Столична община район "сердика"
ИмеСтолична община район "сердика"
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер41.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/foto/serdika_28.doc


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕРДИКА"

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88 тел: 921 80 10; факс: 832 20 95,

ЗАПОВЕДНа основание чл.46, ал.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РД-09-5/05.01.2011г. на кмета на Столична община и във връзка с резултатите отразени в Доклад от 25.02.2011г. от дейността на комисията назначена с моя Заповед № РД-0908-1/25.02.2011г. в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти -терени и помещения частна общинска собственост на територията на СО-район "Сердика"

ОБЯВЯВАМ:

I. Удължавам с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти - терени и помещения частна общинска собственост на територията на СО-район "Сердика", за следните обекти:

ОБЕКТ

Адрес

Площ или ЗП

/кв.м./

Цена на конкур сната докуме нтация сДДС

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предлага на ПМНС безДДС (лева)

ДЕПОЗИТ безДДС (лева)

1

ТЕРЕН

ул. „Константин Рачев" № 7 и 13

676,26

60

ПАРКИНГ,ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

541

270,50

3

ТЕРЕН

ул. „Илийчо Илиев" № 18

288,00

60

ПАРКИНГ

235

117,50

4

ТЕРЕН И ПОМЕЩЕ НИЕ

ул. „Лазар Михайлов" № 95

2 080,00/169,00

60

ПАРКИНГ, АВТОСЕРВИЗ

814

407

6

ТЕРЕН И ПОМЕЩЕ НИЕ

ул.Вела Чорбова и ул.Березина

1 069,00/60.00

60

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ -КАФЕ, МАГАЗИН С ДЕТСКА ПЛОЩАДКА,

464

232

8

ТЕРЕН

Ул. Железопътна без №, УПИ I, кв.37а

4 872.00

60

ПАРКИНГ, СПОРТНА ПЛОЩАДКА

1836

918

9

ТЕРЕН

Ул.Круша планина, ул.Иван Тургенев и бул. Столетов

1 288,00

60

ПАРКИНГ, СПОРТНА ПЛОЩАДКА

1049

524,50


II. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО-район "Сердика" конкурсна документация.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00ч. на 14.03.2011г.

Краен срок за представяне на оферти: до 16.00.ч. на 14.03.2011г. в деловодството на СО-район „Сердика", ет.2, ст.225.

III. На 15.03.2010г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район
"Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" №88, етаж 4 ще се разгледат
постъпилите оферти за конкурса с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни
имоти - терени и помещения частна общинска собственост на територията на
СО-район "Сердика".

IV. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС и се заплаща на касата
на СО - район "Сердика" - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №88, ет.2, стая
214 - всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството, ет.2,
стая 219. Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

*3а всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие.

V. Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Столична
община и поставена на информационното табло на СО-район „Сердика".
Свързани:

Столична община район \"сердика\" iconСтолична община
Зос /, намиращи се на територията на район "Сердика"-Столична община, както следва
Столична община район \"сердика\" iconКонкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район "Оборище"
Столична община Район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул. "Мадрид" №1, тел. 815-76-17, факс 944-16-67
Столична община район \"сердика\" iconСтолична община-район "младост"
Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси...
Столична община район \"сердика\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община район \"сердика\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община район \"сердика\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община район \"сердика\" icon„ Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система
Оп „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана Европейския социален фонд на ес. Бенефициент на проекта е снц „Сдружение...
Столична община район \"сердика\" icon„Равнопоставени и толерантни – заедно в европейска София" Проектът се реализира от фондация „Етнопалитра" в партньорство с: район „Връбница" со, район „Надежда"- со и Българска параолимпийска асоциация, с финансовата подкрепа на Програма „Европа" на Столична община 2011
Връбница” со, район „Надежда”- со и Българска параолимпийска асоциация, с финансовата подкрепа на Програма „Европа” на Столична община...
Столична община район \"сердика\" iconСтолична община обявлени е
Инвестиционно отчуждаване” Столична Община, пл.”Славейков” №6, ет.ІV, в противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена...
Столична община район \"сердика\" iconСтолична община район възраждане
Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом