Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък
ИмеКодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък
страница6/7
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер0.67 Mb.
ТипКодекс
източникhttp://www.agrowebcee.net/fileadmin/subnetwork/awsee/fawbg/Cattle_code.doc
1   2   3   4   5   6   7

Отглеждане на телета

Главно


Благополучието на стопанските животни (Англия) Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) Указ 6 нарежда че собственици и гледачи на телета отговорни за отглеждането и fattening трябва да подсигурят, че в допълнение към задълженията в Указ 1, условията, в които са отглеждани животните, са съобразени с изискванията в Указ 1.

98 Грижата за телета, особено ако са купени от различен брой източници, трябва задължително да бъде част от Вашия писан план за здраве и благополучие. Тъй като телетата са по-податливи на болести, добрата хигиена е важна. Ще откриете повече информация за това в брошурата на Дефра “Подобряване на оцеляването на едрия рогат добитък” (вижте Приложението).

Инспекции

Благополучието на стопанските животни (Англия) Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) Указ 4, параграфи 3 и 4 нарежда че:

- Всеки стопанин трябва да проверява поне по два пъти на ден здравето и благополучието на телета отглеждани в сграда.

- Телета, които са отглеждани на открито, трябва да бъдат преглеждани за добро здраве и състояни поне веднъж на ден от собственика или пастира си.

Особено важно е да следите телетата за симптоми на диария или дихателни болести като кашляне и учестено или затруднено дишане, които се разпространяват изключително бързо.

Когато си купувате телета трябва да ги огледате добре за болести още щом пристигнат, преди да са влезли в контакт с другите животни. Вие трябва да прецените здравето им, като отделите особено внимание на тяхната стойка, дишане и състоянието на носовете, очите, пъповете, анусите, краката и ходилата им.

След като сте огледали внимателно телетата, които сте закупили, трябва да ги настаните удобно за няколко часа и след това да им дадете първата порция мляко или друга подходяща течност, например разтвор от електролит. Ако е възможно, дръжте новите телета далеч от старите, за да предотвратите инфекции.

Ако отглеждате телета на място, където млякото се произвежда изкуствено, трябва да контролирате количеството, което поглъщат. Ако телетата започнат да консумират по-малко или по.бавно млякото, това често означава, че се разболяват.

Болни или ранени телета

Като допълнение към постановлението в таблица 1, параграф 5 от Благополучието на селскостопанските животни (Англия) Наредба 2000 (S. I. 2000 No.1870), таблица 4, параграф 5 уточнява:

- ако е необходимо, болни или ранени телета трябва да се изолират в подходящо помещение със суха и комфортна сламена постеля.

Вие трябва да изолирате и лекувате телета, ако имат диария или пневмония.

Измерване на температурата им е полезно, за да определите тяхната реакция към лечението. Ако телетата не реагират на лечението незабавно или правилно или тези болести се завърнат, трябва да поискате съвет от ветеринарен хирург.

Храна, вода и други вещества

Благополучието на селскостопанските животни (Англия) Наредба 2000 (S. I. 2000 No.1870), таблица 4, параграф 11 твърди:

- всяко теле тлябва да получи волска коластра веднага щом е възможно след раждането му във всеки случаи в рамките на първите 6 часа от живота му.

Таблица 4, параграф 12 твърди:

 1. Всички телета трябва да бъдат осигурени с храна, която съдържа достатъчно желязо, което да осигури ниво на хемоглобина в кръвта им в порядъка на 4.5 mmol/litre.

 2. Минимална дневна доза от фибри трябва да се дава на всяко теле, което е на повече от 2 седмици; количеството трябва да нараства пропорционално с възрастта на телетата като минималното количество за 2-седмичните е 100 g, а

Минималното за 20-седмичните е 250 g.

Таблица 4, параграф 13 съобщава, че телетата не бива да бъдат заставяни да мълчат.

Таблица 4, параграф 12 твърди:

 1. Всички телета трябва да бъдат хранени поне два пъти на ден.

 2. Когато телетата се отглеждат в стадо и нямат постоянен достъп до храна или не са хранени чрез автоматична хранителна система, всяко теле трябва да има достъп до храна по същото време, по което и другите от стадото.

Таблица 4, параграф 15 съобщава:

 1. Предмет на под-параграф (2) по-долу, всички телета трябва да бъдат осигурени с достатъчно количество прясна питейна вода всеки ден.

 2. Телетата трябва да бъдат осигурявани с прясна питейна вода по всяко време -

А. в топли атмосферни условия или

Б. когато са болни.

Волската коластра е особено важна, защото защитава телето от инфекциозни болести.

В най-добрия случай телетата трябва да бъдат оставени с тяхната майка за поне 12 часа или за предпочитане 24 часа след раждането им. Препоръчва се телето да продължи да приема коластра от майка си през първите три дни от живота си. Позволявайки на телето да бозае от майка си е най-добрият начин да сте сигурни, че получава достатъчно коластра. Въпреки това трябва да контролирате кърменето и да сте сигурни, че вимето е чисто преди телето да започне да бозае. Ако телето не е в състояние да бозае, коластрата трябва да му се предоставя от обучен човек, използващ стомашна тръба. Ако има съмнение относно количеството или качеството на коластрата налична в кравата , трябва да давате на телето с биберон или стомашна тръба от друг източник в рамките на 6 часа след появата му на бял свят. Запас от замразена или друг вид коластра трябва да се съхранява във фермата ако възникне спешен случай.

Отделяйки телето от майка му по-рано от 12-24 часа след раждането му може да се направи само ако се налага да се прегледа за болести и трябва да се наглежда от ветеринарен хирург и протоколът трябва да се отбележи в плана за здраве и благополучие. Тези телета също се нуждаят от коластра. При някои обстоятелства, като например при контрол на Джонс болестта, използването на обща коластра може да спомогне за пренасянето на инфекцията.

В подобни случаи, за да се предотврати пренасянето на инфекцията в стадото, вие трябва да сте сигурни, че всяко теле получава коластра от собствената си майка или ако това е невъзможно, само от едно животно.

Може да увеличите ползата от коластрата чрез специална ваксина на кравата или донора на коластра. Високо продуктивните крави имат разредена концентрация на антитела в коластрата. Трябва да поискате съвет от ветеринарен лекар за подобряване на коластрата и защитаване телетата от инфекции.

Не трябва да предлагате мляко от крави, лекувани с антибиотици.

В изкуствено създадените системи за отглеждане на телета е по-добре за телето да пие от биберона. Прясна вода трябва да е налице в кошарата.

Всички телета трябва да поглъщат течна храна през първите 4 седмици от живота си докато не започнат да ядат достатъчно твърда храна.

Когато телетата са поставени на неограничени млечни диети, трябва да сте сигурни, че има достатъчно биберони, за да се избегне съперничество. Също така трябва да ги наблюдавате, за да се уверите, че всички телета се хранят правилно. Трябва да полагате същите грижи, когато въвеждате твърдата храна и да наблюдавате, кога телетата , искат.

Трябва да отучите кърмачето да бозае, за да се намали стресът и у кравата и у телето. Трябва да полагате определени грижи за току-що отбитите кърмачета и да ги държите в групички с познати животни, за да избегнете заразяване или спречквания с другите телета. Ако трябва да разместите някои от животните, за да сведете до минимум шанса от разпространение на болести, трябва да се уверите, че обстановката не напряга телетата.

Трябва да избягвате ранното отбиване на кърмачетата (от 2 до 3-месечните), защото може да намали съпротивата им срещу болестите. Отбитите сукалчета трябва винаги да имат достъп до пресен фураж и специална за тях смес. Трябва да сменяте храната всеки ден, за да имат телетата прясна и апетитна храна. Отбиването на телета на възраст между 6 и 9 месеца е за препоръчване, въпреки че по-ранно оттучване е приемливо, когато здварето на кравата е лошо.

Благополучието на селскостопанските животни (Англия) Наредба 2000 (S. I. 2000 No.1870), таблица 4 твърди:

1. Нито едно теле не може да се държи в индивидуални боксове или кошари след възраст от 8 седмици, освен ако ветеринарен хирург не сертифицира, че неговото здраве и поведение налага неговата изолация.

(2). Широчината на индивидуалните боксове или кошари за телето трябва да са най-малко равна на височината на телето, измерено в седяща позиция , а дължината трябва да е равна най-малко на дължината на тялото, измерена от върха на носа до края на костта на крака, умножено по 1.1.

(3). Инидвидуални боксове или кошари за телетата (освен тези за изолирани болни животни) трябва да имат перфорирани стени, които позволяват на животните да иман директен визуален и физически контакт.

(4). За телета държани в групи, ненарушеното пространство за всяко теле трябва да е:

- най-малко 1.5 кв.м. за всяко теле с тегло по-малко от 150 кг.

- най-малко 2 кв.м. за всяко теле с тегло между 150-200кг.

- най-малко 3 кв.м. за всяко теле с тегло повече от 200кг.

(5) Всяко теле трябва да има възможността да става, да се обръща, да ляга, да си почива и да се почиства без пречки.

(6) Предмет на подпараааграфите (7) и (8) по-долу, всяко теле, което е държано заедно с две или повече телета, трябва да има възможността да вижда поне още едно теле.

(7) Подпараграф (6) по-горе не важи за телета, които са държани в изолация поради ветеринарен съвет.

(8) За да бъдат преброени броят телета, държани в...... в Закон да се определи дали подпарграф (6) по-горе е в действие, няма да се считат животни държани в изолация по ветеринарен съвет.

2. Преходни условия за подслон - (1) До 01.01.2004г. подпараграфи (1),(3) и (4) от параграф 1 няма да се прилагат във връзка с подслона преди 01.01.1998г.

Преходни провизии за живеене

(2) До 01.01.2004г. в случай на подслон използав слез 01.01.1994г., но преди 01.01.1998г.-

(а) където телета са дослонявани в групи, всяко теле с тегло 150кг. или повече трябва да има най-малко 1.5кв.м. ненарушавано лично пространство и (б) където теле е подслонено в индивидуален бокс или индивидуална кошара трябва да има поне една перфорирана стена, която да позволява на телето да вижда други животни в съседните боксове и кошари, освен ако не е изолирано по ветеринарни причини.

Връзване

Телетата не бива да бъдат връзвани, с изключение на групово живеещите телета, които могат да бъдат връзвани за период от не повече от 1 час, когато се хранят с мляко или със заместител на млякото.

Когато се използват въжета, съобразно по-горния параграф, те не бива да причиняват болка или рани на телетата и трябва да бъдат инспектирани постоянно, за да се осигури тяхното удобство.

Всяко въже трябва да е направено по начин, който премахва риска от задушаване, болка или рана и позволява на телето да лежи, почива, да се изправя или да се чеше без затруднения.

Осветление

Ако телетата се отглеждат в изкуствено осветена сграда, спрямо параграфи 14 и 16 от таблица 1, изкуствено осветление трябва да се осигури за период равен на периода на естествената стетлина нормално на разположание от 9 сутрента до 5 следобяд.

Почистване и дезинфекция

Жилища, краварници, кошари, съоражения и инструменти, използвани за телетата требва да бъдат почиствани и дезинфекцирани, за да се предотвратят инфекциите и развиването на организми, носещи болести.

Изпражнения, урина и неизядена или изплята храна трябва да се премахват незабавно, за да се намали миризмата и да се избегне привличането на мухи или гризачи.

Подове

Когато телетата помещават сграда, подовете трябва да са:

- гладки, но не хлъзгави, за да се избегнат наранявания

- да са проектирани по начин, който да не наранява животните, които стоят или лижат на тях

- да са подходящи за размера и теглото на телетата

да формират твърда, равна и стабилна повърхност.

Спане и пространсто за лежане

Всички телета трябва да бъдат осигурени с подходяща сламена постеля.

Всичке телета трябва да имат достъп до чисто, удобно, подсушено пространство, в което могат да легнат, без да се наранят.

Всички домашни телета и телетата, държани в бараки или временни постройки, трябва да имат достъп до подсушено и добре поддържано пространство, в което могат да легнат.

Домашните телета се нуждаят от среда, която е:

- суха

- добре отводнена

- с добра вентилация

- с нужната постеля

Телетата трябва да имат достатъчно пространство, за да легне всяко едно от тях удобно.Младите телета са особено податливи към пневмонията, ето защо добрата вентилация е важна. Вентилацията не бива да се ограничава с намаляване и покачване на температурата на въздуха.

Докато не се отбият, домашните телета трябва да се държат в малки групички:

- по-лесно ще ги наблюдавате

- намалява се разпространението на болести.

Когато телетата бозаят от майките си, други подредби могат да са нужни.

Не трябва да поставяте новородени и млади телета върху подове от летви. Подходяща сламена постеля трябва да се осигурява винаги.

Движение и продаване на телета

Благополучието на животните (Транспорт) Закон 1997 (S. I. 1997 No.1480) статия 6 съобщава:

Новородени животни, на които пъпът не е напълно заздравял, не се раглеждат като годни за транспорт.

Благополучието на животните и пазарите 1990 (S. I. 1990 No.2627) статия 14 съобщава:

- никой не бива да продава теле, което е на по-малко от 7 дни или на което не му е зараснало пъпчето

- никой не бива да води теле на пазара, което е било довеждано на пазара за повече от един случай в последните 28 дни


- задължение на собственика на теленца всеки ден на пазара (или на упълномощено лице) да го отвежда настрана от пазара всеки 4 часа след последната продажба на търг дадения ден

- в тази алинея „теле” се отнася за бозаещо животно на възраст под 12 седмици

114 За да се намали риска от заболявания, когато е възможно, е необходимо да се пренесат телетата директно от една до друга ферма вместо да се минава и през пазар

115 Идеално погледнато малките теленца, отглеждани далеч от майките си, трябва да имат достъп до хора, за предпочитане от същия гледач на животни

Кастрация

Според Закона за защита на животните от 1954 и последвалите поправки е нехуманно да се кастрират теленца, навършили два месеца, без употребата на упойка. Освен това употребата на ластик или друг предмет за ограничаване притока на кръв към скротума е разрешено без прилагане на упойка единствено когато даденото устройство е поставено по време на първата седмица след раждане на животното.

Според Закона на ветеринарните хирурзи от 1966 и последвалите поправки единствено ветеринарен хирург е упълномощен да кастрира теле, навършило два месеца.

116 Гледачите на добитък трябва внимателно да обмислят необходимостта от кастрация. Ако е нужно, съществуват няколко основни метода за кастриране на телета:

• ластик или друго устройство, което може да се използва през първите седем дни след раждане от обучен скотовъд; кастрацията се извършва чрез смачкване на сперматозоидните канали на телета на възраст под 2 месеца с помощта на burdizzo;

• кастрация, извършена от ветеринарен хирург, с употребата на упойка


Прeмахване на пъпки на рога и отрязване на рога


Съгласно Закона за защита на животните (Анестезия) от 1954г. престъпление е да се премахват пъпките на рогата на телета или да се отрязват рогата на всякакъв добитък без употребата на анестезия, с изключение на случаите, в които се прилага химическо обгаряне. Химическото обгаряне е разрешено само през първата седмица от живота на животното.

117 Премахване на израстъци означава отстраняване на пъпките на рогата при телетата преди рогата да са се появили. Този метод се предпочита пред отрязването на рогата, защото причинява по-малко стрес на животното. Премахването напъпките се извършва преди телето да е достигнало възраст от два месеца, а в най-добрия случай се прави когато пъпките станат забележими. Препоръчително е химическото обгаряне да не се използва. Премахването на пъпките се изпълнява само с нажежено желязо, докато животното е под местна упойка, и само от квалифицирани животновъди.

118 Отрязването на рогата не бива да е рутинна процедура. Състои се в отрязването и изпилването на рога и други чувствителни тъкани под въздействието на местна упойка. В най-добрия случай то се изпълнява от ветеринарен хирург само ако е необходимо за благополучието на стадото, но не трябва да бъде рутинна практика. Ако отрязването на рогата е наложително то се прави през пролетта или есента, за да се избегнат мухите и замръзванията. Следвайки процедурата, на животното трябва да бъдат дадени необходимите болкоуспокояващи. След това раните трябва да бъдат пазени от замърсяване от семената на треви, слама или силаж докато дупките хванат коричка. Хранилките със слама трябва да бъдат поставяни на ниво, което намаля риска храна да падне върху главата на животното и да замърси раната.

199 Човекът, извършващ премахването на пъпките или отрязването на рогата, винаги трябва да изчаква упойката да обезчувстви мястото преди да започнат процедурата. Това се проверява като се боде кожата около пъпките или самите рога, за да се види дали животното все още чувства болка около рогата.


Допълнителни зърна


Според Закона на ветеринарните хирурзи от 1966г. само ветеринарен хирург е упълномощен да премахва допълнителни зърна от телета, достигнали възраст от три месеца.

Закона за защита на животните (Анестезия) от 1954г. гласи, че е нарушение да се премахват излишни зърна от телета, достигнали тримесечна възраст, без употребата на анестезия.

120 Ако животно притежава допълнителни зърна (т.е. прекалено много зърна) и излишните трябва да се премахнат, то това става в ранна възраст.

Всеки, извършващ процедурата, трябва да бъде обучен и квалифициран. Премахването на излишото зърно се извършва с чиста и наточена ножица веднага щом анестезията обезчувстви мястото и антисептично средство бъде приложено. Всяко кървене трябва да се овладява своевременно.


Размножаване на животни

Размножаване


Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) за благосъстояниието на селкостопански животни, таблица 1, абзац 28 гласи, че:

 1. Подпараграф (2), не се разрешават процедури по естествено или изкуствено размножаване, които причиняват или могат да причинят страдание или контузии на засегнатите животни.

 2. Подпараграф (1) не се изключва приложението на процедури по естествено или изкуствено размножаване, които могат да причинят минимално или моментно страдание или контузия или изискват интервенции, които няма дапричинят трайни щети.

Таблица 1, параграф 29 гласи, че:

- Не се отглеждат животни със земеделска цел, освен ако, на базата на техния генотип и фенотип, могат да бъдат отглеждани без това да вреди на здравето и благосъстоянието им.

При отглеждането на телици трябва да бъде демонстрирано съзнателно и информирано ръководство от периода им на растеж до отелването. Животните трябва да показват отмерен растеж, така че да покрият установения стандарт, да се отелят и с подходящите тегло и размер да бъдат представени на зрялото стадо. Не трябва съзнателно да се чифтосват прекалено малки телици или да се чифтосва женска с неподходящ бик или порода бикове. В резултат на неправилно чифтосване могат да се получат усложнения при раждането поради големите размери и структурата на телето.

Трябва да се полагат усилия подобни чифтосвания да не се случват по погрешка. Ако стане ясно, че е настъпило подобно чифтосване, трябва да се потърси съвет от ветеринар, който да посъветва стопанина как да се справи със създалата се ситуация.

122 Приоритет при подбирането на животни за чифтосване са качествата, спомагащи за благосъстоянието на животните, на пример крак или стъпало, което ще намали опасността от сакатост на животното. Не трябва да се размножават животни с деформации или други слабости, които биха имали ефект върху цялостното балгосъстояние на породата. При говедата е важно да се размножават по-малко агресивните животни и животните с добри мускулни и костни системи, за да се намали накуцването. Когато това е възможно, трябва да се чифтосват естествено окастрени животни (на пример такива без рога), което предотвратява нуждата от премахване на рога или пъпки на рога.


Контролиране


В размножаващи се стада, когато се прилага наблюдавано или изкуствено чифтосване, както и по време на отелване, животновъдът трябва да си оставя достатъчно време за наблюдение на разгонените животни, за да намали ненужната употреба на хормони и други вещества. Поне два пъти дневно животновъдът трябва да инспектира всички млекодайни крави и женски, приближаващи отелване.


Ръководство


124 Млекодайната крава има нужда от подходяша диета, която да задоволява хранителните й нужди без това да вреди на тонуса и метаболизма й. Количестовото храна, което животното изяжда, зависи от количеството, качеството и достъпноста на осигурената храна, както и на времето, прекарано в ядене. Всичко, което може да възпрепятства храненето, на пример сакатостта, може да причини вреда на здравето и благосъстоянието на животното.

125 Редовно трябва да се проверяват ходилата на добитъка, включително на биковете, и да се подрязват при нужда. Програмата по грижата за копитата на Вашето стадо трябва да бъде неразделна част от плана за здравето и благосъстоянието на стадото Ви. Подкастрянето на копитата е от полза за целия добитък, не само за сакати крави. Не трябва да опитвате да подкастряте копитата на добитъка, освен ако не сте квалифициран за това и не притежавате подходящата удържаща апаратура за животните. Неправилно подкастряне на копитата може да доведе до накуцване. Ако имате съмнение потърсете мнение от ветеринарен лекар.


Естествено обслужване – бикове


126 Когато се прилага естествено чифтосване младите бикове трябва да се представят на малка група крави (препоръчително 10-15) при необходимост трябва да се предлага и допълнителна храна.

127 Всички бикове трябва да имат добри и безопасни условия за обслужване. Подове, облепени с летви, и хлъзгави повърхности (на пример в дворове, кабинки и коридори) не са подходящи за чифтосващи се животни.


Изкуствено оплождане (ИО) и трансфер на ембриони


Според наредба 1985 (S.I. 1985 No. 1857) за изкуственото осеменяване на добитък (Здраве за животните) (Англия и Уелс) ИО се извършва само от ветеринарен хирург, компетентен служител на лицензиран снабдителен център или в случая с кравите от техните собственици или техни служители, обучени според Наредба 24(b)(iv). Според наредба 1995 (S.I. 1995 No. 2478) за волските ембриони (събиране, продукция и трансфер):

Събирането на ембриони може да бъде предприето само от член на екипа за ембрионално събиране, който действа под наблюдението на ветеринарен екип;

Преместването на ембрион може да бъде предприето само от ветеринарен хирург или член на удобрения екип за ембрионален трансфер под ръководството на ветеринарен екип. Преди да се предприеме преместване на ембрион приемащата крава трябва да бъде клинично прегледана от ветеринарен хирург (не повече от 30 дни преди преместването ако то се извършва от човек, който не е ветеринарен хирург). Ветеринарния хирург трябва да удостовери, че приемащата крава е подходяща за процедурата и да потвърди, че към времето на прегледа няма причина да се смята, че приемащата лрава няма да може да износи ембриона и да се отели естествено;

Събирането и преместването на ембриони се изпълнява само ако засегнатото животно е под упойка (обикновено епидурална);

Епидурална анестезия се поставя само от ветеринарен хирург или лице, обучено и действащо според Закон 1992 (S.I. 1992 No. 696)

128 Кравите трябва да се държат в позната среда до оплождането, когато могат да бъдат преместени в подходящо отделение в обора и оплождането да се състои възможно най-бързо.

129 Преместването на ембрион (трансплантацията на ембрион от една крава в матката на майка-заместник) трябва да се изпълнява съглсно Наредба 1995 за волските ембриони (събиране, продукция и трансфер). Хирургически методи по събирането и преместването на ембриони се използват само от ветеринарни хирурзи и не трябва да бъдат прилагани рутинно в селското стопанство. Хирургически методи се прилагат само при необходимост, когато ембрионално събиране или трансфер не може да бъде направен по обикновения начин.

130 Приемното животно (кравата, приемаща ембриона) трябва дамогат да износят напълно плода и да се отелят естествено без нужда от цезарово сечение. Цезарови сечения не трябва да бъдат предприемани рутинно.

131 Изтегляне на яйцеклетки (събиране на наоплодени яйцеклетки директно от яйчника на крава или телица, обикновено чрез игла, въведена през стената на вагината) се изпълнява само от ветеринарен хирург, тъй като е хирургическа процедура. Процедурата не трябда да се прилага на млади неузрели телици и при всички положения тряябва да се изпълнява рядко. Процедурата изисква повторни епидурални упойки, които могат да причинят проблеми на животните, на пример силни болки в опашката и гърба.


Ултразвуково сканиране


132 Ултразвуковото сканиране през ректума на животното е инвазивна процедура, изискваща способен и обучен хирург. Закон 2002 за ветеринарната хирургия (ултразвуковото сканиране на говеда през ректума) изисква опериращи лица, посещавали обучителни курсове Дефра, извършили определен брой сканирания под наблюдение, и получили сертификат Дефра, преди да могат да започнат практика.


Кошари за бикове


133 Не трябва да се пренебрегва благосъстоянието на биковете. Когато това е възможно, биковете за размножаване трябва да се държат при част от стадото, например стерилни крави. Кошарите на биковете трябва да са разположени така че да чуват звуците и да виждат дейността по фермата. Като ориентир, помещение за един бик със среден размер включва място за спане с размери поне 16m2. За бикове с тегло над един тон мястото за спане трябва да е поне 1m2 за всеки 60кг от теглото му. Ако бикът не се извежда на редовни разходки извън кошарата или кошарата се използва като място за „обслужване”, то кошарата трябва да включва място за разходки с поне двапъти по-големи размери от мястото за спане.

134 В кошарата трябва да има нужната апаратура и достатъчно пространство, за да може бикът да бъде задържан с хомот или нещо подобно. Това е за да се извършват спокойно дейностите по селското стопанство (като чистене на кошарата) и за да може бикът на бъде лекуван при нужда.


Млекодайни Крави

Обща Информация


135 Препоръчително е поне веднъж месечно млечния добив на всяка млекодайна крава, за да се наблюдава цялостния добив на стадото. Тези данни, както и всички други наблюдения можете да ползвате като помощен инструмент в ръководството Ви и да улавяте евентуално възникнали проблеми в ранен стадий.

136 Когато давате концентрирани сухи храни на млекодайните крави ограничавайте количествата да 4кг за едно хранене. Това е за да се намали риска от повишена киселинност (т.е. прекалено много зърно в търбуха на животното, водещо до храносмилателни проблеми) и други проблеми. За да сте сигурни, че животното има достатъчно храна, трябва да осигурите алтернативни и леснодостъпни храни.

137 За да дадете възможност на кравите да ядат колкото имат нужда, оставайте им повече храна от колкото смятате, че ще изядат. Стара или застояла храна трябва да се отделя от свежата, за да не развали апетита на животните.

138 Телиците трябва внимателно да се предствят на стадото поне 4 седмици преди отелването, за да имат време да свикнат с новата обстановка както и с мястото на доене.

139 Ако представяте крави с висок генетичен потенциал на стадо млекодайни крави (на пример крави, размножени за висок млекодобив) имете нужда от професионално мнение относно храненето. Висока метаболична промяна при такива крави означава висок риск от:

 • Мастит

 • Куцане

 • Невъзможност да забременеят

 • Метаболични проблеми

Такива животни имат нужда от специал захранване и грижи, за да поддържат добро ниво на благосъстояние.

140 Преди млекодайните крави да бъдат нахранени с консервиран фураж (като силаж или слама) храната трябва да бъде анализарана, за да се провери хранителната й стойност. При необходимост поискайте квалифицирана помощ, за да разберете как да подхраните храната в зависимост от възрастта и породата на животното. Също така трябва да проверявате качеството на храните, които купувате (включително вторичните продукти), в случай, че производителят не предоставя анализ.

141 Трябва бързо да доите млекодайните крави и да ги поставяте на вкусна фуражна диета, която даподдържа състояинето на тялото им. От две до три седмици преди отелването трябва да започнете внимателно да запознавате кравите с производствената порция (т.е. постепенно да ги запознавате с високо енергизиращата диета за след отелване), за да избегнете рязката промяна в диетата.


Мастит


Като при всички други инфекции, маститът може да причини стрес и страдание на животните, затова трябва да се контролира. Въпреки цялостното нямаляване на клиничния мастит, нивото на инфекциите в околната среда остава непроменено. Млекопроизводителите трябва да следват Плана за справяне с мастит на Дефра, който в комбинация с добро ръководство и способности на добър говедар ще Ви помогне да се справите с инфекциите.

Планът на Дефра включва:

 • Хигиенично отношение към зърната на животните (т.е. да се поддържат чисти);

 • Незабавно откриване и лекуване на клиничните случаи;

 • Отношение и терапия на „сухите” крави;

 • Точно записване на всички данни;

 • Отделяне на хронично инфектираните крави; и

 • Редовно изпробване и поддръжка по млекодобивните машини.

Повече информация можете да намерите в брошурата на Дефра „Лечение и превенция срещу мастит” (виж Приложение)


Доене

143 Никога не трябва да се оставят неиздоени еженевно млекодайни крави или крави с препълнено виме. Всеки, който дои крави – включително и обикновени млекари, трябва да бъде напълно компетентен да изпълнява правилно процедурите при доене. Препоръчително е да се дава подходящо обучение на всеки млекар и това обучение трябва да бъде поселдвано от период на наблюдение от компетентни и тренирани оператори.

144 Машина за доене, която работи правилно, е важна за:

• комфорта на кравите;

• отлично доене; и

• здравето на вимето.

По време на всско доене, трябва да се правят прости проверки ( като нивото на вакуума) и да се правят рутинни действия, които подсигуряват, че машината за доене работи правилно.

145 Ако се налага, трябва да се подновяват машините за доене, така че никоя машина няма да нарани вимето и кръговите вакуумни движения са с контролирана и умерена честота. Може да се налага съвет от специалист за това.

146 Трябва да има нови или поправени инсталации, които са поотделно тествани, за да подсигурят правилно действие в съгласие съветите на производителите и тези в “Британски стандарти за инсталационни машини за доене”(виж Приложението).

147 Всяка година, трениран и компетентен оператор трябва да направи една пълна процедура с машините, за да подсигури правилното им управление и да направи необходими поправки и допълнения.

148 Трябва да се минимализира времето, за което се доят кравите. Стойките трябва да бъдат достатъчно големи, за да поберат крава за доене и да могат крави спокойно да влизат и излизат от стойката за доене без проблеми и с минимален стрес. Входовете и изходите на стойките за доене, където ще бъдат събирани животните, трябва да бъдат доастатъчно широки за животните да могат да се движат совбодни върху подове, които не се хлъзгат.

149 Ако се използват автоматични порти за пространството, където се събират кравите, трябва да бъдат констроирани така, че да подтикват кравите да се движат към доилките без да се чувстват стресирани. Тези порти не трябват да бъдат електризирани.

Роботни доилки

150 Роботните доилки предлагат по-евтина и ефикасна служба, но не могат да заменят добрата естествена работна ръка. Поне два пъти на ден трябва роботната състема да бъде проверявана, за да е сигурно, че подходящи действия са предприети с респект към:

• крави, които не се включват към стойката за доене;

• неуспешни опити за прикачване;

• непълно доене;

• падане на млечни контейнери; и

• аларми, които са активирани при особени обстоятелства, като ненормален състав на млякото или състояние на млякото, като маститис.

2 – Specif

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconПълно описание на обекта на поръчката
Месо от едър рогат добитък- месо охладено от едър рогат добитък на четвъртинки- 1200кг
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък icon0206 Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
Тарифни отстъпки на Босна и Херцеговина за основни селскостопански продукти с произход от Общността
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconІ. общи положения
Чл. Настоящата наредба регламентира реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и...
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconУказаниязасхеманадържавнапомо щ
Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ”
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconI. Общи разпоредби
Убедени в необходимостта от осигуряване на хуманно отношение към мигрантите и пълна защита на техните права
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconФинансова рамка за 2012 г. Подпомагане с
Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните – „Птицевъдство” и „Свиневъдство”
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconДо Държавен фонд "Земеделие" гр. София
Прср за инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки -носачки / постигане...
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconРазплащателна агенция
Модернизиране на земеделските стопанства” от прср за инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно...
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconОбщи положения
Чл. С тази Наредба се определя реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни /впрегатни, едър и дребен рогат...
Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък iconОбласт стара загора наредба
Чл. Настоящата наредба определя реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни (впрегатни, едър, дребен рогат...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом