Комисия за финансов надзор
ИмеКомисия за финансов надзор
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер14.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod7/sites/bulgaria_Mod7/IMG/rtf/Mod7_Sec6_Zastrahovane_Imot_Galb


Комисия за финансов надзор


Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на:

- регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

- застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти;

- дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове.

Тези лица се наричат "поднадзорни лица".


Комисията изпълнява следните цели:

- защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;

- осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари.


Функции на комисията

Комисията, заедно с нейните органи:

- регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания;

- осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти;

- осъществява държавния застрахователен надзор;

- осъществява държавния осигурителен надзор.


(по Закон за Комисията за финансов надзор)

Свързани:

Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
Зад „Булстрад Виена Иншурънс Груп” ад, гр. София, е представен за одобрение План за достигане на платежоспособността по чл. 86, ал....
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор със съдействието на министерството на образованието и науката фондация „атанас буров
Основни теми : Комисия за финансов надзор – функции, роля, значение. Капиталов пазар. Развитие на българския капиталов пазар
Комисия за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор От
Бианор Холдинг” ад, гр. София („Дружеството”) – публично дружество вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на...
Комисия за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор
Бианор Холдинг” ад, еик 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, п к. 1172, ул. "Черковна" 78 („Дружеството”) – публично...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
С настоящото представяме междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г на билборд ад и бихме желали да оповестим...
Комисия за финансов надзор iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Наредба №15 от 5 май 2004 Г. За воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор със съдействието на студенския съвет в стопанска академия"димитър ценов" образователна програма
Официално откриване и представяне на кфн пред студентите от Борислав Богоев, заместник-председател на кфн, ръководещ управление „Застрахователен...
Комисия за финансов надзор iconМеждинен индивидуален доклад за дейността по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн на «корпорация за технологии и иновации съединение» ад
На 31. 03. 2009 г. «Кти – Съединение»ад е представило в Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса-София ад и Централен...
Комисия за финансов надзор iconСъбирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор
Чл. (1) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) се събират...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом