Тема очаквани резултати
ИмеТема очаквани резултати
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер89.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/c7dc16de-73c6-46d8-a49d-c676802b1d2e/ZIP-IT.docДАТА

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

1.
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет.Работа с графична информация /Програми:Баница, Симетрия, Пролет/ОКС

Ученикът да:

-спазва основни правила за безопасна

работа с компютърна система- разпознава и назовава различни носители на информация;

- знае предназначението и умее да използва символния, цифровия и навигационния блок на клавиатурата;
2.
Комбиниране на различни типове информация в едно цяло /Програми:Картички, Баница, Бесеница/ОКС

- разграничава букви на кирилица и латиница в символния блок на клавиатурата;

- умее да се ориентира в индикацията за

клавиатурна подредба;

- знае, че компютърът и другите устройства трябва да се управляват; - спазва определена последователност от стъпки при управлението на

компютъра;

- умее да зарежда програма, като използва двукратно щракване с ляв бутон на мишката или комбинация от еднократно щракване с ляв бутон и клавиш Enter;

- умее да приключва работа с програма

при изпълнение на конкретна задача;
3.
Игра на бесеница. Конструиране да дума чрез избор и подредба на думи / Програми: Бесеница, Везна/текстова информация

- умее за използва клавиатурата за въвеждане на отделни думи и цифри;
4.
В зоопарка / Програми: Мерлин, Художник/ графика

- умее да създава собствени графични проекти по зададена тема
5.
Въвеждане на цифри / Програми: АBC/ текстова информация

- умее да използва клавиш “Shift” за въвеждане на главна буква;
6.
Тапет от повтарящи се елементи. Програми: / Мерлин/ графика

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване;

- познава и умее да избира инструменти, съответстващи на поставената графична

задача;
7.
Въвеждане на гласни и съгласни букви/ Програми: ABC, Ребус, Конвейр/

текстова информация

- умее да използва клавиш “Shift” за

въвеждане на главна буква; - умее да въвежда текстова информация чрез клавиатурата на ниво изречение и кратък текст;
8.
Съобщение за важно събитие/ Програми: Картички/kомб. на информация

- има представа как се създава компютърен документ, съдържащ графично изображение
9.
Разпространение на информация- отпечатване на принтер.Основни инф. дейности

- ученикът разпознава различни носители на информация;

- ученикът разпознава принтера като периферно устройство и знае неговото предназначение.
10.
Коледна елха. / Програми: Коледа, Картини, Симетрия/графика

- умее да съхранява, зарежда, обработва и отпечатва графични изображения;

- има представа за анимиран образ и кадри на браза.
11.
Изготвяне на списък/ Програми: Текст, Конвейр, Bележник/текстова информация

- познава текстовия курсор, неговото предназначение и умее да го управлява чрез навигационния блок на клавиатурата;
12.
Поздравителна картичка /Програми: Картички/kомбиниране на информация

- комбинира графично изображение с кратък текст
13.
Разказ от думи и изображения/ Програми: Приказки/ kомбиниране на информация

- има представа за комбиниране на графично изображение с анимация
14.
Съобщение или обява / Програми: Текст, Бележник/текстова информация

- познава текстовия курсор, неговото предназначение и умее да го управлява чрез навигационния блок на клавиатурата;

- познава и спазва основни правила при въвеждане на текстова информация чрез клавиатурата
15.
Комикс/ Програми: Комикси, Кино/kомбиниране на информация

- има представа за комбиниране на графика, анимация и звук
16.
Рекламен надпис/ Програми: Текст/ kомбиниране на информация

- умее да описва работата си по определен тематичен проект, като използва подходяща терминология

- има представа за комбиниране на графика, aнимация и звук

17.
Основни геометрични форми.Мозайка /Програми: Paint,Картини, Оцветяване/графика

- изпълнява упражнения за усвояване на пълните

възможности на изучаваните инструменти;

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване
18.Създаване на филм/ Програми: Кино/kомбиниране на информация

- озвучава картини
19.
Смятане.решаване на задачи с помощта на електронен калкулаторт/ Програми: Смятане, Калкулатор/ текстова информация

- умее да коригира собствен текст на ниво изтриване и вмъкване на отделни символи;
20.
Визитки. / Програми: Картички/kомбиниране на информация

- комбинира графично изображение с кратък текст
21.
Моята стая. / Програми: Мерлин, Художник, картини/ графика

- изпълнява упражнения за усвояване на пълните

възможности на изучаваните инструменти;
22.
Къщи и сгради. Превозни средства. Програми: /Мерлин, Картини/ графика

- умее да създава собствени графични проекти по зададена тема; - познава и умее да избира инструменти, съответстващи на поставената графична задача;
23.
Проверка и коригиране правописа при изречение и кратък текст/ Програми: Текст, Бележник/ текстова информация

- умее да задава цвят и размер на текста;

- умее да превключва в режим за работа на кирилица или на латиница.
24.
Как се копира файл?Как се премества файл?Как се преименува файл?kомбиниране на информация

- ученикът умее да създава, обработва и съхранява текстова и мултимедийна информация
25.
Съхранение на информация. /Програми: по избор/

- ученикът умее да създава, обработва и съхранява текстова и мултимедийна информация
26.
Моят град. Моята улица. / Програми: Мерлин, Картини, Художник / графика

- познава и умее да избира инструменти,

съответстващи на поставената графична

задача
27.
Комбиниране на текст и образи./ Програма: Картички/ kомбиниране на информация

- умее да създава собствени графични проекти по зададена тема; - познава и умее да избира инструменти, съответстващи на поставената графична задача;
28.
Създаване на анимационен филм./Програма: Кино/kомбиниране на информация

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване;

- познава и умее да избира инструменти, съответстващи на поставената графична задача;
29.
Човешко лице. Програми / графика

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване;

- познава и умее да избира инструменти, съответстващи на поставената графична задача;
30.
Визитка с текстова информация /Програми: Текст/текстова информация

- умее да запазва, зарежда и разпечатва текстов документ.
31.
Пейзаж. Програми: графика

- познава и умее да използва различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване;
32.
Как си представям ваканцията.Комбиниране на информация. / Програми: Слайд шоу, Картички/

- комбинира графично изображение с кратък текст
Свързани:

Тема очаквани резултати iconТема. Очаквани резултати

Тема очаквани резултати iconТема Очаквани резултати

Тема очаквани резултати iconТема Очаквани резултати
Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията...
Тема очаквани резултати iconОчаквани резултати

Тема очаквани резултати iconIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон
Тема очаквани резултати iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Тема очаквани резултати iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Тема очаквани резултати iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Тема очаквани резултати iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Тема очаквани резултати iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом