Електронен маркетинг. Електронна търговия
ИмеЕлектронен маркетинг. Електронна търговия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер60.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cou-ebusiness.wikispaces.com/file/view/e-biznes.doc
Електронен маркетинг. Електронна търговия


Интернет средата създава колосално нови възможности за маркетинг и се определя като най-динамично развиващата се маркетингова медия.

Предимства на е-маркетинга:

  1. Всяка фирма, независимо колко голяма е тя, може да рекламира стоката си в целия свят, ако направи електрронната си страница видима за големите търсачки на най-често използвание потрали.

  2. Фирмата, която предлага стоките си в Интернет, може да реагира светкавично на измененията в конюнктурата.

  3. Е-маркетингът предоставя огромни възможности за маркетингови изследдвания и макар че не малка част от базите данни вече са платени все още той остава най-евтиният начин за набиране на информация за пазара, конкурентите и т.н.

  4. Е-търговията е по-евтин и по-независим начин за достигане до потенциалните клиенти в сравнение с класическия маркетингов инструментариум.

  5. Е-маркетингът позволява личен подход и максимална независимост при ползването на съответната информация. При е-маркетинга клиента не е задължен да отвори рекламния банер или да изслуша целия клип, както е по телевизията. Той е много по-активна среда, отколкото традиционният потребител.


Недостатъци на е-маркетинга:

(Поради бързата скорост, с която се развиват новите технологии някои от слабостите могат да бъдат избегнати.)

  1. Независимо от бързото развитие все още основните потребители, към които може да се приложи е-маркетинг са по-младите, по-високо образованите и финансово независими хора.

  2. Задръстване на мрежата. С вемето този проблем ще нараства заедно с броя на публикуваните в мрежата фирмени и лични страници.

  3. Сигурност. Този пробле е сварзан преди всичко с е-търговията, разплащането разплащането при която става с кредитни и дебитни карти. Той възниква и при регистрирането в различни бази данни и други сайтове с ограничен достъп. Проблемът с хакерите никога няма да бъде изцяло решен и това ще създава затруднения поне от психологическо естество.


Е-търговия


Под е-търговия се разбира онази форма на размяна на стойности, при която изборът на продукт (марка) и актът на продажбата се извършват в реално време (online) във виртуално интернет пространство.

Тази процедура е развита в модифициран вид за някои специфични стоки, например за финансови услуги. Ако инвеститор иска по спешност да вложи средства в акции той може да избере един от инвестиционните посредници, например Charles Schwab ( www.schwab.com ) и да избере фирма и вид акции, които иска да купи. Разплащането пак става с кредитна карта или електронно банкиране.

Ако иска по-продължителна нискорискова инвестиция той може да отиде например на адреса www.putnam.com и да избере участие в един от 110 фонда на Putnam Investment. В този случай клиентът ще се нуждае от членство във фонда и специална парола за влизане в него.


Според Rosenoer, Armstrong I Gates има две основни направления за развитие на е-търговия в зависимост от това кой е клиентът – физическо лице или фирма.

Двете направление водят до един и същ краен резултат – създаване и функциониране на фирма (бизнес) от типа на Amazon.com, като етапите, през които се преминава, се различават най-вече по сложността на използваните технологии.


Едно от най-важните направления в развитието на е-маркетинга и е-търговията е свързано с туристическите услуги. По данни на ProCusWright приходите от онлайн продажби на резервации в САЩ през 2002 г. са възлязли на 28.4 млрд. долара, а през 2003 г. 15 % от резервациите са направени през мрежата. Процентът през следващите години се увеличава, но все още пред много от клиентите стои предпочитанието за личния контакт с продавача. Част от клиентите търсят и получават информация по интернет и след това отиват до съответния туроператорски офис за отговор на другите си въпроси и за самата резервация.

От няколко години в САЩ функционират специализирани бази данни (каталози с производители и стоки), които обслужват държавни ведомства и свързани с отбраната инститции. Например www.bsa.gov и www.dla.mil предлагат на институциите, които имат достъп до тях, възможности да закупуват в интернет всичко, от което могат да се нуждаят - от дрехи, до офис консумативи, техника и лекарства. Може би само ново тежко въоръжение не може да се купи в реално време от мрежата.

Т.е. при по-строга организация при стандартизираните стоки, при които не може да има разлика между прототипа или рекламираното изделие и доставеното изделие, мрежата може да даде пълен контрол за качество.


Никъде в света не се е създала обстановка, която да диктува тотална и задължителна замяна на класическата търговия, включваща посещение в магазин, разглеждане и физически контакт със стоката, разговор с продавача и т.н., с електронна търговия.

Новите технологични възможности позволяват търговия по компютърен път, но не налагат новия начин на всички потребители.


Електронни страници


Говорейки за е-маркетинг и е-търговия не може да не обърнем внимание и на различните видове страници (сайтове). Най-общо те могат да бъдат разделени като ориентирани към фирмите или към физическите лица ( индивидуалните ползватели).

Условия за качество на електронните страници:

Всеки, който сърфира из интернет може да сподели своите впечатления от посетените сайтове. Оценката за електронната страница се дава спрямо различните критерии на посетителите, но може да се каже, че има негласен консенсус около това кои показатели са важни за един сайт, за да е добър.

Conway и Perks предлагат осем показателя: функционалност и полезност; информация; лекота за ползване; имидж; иновативност; лекота при пазаруване; графика и текст.

Условия за генериране на трафик: Интересуваме се какво трябва да е налице, за да се стигне до виждане на сайта от потребителя, при положение, че интернет има стотици хиляди други сайтове.

Адрес (URL): Наименованието трябва да бъде просто и ясно, леско за разпознаване. Отделно адресът е желателно да говори за характера на дейността.

Машини за търсене: Трябва да са налице добре конфигуринани ключови думи, по които ще бъде разпознат сайтът.

Обвързаност с портали: По дефиниция порталите осигуряват равнопоставеност на адресите при търсене. При по-често обръщане към един адрес търсачката го премества по-напред в списъка, освен ако не е подреден по друга форма, например по азбучен ред. Практиката обаче често се разминава с добрите намерения. Много често се заплаща някаква сума, за да си на челно място в списъка или да ти изпращат потребители. Тази формула е приложена за първи път през 1996 г. от Amazon.com, които заплащат на World Wide Web някаква сума за всеки потребител, препратен от провайдърите към сайта на фирмата.

Единствена информация: Това е естествен стимул за привличане на вниманието към определена страница.

Нетърговска информация: Целта на тази информация е да докаже, че фирмата държи много на общочовешките ценности.


Условия за поддържане на интереса към сайта:

Скорост: В динамичния свят, в които живеем скоростта е от съществено значение. Малко са хората, които биха изчакали по-продължително време, за да успеят да получат информация от даден сайт.

Навигация: Лекотата при ползване на страницата, особено когато става дума за сложни страници с много подменюта е също критичен фактор за успеха на даден сайт.

Графика: От една страна се разглежда като показател за функционалност, т.е. облекчена работа и от друга страна като отражение на модните тенденции.

Обратна връзка: Приема се за вярно, че страници, които не съдържат адрес за обратно електронно съобщение или в по-общия случай – за обратна връзка, не се радват на добро отношение от страна на потребителите.

Връзки с други страници: Включването на линкове към други адреси има двояко значение. От една страна облекчава потребителя да отиде леско към интересуващо го приложение и в този смисъл страницата функционира като квазипортал. А от друга страна дава възможност за изграждане на доверие и издигане на реномето на сайта.

Специали услуги: Тези услуги все повече се разпространяват, тъй като правят сайтовете различни спрямо конкурентите на пазара, а от друга страна създават полза за потребителите. Например www.landsend.com потребителите могат да си изберат манекен с техните размери и да го облекат в избраната дреха, за да си представят как би им стояла тя, ако я купят.


Източник:

Маркетинг – Благоев, В.; изд. International University, София
Свързани:

Електронен маркетинг. Електронна търговия icon"Електронна система за търговия"
Електронна система за търговия е предоставеният от логос тм софтуер, чрез който клиентът може да подава поръчки по електронен път...
Електронен маркетинг. Електронна търговия icon"Електронна система за търговия"
Електронна система за търговия е предоставеният от Сандърс Финанс ад софтуер, чрез който клиентът може да подава поръчки по електронен...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconПетко Щерев Илиев на тема : "електронен бизнес и електронна търговия в малки и средни предприятия" с автор доц д-р Румен Върбанов Стоянов
От проф дин Петко Щерев Илиев на тема : “електронен бизнес и електронна търговия в малки и средни предприятия” с автор доц д-р Румен...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconТема: Електронен бизнес и електронна търговия
...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconФакултет по икономически и социални науки изпитен проект по електронна търговия за специалности
За специалности мио, маркетинг, макроикономика и стопанско управление редовно и задочно обучение
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconСистеми Курсов проект на тема Дигиталната фирма: Електронен бизнес и електронна търговия 16. 01. 2011
Забавянето на икономическия растеж по целия свят принуждава организациите да преосмислят начина, по който оперират. Много компании...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconСистеми Курсов проект на тема Дигиталната фирма: Електронен бизнес и електронна търговия 16. 01. 2011
Забавянето на икономическия растеж по целия свят принуждава организациите да преосмислят начина, по който оперират. Много компании...
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconСравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на българска и американска фирма за електронна техника
Тема: Сравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на българска и американска фирма за електронна техника
Електронен маркетинг. Електронна търговия iconI. Теми за проекти по „Маркетингови информационни системи за III курс Маркетинг
Предпоставки за развитието на електронния бизнес. Основни характеристики. Електронен бизнес и електронни пазари. Модели за електронен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом