Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия
ИмеКонференция за присъединяването към европейския съюз на република българия
страница1/12
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер389.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcci.bg/bulgarian/eurozone/negotiations/Ch_07/16-CONF_BG 12_04_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БРЮКСЕЛ, 19 май 2004

CONF-BG 12/04
Документ предоставен от България

Относно :

Допълнителна информация Глава 7 – ЗемеделиеРЕВИЗИРАНА ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ГЛАВА 7 “Земеделие


Република България приема Европейското законодателство (acquis) по Глава 7 “Земеделие”, считано от 1 април 2004 г.


Във връзка с искането на Република България за преходен период по отношение на качеството на суровото мляко, прието с Обща Позиция на ЕС CONF-BG 62/02 Република България предоставя в Анекс I списък на млекопреработвателни предприятия, който да бъде одобрен, считано от 1 януари 2007 г. в съответствие с чл.10 или 11 на Директива на Съвета 92/46, което ще позволи през три годишен преходен период (2007-2009) да се преработва мляко неотговарящо на изискванията на Анекс I, Глава ІV на Директива на Съвета 92/46. Република България предоставя също така и списък на млекопреработвателни предприятия, които да бъдат одобрени от 1 януари 2007 в съответствие с чл.10 или 11 на Директива на Съвета 92/46, което ще позволи да се преработва мляко, както отговарящо, така и неотговарящо на изискванията на Анекс I, Глава ІV на Директива на Съвета 92/46.


С настоящото Република България предоставя ревизирана позиция за преговори по Глава 7 “Земеделие”.


ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Република България приема предложенията на Европейската комисия включени в Проекта на Обща позиция по глава 7 “Земеделие” от 03 май 2004 г., при условие, че бъдат приети и отчетени в следващата Обща Позиция на ЕС, ревизираните искания в следните сектори и при условие, че Глава 7 “Земеделие” бъде временно затворена през юни 2004 г.

ТЮТЮН

38. Национална квота за производство на тютюн (Регламент на Съвета No 2075/92, Член 9(2)) по сортови групи, които се отглеждат в България (Регламент на Съвета No 2075/92, Анекс).Република България може да се съгласи с подхода за определяне на националната производствена квота въз основа на данните за изкупения тютюн (доставки) и желае квотата да бъде в размер на 47 137 тона – средната стойност на изкупените количества тютюн за 2001 и 2002 г., разпределени по сортови групи, както са посочени в Таблица 1 (като се изключи 2000 година).


През 2000 година се наблюдават неблагоприятни и нетипични климатични условия (изключително сухо време при разсаждане, проливни валежи преди беритба, влажно време в период на беритба и градушки в районите на тютюнопроизводство), които доведоха до ниски добиви и пропадане на част от засадените площи с тютюн. Поради гореспоменатите климатични условия през 2000 г. производството на тютюн бе с най-ниска стойност за последните 8 години.


Таблица 1- Изкупени количества суров тютюн, 2001- 2002 (т)
2001

2002

Средно

2001-2002

I. Флу кюърд - Виржиния

8 533

9 513

9 023

II. Лайт еър кюърд - Бърлей

2 863

3 553

3 208

VI. Басми

26 824

35 387

31 106

VIII. Каба Кулак –

Северна България

3 279

4 322

3 800

ОБЩО

41 499

52 775

47 137

Източник: Фонд “Тютюн”, МЗГ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconКонференция по присъединяването към европейския съюз българия
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейския съюз в областта на свободното предоставяне на...
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconМеждуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейската общност в областта "Митнически съюз"
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз позиция за преговори Глава 27
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта Обща външна политика и политика на сигурност...
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconРегламент 1258/99
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconРегламент 1258/99
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconРегламент 1258/99
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом