1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството
Име1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството
страница2/3
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер350.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.grao.bg/rgs/sliven/RGS-Sliven.doc
1   2   3


ОБЩИНА СЛИВЕН - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.КЕРМЕН

От 1902 г. до 2003 г.

Кметство гр. Кермен

1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г.


Наводнение на кметството

-


ГР.СЛИВЕН

От 1893 г. до 2003 г.

Община гр. Сливен

1895 г., 1900 г., 1901 г.

Причини неизвестни

-

С.БИКОВО

От 1899 г. до 1956 г.

От 1959 г. до 2003 г.

Кметство с. Биково

1920 г., 1942 г., 1944 г.

Причини неизвестни

От 1957 до 1958 г. – съставяни в с. Омарчево

С.БИЛО

-

-

-

От 1894 г. до 1960 г. – съставяни в с. Стара река

От 1961 г. до 1978 г. – съставяни в с. Божевци

От 1979 г. до 2003 г. – съставяни в с. Изгрев

Никога не са водени отделни регистри за с. Било

С.БИНКОС

С.БЛАТЕЦ

От 1894 г. до 2003 г.

Кметство с. Блатец

1914 г., 1919 г., 1928 г.,

Причини неизвестни

-

С.БОЖЕВЦИ

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Божевци

-

От 1894 г. до 1959 г. – съставяни в с. Стара река

С.БОЗАДЖИИ

От 1979 г. до 2003 г.

Кметство с. Бозаджии

-

От 1900 г. до 1935 г. – съставяни в с. Скобелево

От 1936 г. до 1945 г. – съставяни в гр. Кермен

От 1946 г. до 1978 г. – съставяни в с. Скобелево

С.БЯЛА

От 1897 г. до 2003 г.

Кметство с. Бяла

1902 г., 1903 г., 1905 г., 1906 г., 1909 г., 1910 г., 1919 г., 1924 г.,

Причини неизвестни

-

С.ВЪГЛЕН

От 1980 г. до 2003 г.

Кметство с. Въглен

-

От 1897 г. до 1979 г. – съставяни в с. Бяла

С.ГАВРАИЛОВО

От 1894 г. до 2003 г.

Кметство с. Гавраилово

1897 г., 1898 г., 1904 г., 1905 г., 1906 г., 1918 г., 1928 г.,

Причини неизвестни

-

С.ГЕРГЕВЕЦ

От 1981 г. до 2003 г.

Кметство с. Гергевец

-

От 1902 г. до 1980 г. – съставяни в с. Самуилово

С.ГЛУФИШЕВО

За 1895 г. и 1896 г.

От 1900 г. до 1934 г.

От 1959 г. до 2003 г.

Кметсво с. Глуфишево

-

От 1935 г. до 1958 г. – съставяни в с. Самуилово

С.ГЛУШНИК

От 1970 г. до 1974 г.

От 1982 г. до 2003 г.

Кметство с. Глушник

1897 г., 1910 г., 1914 г., 1919 г., 1929 г.,

причини неизвестни

От 1894 г. до 1969 г. – съставяни в с. Блатец

От 1975 г. до 1981 г. – съставяни в с. Блатец

С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ

От 1959 г. до 2003 г.

Кметство с. Голямо Чочовени

-

От 1915 г. до 1952 г. – съставяни в с. Гавраилово

От 1953 г. до 1958 г. – съставяни в с. Селиминово

С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

От 1893 г. до 1934 г.

От 1946 г. до 2003 г.

Кметство с. Горно Александрово

-

От 1935 г. до 1945 г. – съставяни в с. Блатец

С.ГРАДСКО

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Градско

-

От 1900 г. до 1959 г. – съставяни в с. Бяла

С.ДРАГОДАНОВО

От 1913 г. до 1934 г.

От 1946 г. до 2003 г.


Кметство с. Драгоданово

1914 г., 1915 г., 1918 г.,1919 г.,1920 г., 1922 г., 1926 г., 1929 г., 1930 г.

От 1897 г. до 1912 г. – съставяни в с. Блатец

Ог 1935 г. до 1945 г. – съставяни в с. Блатец


С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

От 1932 г. до 2003 г.

Кметство с. Желю войвода

До 1931 г. , 1933 г., 1934 г., от 1936 г. до 1948 г., 1959 г., от 1963 до 1966 г., от 1970 г. до 1984 г.

Причини неизвестни

-

С.ЗАЙЧАРИ

От 1981 г. до 2003 г.

Кметство с. Зайчари

-

От 1894 до 1980 г. – съставяни в с. Стара река

С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА

От 1893 г. до 2003 г.

Кметство с. Злати войвода

-

-

С.ИЗГРЕВ

От 1981 г. до 2003 г.

Кметство с. Изгрев

-

От 1900 г. до 1980 г. – съставяни в с. Стара река или с. Божевци

С.ИЧЕРА

От 1897 г. до 1934 г.

От 1937 г. до 1964 г.

От 1978 г. до 2003 г.

Кметство с. Ичера

1981 г.

Причини неизвестни

От 1935 г. до 1936 г. – съставяни в с. Градец

От 1965 г. до 1977 г. – съставяни в с. Градец

С.КАЛОЯНОВО

От 1941 г. до 1967 г.

От 1981 г. до 2003 г.

Кметство с. Калояново

-

От 1900 г. до 1940 г. – съставяни в с. Желю войвода или с. Тополчане

От 1968 г. до 1980 г. – съставяни в с.Тополчане

С.КАМЕН

От 1913 г. до 1935 г.

От 1956 г. до 2003 г.

Кметство с. Камен

1914 г., 1916 г., 1918 г., 1919 г., 1920 г.

Причини неизвестни

От 1936 г. до 1955 г. – съставяни в с. Крушаре или гр. Сливен

С.КОВАЧИТЕ

От 1893 г. до 1929 г.

От 1939 г. до 2003 г.

Кметство с. Ковачите

1897 г., 1898 г., 1909 г., 1910 г., 1911 г., 1916 г., 1917 г., 1918 г., 1919 г.

Причини неизвестни

От 1930 г. до 1938 г. – съставяни в с. Злати войвода

С.КОЗИН ДОЛ

-

-

-

От 1894 г. до 1960 г. – съставяни в с. Стара река

От 1961 г. до 1978 г. – съставяни в с. Божевци

От 1979 г. до 2003 г. – съставяни в с. Изгрев

Никога не са водени отделни регистри за с. Козин дол


С.КРУШАРЕ

От 1906 г. до 2003 г.

Кметство с. Крушаре

1925 г. и 1929 г. , 1972 г., 1973 г., 1974 г.

Унищожени

-

С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

От 1961 г. до 2003 г.

Кметство с. Малко мочовени

1924 г., 1925 г., 1930 г.

Причини неизвестин


От 1917 г. до 1934 г. – съставяни в с. Чинтулово

От 1935 г. до 1960 г. – съставяни в с.Гавраилово

С.МЕЧКАРЕВО

1931 г

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Мечкарево

-

От 1900 г. до 1930 г. – съставяни в с. Самуилово

От 1932 г. до 1959 г. – съставяни в с. Самуилово


С.МЛАДОВО

От 1894 г. до 1934 г.

От 1946 г. до 2003 г

Кметство с. Младово

1896 г.

Унищожен

От 1935 г. до 1945 г. – съставяни в с. Коньово


С.МЪСЪРЛИИ

-

-

-

От 1894 г. до 1960 г. – съставяни в с. Стара река

От 1961 г. до 1978 г. – съставяни в с. Божевци

От 1979 г. до 2003 г. – съставяни в с. Изгрев

Никога не са водени отделни регистри за с. Мъсърлии.

С.НИКОЛАЕВО

От 1923 г. до 1935 г.

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Николаево

1925 г., 1927 г., 1954 г.

Причини неизвестни

От 1936 г. до 1959г. – съставяни в гр. Кермен


С.НОВАЧЕВО

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Новачево

-

От 1900 г. до 1960 г. – съставяни в с. Бяла

С.ПАНАРЕТОВЦИ

От 1896 г. до 1935 г.

От 1980 г. до 2003 г.

Кметство с. Панаретовци

1897 г., 1898 ., 1902 г., 1905 г., 1906 г., 1907 г., 1908 г., 1911 г., 1927 г., 1931 г., 1932 г.

Причини неизвесгни

От 1936 г. до 1979 г. – съставяни в с. Самуилово

С.РАКОВО

От 1930 г. до 1934 г.

От 1946 г. до 1958 г.

От 1980 г. до 2003 г.

Кметство с. Раково

1932 г., 1933 г., 1934 г.

Причини неизвестни

От 1935 г. до 1945 г. – съставяни в с. Жеравна

От 1959 г. до 1979 г. – съставяни в с. Нейково


С.РЪЧЕНИЦА

С.САМУИЛОВО

От 1900 г. до 2003 г.

Кметство с. Самуилово

1905 г., 1927 г.

Причини неизвестни

-

С.СЕЛИМИНОВО

От 1911 г. до 1935 г

От 1946 г. до 2003 г.

Кметство с. Селиминово

-

От 1936 г. до 1945 г. – съставяни в с. Гавраилово


С.СКОБЕЛЕВО

От 1894 г. до 1935 г.

От 1946 г. до 2003 г.

Кметство с. Скобелево

1894 г., 1897 г., 1901 г., 1903 г., 1906 г.

Причини неизвестни

От 1936 г. до 1945 г. – съставяни в гр. Кермен

С.СОТИРЯ

От 1959 г. до 2003 г.

Кметство с. Сотиря

-

От 1900 г. до 1958 г. – съставяни в с. Тополчане или в гр. Сливен

С.СРЕДОРЕК

От 1978 г. до 2003 г.

Кметство с. Средорек

-

От 1900 г. до 1977 г. – съставяни в с. Стара река или с. Божевци

С.СТАРА РЕКА

От 1894 г. до 1934 г.

От 1937 г. до 2003 г

Кметство с. Стара река

-

От 1935 г.до 1936 г. – съставяни в с. Кипилво

С.СТАРО СЕЛО

От 1923 г. до 1934 г.

От 1946 г. до 1955 г.

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Старо село

1928 г., 1929 г.

Причини неизвестни

От 1935 г. до 1945 г. , от 1956 г. до 1959 г., – съставяни в с. Злати войвода

С.СТРУПЕЦ

От 1892 г. до 1934 г.

От 1945 г. до 2003 г.

Кметство с. Струпец

1901 г., 1903 г., 1904 г., 1905 г., 1906 г., 1907 г., 1908 г., 1909 г., 1910 г., 1911 г., 1915 г.,

Причини неизвестниОт 1935 г. до 1944 г. – съставяни в с. Злати войвода


С.ТОПОЛЧАНЕ

От 1894 г. до 1934 г.

От 01.05.1946 г. до 2003 г.

Кметство с. Тополчени

1917 г., 1918 г., 1919 г.

Причини неизвестни

От 1935 г. до 30. 04. 1946 г. – съставяни в с. Жельо войвода

С.ТРАПОКЛОВО

От 1911 г. до 1934 г.

От 1960 г. до 1976 г.

От 1983 г. до 2003 г.

Кметство с. Трапоклово

-

От 1896 г. до 1910 г. – съставяни в с. Горно Александрово

От 1935 г. до 1959 г. и от 1977 г. до 1982 г. – съставяни в с. Блатец

С.ЧИНТУЛОВО

От 1893 г. до 1935 г.

От 1960 г. до 2003 г.

Кметство с. Чинтулово

От 1893 г. до 1916 г., 1924 г., 1925 г.

Причини неизвестни

От 1936 г. до 1959 г. – съставяни в с. Гавраилово


С.ЧОКОБА

От 1894 г. до 1935 г.

От 1945 г. до 2003 г.

Кметство с Чокоба

1897 г., 1906 г., 1921 г., 1923 г., 1926 г.

Причини неизвестни

От 1936 г. до 1944 г. – съставяни в с. Крушаре


М.ТЪРНЕН КЛАДЕНЕЦ - закрито

С.ГЮЧМЕ – закрито

С.ДЕЛИ КЕЧЕ ДЕРЕ – закрито

С.КОЖУХ – закрито


От 1894 г. до 1960 г. – съставяни в с. Стара река

От 1961 г. до 1978 г. – съставяни в с. Божевци

От 1979 г. до 2003 г. – съставяни в с. Изгрев

Никога не са водени отделни регистри за с. Кожух

С.ЛУЛИЦА – закрито

-

-

-

Съставяни са в с. Жельо войвода

С.МАКАКЛАР – закрито

С.МЕМИШ МАХАЛЕ – закрито

С.РЕЧИЦА – закрито

От 1895 г. до 1974 г.

Община гр. Сливен

1897 г., 1899 г., 1901 г., 1919 г., 1920 г., 1921 г., 1923 г., 1925 г., от 1927 г.,до 1929 г., от 1936 г. до 1945 г.,

При пренасянето в община Сливен

-

С.СУФТАЛАРИ – закрито

С.ХАТИН - закрито
1   2   3

Свързани:

1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconОбщина брацигово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
Брацигово 1903-1905, 1907, 1908, 1912, 1915 -1917, 1919, 1920, 1926, 1929, 1950, 1953, 1967, 1968 -изгубени
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconП. П. Шмидт и В. М. Саблин революционеры или бунтари Русско-японская война 1904-1905 годов стала войной зародившегося империализма, политические последствия
Русско-японская война послужила катализатором предпосылок революции 1905-1907 годов, которые коренились во внутренних противоречиях...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconТема: Гръцката въоръжена пропаганда в Македония (1903-1908)
Екзархията. Постоянно увеличаващият се процент патриаршисти, които приемат върховенството на Екзархията заплашва интересите на Цариградската...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconПророкъ т
И през 1903 г той започва да публикува миниатюри в периодичния печат, а през 1904 г урежда първата изложба на свои рисунки и на нея...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconПророкъ т
И през 1903 г той започва да публикува миниатюри в периодичния печат, а през 1904 г урежда първата изложба на свои рисунки и на нея...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconИван Божинов Иванчев кмет на с. Пордим от февр. 1928 г до юли 1931 г и от 27 юли 1936 г до 16 март. 1944 г
Завършил е Средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1903 г и Школа за запасни подпоручици в артилерията в гр. София през...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството icon1. закон за българското поданство дв бр. 3 от 05. 01. 1904 г
Хронологична справка от Законите регламентиращи поданството и гражданството в периода от 1904 г. – 1999 г
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconДжубран Халил Джубран За
И през 1903 г той започва да публикува миниатюри в периодичния печат, а през 1904 г урежда първата изложба на свои рисунки и на нея...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconЭкономическое развитие России в начале XX века
Конфликт между демократическими и правительственным капиталами. Динамика развития пр-ти: 1893 период промподъема (9% прироста), 1900-1903...
1903 г., 1904 г., 1905 г., 1908 г. Наводнение на сметството iconПравление Яо было несчастливым: после вели­кой засухи наступило великое наводнение. В исторических записях говорится, что наводнение во времена Яс продолжалось
Правление Яо было несчастливым: после вели­кой засухи наступило великое наводнение. В исторических записях говорится, что наводнение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом