55. Танкова Р., Дидактическа технология за езиково обучение в условия на билингвизъм, Солун, 2002.

56. Танкова Р., Типология на грешките в българската писмена реч на билингви с майчин турски език, Варна, 2008

57. Танкова Р. Преодоляване на обучителните трудности при ограмотяване на билингви, слабовладеещи български език, 2008

58. Танкова Р., Интерференцията в писмената реч на билингви с майчин турски език, 2008.

59. Танкова Р., Специфики при обучението по писане на билингви с доминиращ майчин турски или ромски език, Дупница, 2009.

60. Tankova R., Problemy w realizowania praw jezykowych dzieci z mowiacych po turecku mniejszosci etnicznych w Bulgarii, В: Edukacja do demokracji, bezpieczenstwa I praw szlowieka w poczatkach XXI wieku, Polsha, Sedilce, 2009.

61. Танкова Р., Развитие словотворческих способностей детей-билингвов в плане духовного развития, В: Духовно-культурні цінності освіти та виховання, Луганськ, 2009.

62. Танкова Р., Методически процеси при овладяване на българския език от ученици с доминиращ майчин турски или ромски език, Пловдив, 2009

Свързани:

Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconСписък на публикациите на доц д-р Димитричка Й. Димитрова
Катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconСписък на публикациите На Доц д-р Розалия Йорданова Кузманова – Карталова Монографии
Кузманова – Карталова, Р. Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации (социално-педагогически анализ). Вт, Фабер, 2005
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова,...
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика бан
Румяна Коцилкова, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Николай Витанов, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим...
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Надя Антонова, доц д-р Вълко Петров, доц д-р Детелина Игнатова, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Нина Пешева, доц д-р Станимир Илиев,...
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconИформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
Книгата като тяло и като дух. – Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004. – 168 с с ил
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconСписък на публикациите
Димитрова, И. 1988. Структурно-функциональные особенности хромосом свиньи. Диссертация. Ленинград Пушкин, внииргж, 120с
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Стефан Радев, чл кор. Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков,...
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим...
Списък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом