Списък на научните ръководители на магистрите от спец. "Кбу" – дистанционно обучение
ИмеСписък на научните ръководители на магистрите от спец. "Кбу" – дистанционно обучение
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер96.31 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/NRSpisakKBU_SS SOVO2009_2010Distance_mart2010_2809_1.doc
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. “КБУ” – дистанционно обучение


КБУ СС 52 гр.

Назначен НР400067

Мирослав Костадинов Русев

Оптимизиране на транспортната дейност и избор в логистичната система за България на “DH Express”

Гл. ас. д-р С. Благоева400099

Ирена Михалева Вълчева

Възможности за усъвършенстване на фирмената култура на фирма “Победа-АД”

Гл.ас.д-р И. Минков400109

Камелия Йорданова Трифонова

Възможности за усъвършенстване на фирмената култура на “Била”

Гл.ас.д-р И. Минков400122

Елена Георгиева Стоянова

Контрол над данъчните приходи в България

Проф. д.ик.н. Т. Ненов400130

Стоян Красимиров Кирилов

Анализ на финансовото състояние на “Каолин”-АД гр. Сеново и насоки за икономически растеж

Гл. ас. Й. Иванов

КБУ СОВО 53 гр.


400059

Стояна Константинова Денева

Възможности за подобряване на конкурентоспособността на продукцията на «Хенди»

Гл. ас. д-р С. Благоева400061

Милена Симеонова Кочарова

Конфликти и тяхното разрешаване в SG Експресбанк"

Гл. ас. д-р П. Данкова400062

Владимир Венелинов Стойчев -да

Влияние на немските транснационални корпорации върху българската икономика

Доц. д-р Б. Благоев400064

Стефка Щерева Донева

Възможности за подобряване конкурентоспособността на Експрес гарант

Гл. ас. д-р С. Благоева400065

Пепа Върбанова Димитрова

400073

Ралица Стоянова Баева

Възможности за приложение на съвременни

методи за оценка на персонала в "Янтар" ЕООД

Доц. д-р Р. Шинева400074

Андрей Максимов Иванов

Оптимизиране на организацията и управлението на дистрибуционните дейности в "Арома"SA

Гл. ас. д-р С. Благоева400076

Николай Емилов Петров

Развитие на бизнeс стратегията на Фолксваген

Гл.ас.д-р И. Минков400077

Елена Йорданова Евтимова

Мотивацията на персонала – важно условие за успешното управление на фирма “Булгартрансгаз” ЕАД –гр. София

Гл.ас.д-р И. Минков400082

Диян Валентинов Борисов

Възможности за приложение на съвременни методи за оценка на персонала в Е.ОН

Доц. д-р Р. Шинева400088

Юлиян Росенов Киров

Подбор и обучение на персонала в “Стопанска и инвестиционна банка АД” при условията на свободна пазарна икономика

Доц. д-р Р. Шинева400092

Таня Стефанова Петрова

Оценка и избор на инвестиционен проект на “Колос”

Гл. ас. Й. Иванов400094

Галин Живков Ганчев

Оптимизация на инвестиционен портфейл

Проф. д.ик.н. Т. Ненов400095

Анна Добринова Павлова

Възможности за подобряване на резултатите от дейността на “РАПАК” АД

Доц. д-р Б. Благоев400098

Тодор Йорданов Габровски

Обучение и развитие на персонала

Гл. ас. д-р П. Данкова400066

Елена Бориславова Капитанова - да

Подбор на персонала при назначаване и съкращаване

Доц. д-р Р. Шинева400069

Десислава Стоянова Димитрова-март 2010 г.

Корпоративна социална отговорност в “Пикадили”ЕАД

Гл. ас. д-р П. Данкова400072

Филипина Димитрова Момчилова

Управление на човешките ресурси в корпорация „ПроКредит Банк (България) АД” .

Проф. д.ик.н. Т. Ненов400076

Николай Емилов Петров

400081

Камелия Димитрова Калушева

Мотивация на персонала

Доц. д-р Р. Шинева400084

Деница Красимирова Вълкова

Корпоративна социална отговорност в Сосиете Женерал

Гл. ас. д-р П. Данкова400096

Надежда Вълчева Вълчева - да

Фондове за рисков капитал и финансиране на корпоративни проекти

Доц. д-р Б. Благоев400133

Елица Ивайлова Йотова Квасова

Анализ и оценка на корпоративната социална отговорност на МОНБАТ АД

Гл. ас. д-р П. Данкова400100

Даниела Станчева Христова

Програма за добро корпоративно управление

Гл. ас. д-р П. Данкова400101

Веселина Стоянова Иванова

400105

Теодора Симеонова Христова

Управление на човешките ресурси в корпорация “Х””

Доц. д-р Р. Шинева400106

Филип Райков Караиванов - да

Развитие на пазара на природен газ в България – „Овергаз Инк.” АД

Гл. ас. Й. Иванов400107

Деница Иванова Иванова

Инвестиционен бизнес план на фирма

Проф. д.ик.н. Т. Ненов400111

Атанас Николаев Бурлаков

Усъвършенстване и подобряване на дейността на хотел “Елбрус”-Велинград

Гл.ас.д-р И. Минков400112

Наталия Красимирова Добрева

Изграждане и функциониране на дистрибуционни канали

Гл. ас. д-р С. Благоева400113

Николай Руменов Георгиев

400114

Димитър Иванов Воденичаров

Инвестиционен бизнес план на ИВЕТ ЕООД по програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Доц. д-р Б. Благоев400115

Николай Живков Желязков

Рисков капитал и финансиране на проекти с него

Гл. ас. Й. Иванов400117

Таня Енчева Станчева

Възможности за използване на BSc за измерване на корпоративния бизнес

Гл.ас.д-р И. Минков400118

Владислав Желчев Желев

Принципите на инвестиране на Уорън Бъфет и приложимостта им в развиващи се икономики /България/

Гл. ас. Й. Иванов400119

Станислава Деянова Капитанова

Стратегия за развитие на фирма “Брилянт”АД-Пловдив

Проф. д.ик.н. Т. Ненов400120

Мария Матева Душева

Пласментната дейност на “Керамик ГТ” АД гр. Ген. Тошево

Гл. ас. Й. Иванов400121

Катя Костова Димитрова

Анализ и оценка на корпоративната конкурентоспособност на РБългария

Гл. ас. д-р С. Благоева400123

Диана Николаева Грошева

400125

Кристиян Любомиров Христов

400126

Кристина Атанасова Колева

Управление на персонала и насоки за усъвършенстването му в “Адмирал” – Зл. Пясъци

Доц. д-р Р. Шинева400128

Боян Иванов Нешев

400131

Анелия Иванова Михайлова

Капиталовата структура и ликвидността на Феърплей Пропъртис АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти

Доц. д-р Б. Благоев400132

Камелия Николаева Филева

Инвестиционен бизнес план на фирма «Трио ООД» гр. Варна

Гл.ас.д-р И. Минков

Свързани:

Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconСписък на научните ръководители на магистри – редовно обучение, 5-ти и 6-ти курс, спец. Ис /СП/ и инс

Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconРазпределение на научните ръководители на студенти бакалаври редовно обучение, спец. Ис, 4 курс

Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconРазпределение на научните ръководители на студенти магистри – редовно обучение, спец. Ис(СП) и инс

Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconМагистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление Спец. Финансово-счетоводен мениджмънт дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconСегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов
Резюме: Основната цел от провеждането на изследването на пазара на дистанционно обучение в България е да се идентифицират отделните...
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconСтопански факултет списък
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление І финансово-счетоводен...
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconСписък на класирани и одобрени студенти от циун за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм
Георги Любомиров Караджов, спец. Финанси, 3 курс –за Университета на Западна Шотландия, Великобритания
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconПроект " Улесняване достъпа до образование в сферата на ит чрез дистанционно обучение"
Улесняване достъпа до образование в сферата на ит чрез дистанционно обучение” по програма сократ грюндтвиг 2
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconПриложение – 2 „да популяризираме истинското дистанционно обучение инициатива на Kursove123. com
Не знам дали знаеш, но аз минах безплатен курс на обучение по програма „Аз Мога Повече“ – с ваучер от Бюрото по труда. Обучавах се...
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучение iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом