Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
ИмеПрограма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер37.87 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2012/11/06/Програма за Национално състезание по фРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието,

младежта и науката
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА - Х КЛАС


ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


 1. Програмата за Националното състезание по физика – Х клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по физика и учебните програми по „Физика и астрономия” – VІІ, VІІІ, ІХ (ЗП и ПП) и Х (ЗП и ПП) клас.

 2. Програмата е неразделна част от регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по физика.

 3. Програмата за Х клас включва и програмите за състезанието от VІІ, VІІІ и ІХ клас (ЗП И ПП).

 4. Разпределението на учебното съдържание е следното:


ЕСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2012 г. – ПРОГРАМИТЕ ОТ VІІ, VІІІ И ІХ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2013 г. – ОТ 1 ДО 5 ТЕМА – ЗП ВКЛЮЧИТЕЛНО

2 ТЕМА ОТ СВЕТЛИНА – ПП ВКЛЮЧИТЕЛНОТЕМИ

ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ

ОТ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

СВЕТЛИНА


1. Разпространение, отражение и пречупване на светлината


 • показател на пречупване

 • прилагане на законите за отражение и пречупване на светлината

 • пълно вътрешно отражение


2. Вълнови явления при светлината


 • спектър на видимата светлина

 • зависимост на показателя на пречупване от дължината на вълната

 • качествено обяснение на явленията интерференция и дифракция на светлината

 • интензитет на светлината

 • принцип на Хюйгенс

 • условия за възникване на интерференчни – максимуми и минимуми

 • дифракционна решетка • формула за дифракционна решетка


3. Видове лъчения и техните източници


 • източници на светлина

  • топлинни

  • луминесцентни

  • лазери

 • закон на Стефан и закон на Вин за излъчване на абсолютно черно тяло


4. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи


5. Фотоефект

 • енергия на фотона

 • уравнение на Айнщайн


6. Вълнови свойства на частиците


 • формула за дължина на вълната на Дьо Бройл
ОТ АТОМА ДО КОСМОСА


7. Атоми и атомни преходи


  • модел на Бор за водородния атом

  • спектрални серии

  • атомни преходи

  • генериране на лазерно лъчение


8. Атомно ядро


 • състав

 • ядрени сили

 • енергия на връзката

 • масов дефект

 • закон за радиоактивното разпадане

 • алфа-, бета- и гама –разпадане


9. Ядрени реакции


 • делене на урана

 • ядрен реактор

 • ядрен синтез

 • термоядрен синтез
 • 10. Елементарни частици
    • лептони и кварки

МЕХАНИКА


1. Кинематика на постъпателно движение на материална точка. Свободно падане. Движение на хвърлено тяло по парабола.


 1. векторно описание на положението, скоростта и ускорението

 2. графично решаване на кинематични задачи


2. Динамика на материална точка Закона на Нютон за гравитацията.


 • инерциални отправни системи

 • принципи на механиката

 • сила на триене

 • центростремителна сила3. Закон за запазване на импулса. Закон за запазване на пълната механична енергия


4. Движение на идеално твърдо тяло


 • въртене на идеално твърдо тяло около постоянна ос

 • равновесие на идеално твърдо тяло


5. Закон за запазване момента на импулса


6. Движение на идеален флуид


 • закон на Бернули

 • уравнение за непрекъснатост7. Специална теория на относителността. Релативистко уравнение на движението, релативистки импулс и енергия, връзка между енергия и маса, запазване на енергията и импулса Релативистки ефект на Доплер


 • галилееви трансформации

 • лоренцови трансформации и релативистки закон за събиране на скоростите

 • основни релативистки ефекти


Забележка: Темата за 10 клас включва две задачи от задължителна подготовка и една задача от профилирана подготовка

Свързани:

Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрограма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрограма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – VІІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconКалендаренпла н на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012 / 2013 година
...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconПрием за учебната 2012/2013 година
За учебната 2012/2013 година – 104 оу ще приеме 2 паралелки по 24 деца в подготвителен клас
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconДневен режим за втори срок на учебната 2012 /2013 година за 1-8 клас
Следобяд се провеждат възпитателни дейности в 3 сборни групи – една от 1 и 2 клас; една от 3 и 4 клас;една от 5-8 клас
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
Програма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година iconНа състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012/2013 година
Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на соу с чуждоезиков профил, 22-24 март 2013, Ловеч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом