Основно училище „доктор петър берон" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail
ИмеОсновно училище „доктор петър берон" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер10.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ouberon.com/downloads/red_za_priem.doc
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН” – ГР. ЯМБОЛ

Ул. „Кожух планина” № 17; тел: 046/66 68 32; e-mail: ou.petarberon@abv.bg

www.ouberon.com


РЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА /предложен и приет, с протокол №11 на заседание на ПС на 14.04.2011г./


1.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:


1.1. В срок до 30.05.2011 г./когато децата са получили удостоверение за училищна готовност/ следва да се приемат молби /заявления/ за записване и необходимите документи.


1.2. От 30.05.2011 – 15.06.2011 г следва да се извърши записване на децата в І клас.

2.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


2.1.Записването става с подадена молба /заявление/ от родител /настойник/ и само с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в ДГ или подготвителен клас в училище.


2.2.Ако детето не е посещавало подготвителна група / клас/, родителите са длъжни да декларират това обстоятелство.


3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ:


3.1.Близост до училището;

3.2.Наличие на други деца от семейството в същото у- ще;

3.3.Деца, които са завършили подготвителна група в това у-ще;

3.4. Деца със СОП;


Лиляна Славова

Директор на ОУ „Д-р Петър Берон”

Свързани:

Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconОсновно училище „д-р петър берон с. Чернолик, общ. Дулово
Основно училище "Д-р Петър Берон", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №3, За: Гюлсевер Ахмед Расим Директор, Р. България 7693, с. Чернолик,...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол публична покана
Средно общообразователно училище "СВ. Климент охридски", ул."Ст. Караджа" №72, За: гено николов стайков, българия 8600, Ямбол, Тел.:...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, e-mail: mkar435@gmail com,...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, e-mail: mkar435@gmail com,...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал "Св. Пантелеймон" ад гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов №30, За: д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682268, e-mail:...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail icon8600, гр. Ямбол, ул."Ал. Стамболийски" №4 Тел.: 046/66 31 49 – Председател Тул./Факс: 046/663169 – Съдебен администратор е- mail: as и
Анализ на дейността на Информационния център в Административен съд – Ямбол за периода януари – декември 2010 г
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconBg-ямбол: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал "Св. Пантелеймон" ад, ул. Панайот Хитов №30, За: д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661530, e-mail: mbal,...
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconГрафи к
Първо основно училище "отец паисий" гр. Силистра ул. "Петър Вичев" №1, тел./факс: 820 553, e-mail: ou
Основно училище „доктор петър берон\" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина\" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail iconОтбелязване годишнината от освобождението на Елхово от турско робство
Община Ямбол – 046 681 404; 046 681 221; 046 681 211; Гимназия „Васил Левски” – 046 66 19 90
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом