Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
ИмеПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер13.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_734.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – КЪРДЖАЛИ


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ К. Петрова /


КОНСПЕКТ ПО МЕНИДЖЪРСКИ ПРОЕКТ

ЗА XIII КЛАС


 1. Същност на мениджмънта.

 2. Видове мениджмънт.

 3. Екипна работа.

 4. Методи за избор на тема.

 5. Техники за разработване и методи за вземане на управленски решения.

 6. Алгоритъм за разработване на бизнес-проект.

 7. Същност на маркетинговия подход.

 8. Концепции.

 9. Анализ на маркетинговата обкръжаваща среда.

 10. SWOT анализ.

 11. Маркетингово проучване.

 12. Ситуационен анализ.

 13. Анализ на стратегически прозорци.

 14. Маркетингов инструментариум в управлението.

 15. Форми на обработване на пазара – сегментиране на пазара, избор и характеристика на целевия пазар, позициониране на продукта на пазара.

 16. Фирмена стратегия.

 17. Разработване на стокова, пласментна, ценова, комуникационна политика на предприятието.

 18. Стратегическо планиране.

 19. Етапи на стратегическото планиране.

 20. Текущо планиране.

 21. Организиране на дейността.

 22. Организиране на структура.

 23. Принципи на организация.

 24. Възможности за финансиране.

 25. Кредитно финансиране.

 26. Инвестиране.

 27. Ликвидност.

 28. Рентабилност.

 29. Печалба.

 30. Паричен поток.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. И.Илиев, Д.Дончев, М.Велев, С.Добрева; „Икономика и менъджмънт”, Мартилен; 2000г.

 2. А.Ангелов; „Ръководство за разработване на бизнесплан”, ИК „Сиела”, 1999г.

 3. БСК; „Външно финансиране на инвестиционните проекти в България”, 1998 г.


ИЗГОТВИЛ: С.Юнузова

Свързани:

Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали

Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Тема Система на национално и международно регулиране на валутно-финансови отношения
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Обработка на информацията – информационните технологии като компонент на информационната система
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
Въвеждане на стоките на митническата територия на Р. България до получаване на митническо направление
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
...
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом