Научен ръков
ИмеНаучен ръков
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер125.22 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ue-varna.bg/uploads/news/Magistri_temi_-_1_2sborna_3301_1.doc
ТЕМИ ЗА КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. “КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ” – ДИСТАНЦИОННО О БУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 Г.


РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕМИНАРА ПРОФ. НЕНОВ
Фак.№

Име, презиме, фамилия

Тема

Научен ръков.

1.

400139

Мария Станчева Колева

Мотивация на персонала във фирма “Бабал” ООД- гр. Варна
2.

400143

Красимира Георгиева Иванова

Анализ на финансовото състояние и възможности за подобряването му в Биовет – АД, Пещера

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

3.

400146

Цветомира Пламенова Петрова

Мотивация на персонала и насоки за усъвършенстването й в училище ..........

Доц. д-р Р. Шинева

4.

400148

Красимира Петкова Манева

Данъчно облагане на доходите на персонала във фирма “Яница – Хляб” - АД

Гл. ас. д-р Й. Иванов

5.

400182

Даниела Иванова Иванова

Оптимизация на стоковите запаси във фирма Бургас- Комерс АД

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

6.

400184

Нейка Станчева Станчева

Оптимизиране на транспортните дейности и избор на опти­мални видове транспорт в логистичната система на корпо­рация ..

Гл. ас. д-р С. Благоева

7.

400195

Симона Юриева Беровска

Анализ на капиталовата структура и насоки на нейното усъвършенстване във фирма ..

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

8.

400137

Пламена Станимирова Алек­сандрова

Приватизацията в публичния сектор (на примера на БМФ - АД

Доц. д-р Бл. Благоев

9.

400138

Яница Огнянова Чолакова

Анализ на системата за физическа дистрибуция във фирма “Била”- България АД

Доц. д-р Бл. Благоев

10.

400140

Мелек Ахмед Ахмед11.

400142

Теодора Веселинова Койнова

Традиционни концепции и нови моменти в теорията за лидерството (на примера на фирма .......)

Гл.ас. д-р П. Данкова

12.

400144

Кристина Николаева Коларова

Анализ на финансовото състояние на фирма “Димекс” ООД и насоки за подобряването му

Гл. ас. д-р Й. Иванов

13.

400147

Димитрина Пенчева Пенчева

Бизнес план за изкупуване и преработка на пчелен мед и пчелни продукти

Доц. д-р И. Минков

14.

400151

Николай Борисов Маноилов

Възможности за развитие на продуктовото портфолио на фирма “Екстрпак” ООД

Доц. д-р И. Минков

15.

400152

Анна Петкова Кабаиванова

Оценка на стойността на акциите на ХЕС – АД чрез методи за оценка на цели предприятия

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

16.

400153

Цветелина Павлова Панчева

Анализ на финансовото състояние на индустриален холдинг- България АД

Гл. ас. д-р П. Данкова

17.

400156

Айлин Мехарем Таракчи

Технико-икономическа целесъобразност на инвестиционен проект в условията на международен пазар

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

18.

400157

Валя Иванова Кирова

Финансиране на сделките с недвижима собственост (на примера на ОББ)

Гл. ас. д-р Й. Иванов

19.

400158

Ралица Валериева Вълкова

Анализ на финансовото състояние на “Възраждане- Касис” – ООД гр. Ловеч

Доц. д-р Бл. Благоев

20.

400159

Велислава Любомирова Христова

Анализ на човешките ресурси в Профил –Прим ООД

Доц. д-р Р. Шинева

21.

400160

Димитър Александров Василев

Анализ на финансовото състояние на Профекс ООД и препоръки за подобряването му

Гл. ас. д-р П. Данкова

22.

400161

Росица Георгиева Георгиева

Анализ на приватизационния процес в “Солвей Соди”- ООД

Доц. д-р Бл. Благоев

23.

400162

Галина Иванова Прекова

Бизнес план на фирма “Брилянт” АД гр. Пловдив

Гл. ас. д-р Й. Иванов

24.

400163

Деница Йорданова Йорданова25.

400164

Борислава Маринова Славова

Влияние на обкръжаващата среда и стратегическо управление на “Варненско пиво” – АД

Доц. д-р И. Минков

26.

400165

Димитър Милков Йонков27.

400167

Грета Светославова Разводова28.

400168

Цветелина Иванова Неделчева

Анализ на логистичната дейност на Агро Мет Стил АД гр. Силистра

Гл. ас. д-р С. Благоева

29.

400207

Богдана Димитрова Богданова

Фондове за рисков капитал и финансиране на корпоративни проекти

Гл. ас. д-р П. Данкова

30.

400208

Елица Добрева

Управление на човешките ресурси в корпорация ......

Доц. д-р Р. ШиневаРЪКОВОДИТЕЛ НА СЕМИНАРА – ДОЦ. БЛАГОЕВ
Ел. поща

Фак №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕМА

НАУЧЕН РЪК.

1.

marti_nikova@abv.bg

400169

МАРТИНА ЙОРДАНОВА НИКОВА

Управление на процесите по снабдяване със стоки/ услуги във фирма ТЕЛНЕТ Технолоджис ЕООД

Гл. ас. д-р С. Благоева

2.
400170

СВЕТЛАНА СТОЕВА КЕРТОВА3.

roumi_staneva@yahoo.fr

400171

РУМЯНА ДЕНЕВА СТАНЕВА

Проблеми на заетостта и безработицата в община Николаево, област Стара Загора

Доц. д-р Р. Шинева

4.
400177

ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ПАНТОВ5.

svilena_mihailova@abv.bg

400178

СВИЛЕНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

Рисковият капитал, като източник на финансиране

Доц. д-р Б. Благоев

6.

jklimentova@abv.bg

400180

ЙОРДАНКА КЛИМЕНТОВА ГЕОРГИЕВА

Управление на човешките ресурси в СНЦ "Бизнес център -    Нови разар

Доц. д-р Р. Шинева

7.

borqnna@mail.bg

400183

БОРЯНА ЕВГЕНИЕВА РАШКОВА

Анализ и оценка на качеството и на конкурентноспособността на продуктите на корпорация "Х"

Доц. д-р И. Минков

8.

tsakova_87@abv.bg

400185

ГЕРГАНА ПАВЛИНОВА ЦАКОВА

Използване на капиталовия пазар прифинансиране на инвестиционни корпоративни проекти

Доц. д-р Б. Благоев

9.

radostin87_@abv.bg

400186

РАДОСТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

Управление на човешките ресурси в Карлсберг - България АД

Доц. д-р Р. Шинева

10.

vanya.h@abv.bg

400191

ВАНЯ ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

Използване на капиталовия пазар при финансиране на инвестиционни корпоративни проекти

Доц. д-р Б. Благоев

11.

p_olin@abv.bg

400192

ПОЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

Оптимизиране на организацията и управлението на дистрибуционните дейности във фирма "Доминант-М" ООД

Гл. ас. д-р С. Благоева

12.
400193

ПЕНЬО ТАНЕВ ПЕНЕВ13.

anelia86@yahoo.com

400194

АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА

Управление на човешките ресурси в дадена корпорация

Доц. д-р Р. Шинева

14.

avasilev@consultant.com

400197

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ВАСИЛЕВ

Управление на човешките ресурси в корпорация „Happy Bar & Grill”

Гл. ас. д-р С. Благоева

15.

stefan.stamenov@gmail.com

400198

СТЕФАН ТОДОРОВ СТАМЕНОВ

Конфликти във фирма "Стеди Транслейшънс" ЕООД

Гл. ас. д-р П. Данкова

16.
400199

ЯВОР ИВАНОВ БАТОВ17.

maria.andonova87@gmail.com

400200

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА

Проблеми на корпоративната култура в транспортно предприятие "Кейти 99" ЕООД - гр.Бургас

Доц. д-р И. Минков

18.

violeta_bel@abv.bg

400201

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА БЕЛЧЕВА

Инвестиционната политика на община Стара Загора.

Гл. ас. д-р Й. Иванов

19.
400203

НЕЛИ МИНКОВА БУЗДРЕВА20.
400207

БОГДАНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА21.

ashlli@abv.bg

400211

АКСИНИЯ ВАНЬОВА ХРИСТОВА

Управление на човешките ресурси в корпорацията Х

Гл. ас. д-р П. Данкова

22.

alice2_m@yahoo.com

400070

АЛИСА ХОРЕНОВА МАГЪРДИЧЕВА

Управлението на качеството в Солвей Соди АД  - стъпка към непрекъснатото усъвършенстване на организацията

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

23.
400090

НАДЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА24.

anton.a.naumov@gmail.com

400108

АНТОН АТАНАСОВ НАУМОВ

Корпоративна социална отговорност


Гл. ас. д-р П. Данкова

25.

sevasilevaa@abv.bg

400116

СЕВДАЛИНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

Управление на човешките ресурси в "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Доц. д-р И. Минков

26.

mnankov@yahoo.com

400124

МИЛЕН НЕДКОВ НАНКОВ

Проблеми на внедряване на контролинга във фирма КФК АД гр.Варна

Проф. д-р ик. н. Т. Ненов

27.

manager@uanet.eu

400127

СТИЛИЯН АНГЕЛОВ КЪРДЖИЛОВ

Проблеми на корпоративната култура във фирма „БТК” - АД

Доц. д-р И. Минков

28.

ivelibg@abv.bg

400083

ИВЕЛИНА МИЛКОВА ПЕТОДИЕВА

Управление на човешките ресурси в корпорация „Х”

Гл. ас. д-р Й. Иванов

29.
400212

ХЮЛИА ФИКРЕТ ШУКРИ31.
400187

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ

Развитие на железопътния транспорт във Варненска област

Гл. ас. д-р С. Благоева

Свързани:

Научен ръков iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Научен ръков iconБиография Име: Вълчкова Нина Фотева
Научен изследователски институт по роботика „Берое”гр. Ст. Загора – научен сътрудник ІІІ степен -1987г
Научен ръков iconДо специализирания научен
Уважаеми членове на Специализирания научен съвет по “Финанси, счетоводство и контрол” при вак
Научен ръков icon11–ти научен конгрес на бзс
Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (бзс) ще се проведе на 17-19 юни 2011 г в гр. Бургас, съпроводен от традиционната...
Научен ръков iconАмерикански научен център софия
Американският научен център напомня за предстоящата презентация на специализираните продукти за опазване и реставрация на книги и...
Научен ръков icon1/ Същност, цели и принципи на одита
По какъв начин се удостоверява отговорността на ръководството? – с подписването на счетоводния отчет и на представително писмо. Извършването...
Научен ръков iconПревод от английски език!
Световен научен форум (wsf), както и дебатите и решенията на настоящия Световен научен форум под надслов „Променящият се релеф на...
Научен ръков iconПрес-съобщение Научен семинар по информационна грамотност
Научен семинар с международно участие на тема: “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” ще се състои на...
Научен ръков iconКонкурс за присъждане на научното звание "Старши научен сътрудник ІІ степен"
Старши научен сътрудник ІІ степен” на д-р Петър Киров Петров, д м., Национален център по заразни и паразитни болести
Научен ръков iconБила е научен ръководител на 12 дипломанта
Била е научен ръководител на трима докторанти (Драгомир Марчев – защитил през 2000 г.; Веселка Радева – защитила през 2007 г.; Валентин...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом