Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата
ИмеОсобености на маркетинговата практика според големината на фирмата
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер8.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://alternativi.unwe.acad.bg/br15/rezumeta/6. Nikolaj Shterev rezume.doc
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата

ст.ас. Николай Щерев,

УНСС, катедра

e-mail: ind.business@unwe.acad.bg

Резюме

През последните години, особено в началото на 21-ви век, маркетинговата практика в България продължава да се развива в съответствие с установените ефективни методи на управление на маркетинга, характерни за фирмите от страните с развито пазарно стопанство. По този начин индустриалните предприятия са в благоприятното положение да използват разнообразен маркетингов инструментариум според своите продукти, фирмени цели, налични ресурси и т.н. Това предполага наличие на условно разграничаване между тях по отношение на маркетинговата им практика, като диференциацията е обособена от съответните продуктови и пазарни особености.

В статията се провежда изследване на особеностите на маркетинговата практика на българския бизнес в две направления: състояние на маркетинга и възможности за използване на маркетинговия подход.


Ключови думи: маркетингова концепция, МСП, ГП, маркетингова практика.

JEL:

Свързани:

Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconОсобености на маркетинговата практика според големината на фирмата
Това предполага наличие на условно разграничаване между тях по отношение на маркетинговата им практика, като диференциацията е обособена...
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconПродукти на Булагро 97 ад
Булагро 97 ад осигурява специализиран транспорт за своите продукти до тяхната крайна дестинация. Според маркетинговата стратегия...
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconСпецифични особености на маркетинговата стратегия за налагане на нова марка в областта на бързооборотните стоки идеи и реализация
...
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Приложение на маркетинговите изследвания при разработване на маркетинговата стратегия на фирмата
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconВъпросни к
Методологически особености на цялостната, локалната и тематичната диагностика на фирмата
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconТу-софия катедра"физика" фксу
Теоретично въведение: Измерването големината на електричния ток се основава на явленията,свързани с протичането му през проводник....
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconВъпросни к за държавен изпит на магистри по "управление на бизнеса в европейския съюз"
Методологически особености на цялостната, локалната и тематичната диагностика на фирмата
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconКонспект
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Активи и пасиви на фирмата. Приходи...
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconКонспект по дисциплината Маркетингови Комуникации Същност на маркетинговия комуникационен процес
Видове реклама: според сферата на обществения живот; според жизнения цикъл на продукта; според териториалния обхват; според начина...
Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата iconУчебна практика след ІІ и ІV семестър видове дейности
Подреждане на болничното легло. Особености в подреждането на леглото на хирургично болен, на болен в интензивно отделение, на малко...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом