Техническо задание оп 1
ИмеТехническо задание оп 1
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер74.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.org/_files/attch/Tehnichesko zadanie_OP 1.doc


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОП 1


Предмет: „Визуализация – изработване на промоционални материали и извършване на промоционални дейности” за целите на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


Общи изисквания към изпълнението

Поръчката се извършва при стриктно спазване на изискванията за визуална идентичност, заложени в Наръчника за изпълнение на проекти и Наръчника за визуална идентичност по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно правилата за визуализация, установени от Управляващия орган на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Поръчката се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора.

Възложителят ще придобие авторско право и право за ползване върху всички материали, дизайни и продукти (работни и крайни версии), създадени от избрания Изпълнител при реализиране на предмета на поръчката или на част от него.


Специфични изисквания по изпълнението


В рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., се предвижда изпълнението на следните услуги по обособена позиция ОП 1, както следва:

Артикул

Технически параметри/спецификации

брой

Максимална единична цена без ДДС

Максимална обща цена без ДДС

1.

Постери на два езика


Проектиране, предпечат и изработка на постери формат A-2, пълноцветен печат, 200 гр. гланц, на български и румънски език, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


50

3,25

162,50

2.

Триезични табели


Проектиране и изработка на триезични (български, румънски и английски) информационни табели с размер 70 х 50 см, изработени от еталбонд, пълноцветно изображение – ситопечат, едностранно, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


4

40,74

162,96

3.

Двуезични информационни брошури


Проектиране, предпечат и изработка на двуезични (български и румънски) информационни брошури /дипляни/ формат А-4, двустранен пълноцветен печат, 130 гр. гланц, биговани с 2 бига, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


500

1,05

525,00

4.

Информационни пакети за пресконференции


Проектиране, предпечат и изработка на картонени цветни папки за пресконференции, формат A-4, окомплектовани презентация на хартиен носител, листи за писане и химикали, с рекламни надписи, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


60

4,88

292,80

5.

Стикери и брошури


Проектиране, предпечат и изработка на рекламни стикери и брошури, двустранно, пълноцветен печат, формат А5, 130 гр. гланц, биговани с 2 бига на Центъра за защита на природата и животните, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


15 000

0,21

3150,00

6.

Постери за съвместния туристически продукт


Проектиране, предпечат и изработка на рекламни постери за съвместния туристически продукт, формат A-2, пълноцветен печат, 200 гр. гланц, на български, румънски и английски език, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


100

4,88

488,00

7.

Брошури за съвместния туристически продукт


Проектиране, предпечат и изработка на рекламни брошури за съвместния туристически продукт, двустранно, пълноцветен печат, формат А5, 130 гр. гланц, биговани с 2 бига съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


500

0,21

105,00

8.

Форми за оценка


Проектиране, предпечат и изработка на форми за оценка на съвместния туристически продукт, пълноцветни, формат А4, висококачествена хартия, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


60

1,62

97,20

9.

Сувенири

Дребни сувенири – магнити, ключодържатели, настолни часовници, флашки, екочанти, чадъри, чаши, подложки за чаши, моливници, несесери, чантичка за през рамо, с рекламни надписи, съобразени с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът да се представи предварително до 10 работни дни след подписване на Договора, на електронен носител във формат CDR или PDF и на хартиен носител (2 броя), за одобрение от Съвместния технически секретариат на програмата.


10 000

3,25

32 500,00
ОБЩО:


37 483,46Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 26931/01.04.2011.

Свързани:

Техническо задание оп 1 iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание оп 1 iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание оп 1 iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание оп 1 iconТехническо задание

Техническо задание оп 1 iconТехническо задание
Долуподписаният/ата
Техническо задание оп 1 iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание оп 1 iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание оп 1 iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание оп 1 iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора
Техническо задание оп 1 iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом