Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес
ИмеСпециалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер18.27 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfoC/conspekti/BA12cl/88.docx
Специалност: : Бизнес администрация ХІІ б учебна 2012/2013 г.


КОНСПЕКТ по

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН БИЗНЕС


1.Характеристика на предприемаческия бизнес –понятие,същност, школи

значение на предприемачеството. Заетост на РС . Данъчна политика.

2. Предприемаческо поведение, предпр. мислене и действие.

3 Европейски съюз и предприемачество-шансове,предизвикателства,

4.Вътрешно предприемачество .Иновации и предприемачество

5.Предприемач-характеристика,функции,управление на МСП.Типове предприе-

мачи.

6 Избор на предприемаческа бизнес-идея –успешни идеи,възникване на бицнес-

идеите. Разпознаване на шансове-търсене,оценка и конкурентноспособност на бизнес-идеята.

7. Мотивация на предприемача-същност,мотивационни теории.

8.Характеристика на предприемача-личност,ценности,възгледи,лидерство.

9.Стартиране на собствен бизнес-предмет на дейност,правна форма,местоположе-

ние,целеполагане.

10.Финансиране на МСП-потребности от капитал,фин.разчети,източници и форми на финансиране,.

11. Бизнес-план на малко и средно предприятие.

12. Организационно, техническо, технологично, финансово и кадрово осигуряване на бизнеса.

13. Жизнен цикъл на предприятието

14.Оцеляване и развитие на МСП-проблемна ситуация.

15.Рискове в предприемачеството.

16.Бизнес етика и соц. отговорност на предприемачеството.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Д.Дончев”Мениджмънт на предприятието” Изд.МАРТИЛЕН

К.Тодоров”Предприемачество и дребен бизнес”Изд.МАРТИЛЕН

Н.Църев”Предприемачество-теория ипрактика”ИК Тедина

Съставил: Калина Бобева


ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ
ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОЦЕНКА

1

Познава и характеризира основни икономически процеси.

Среден 3


2

Познава нормативната уредба, дефинира,сравнява,

свързва и обобщава икономическите връзки и процеси.

Добър 4

3

Притежава и показва умения за разработване на планове, прилагане на методи, прави изводи и заключения,

обобщава

Много добър 5

4

Комбинира, планира, анализира, обобщава , илюстрира.

Отличен 6

Разработил: Калина Бобева

Свързани:

Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconКлючови думи за регистриране сайта на бсчп "Възраждане" търсачките
Бсчп, предприемач, съюз, работодател, организация, финансиране, програма, мсп, “малки и средни предприятия”, проект, “дребен бизнес”,...
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconКонспект по регионална икономика за 13 клас специалност "бизнес-администрация"
Локация / същност,фактори,мобилност, нтп и териториално разположение на производствените сили
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconКонкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
Ма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена...
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconВъпросник по дисциплината "Управление на иновациите и инвестициите", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация"
Управление на иновациите и инвестициите”, за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация”
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconСедмично разписание V – ХІІ клас, 2012/2013 учебна година – І срок

Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
Икономист-мениджър” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование...
Специалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес iconСтопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1
През юни 2012 г общият показател на бизнес климата4 се понижава с 2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом