Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
ИмеДипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
страница4/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Tzenova politika.doc
1   2   3   4   5

ВТОРА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1. Обща характеристика на продуктите и дейността на фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОПФирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП има за предмет на дейност производство и търговия с цветни метали - мед и медни полуфабрикати (анодна и черна мед). До 1996 г. тя бе държавна фирма със 100% държавно участие. В края на същата година беше закупена от белгийската фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП и стана дъщерна фирма. През 40-годишното си съществуване фирмата е лидер не само в България, но и на Балканския полуостров. До 1987 г. беше оборудвана с технологична линия руско производство. Тя беше силно замърсяваща околната среда и с големи разходи на суровини, материали и енергоносители. Вследствие на това продукцията беше с по-ниско качество и с по-високи цени. През 1987 г. беше закупена нова технологична линия от една от водещите фирми в този отрасъл ОУТО КУМПО ОЙ - Финландия. В резултат се намалиха 2.5 - 3 пъти разходите за производство и се подобри състоянието на околната среда.

Продуктовата структура на фирмата е следната:

- мед и медни полуфабрикати

  • рафинирана мед - със съдържание 99.99%, предлага се в пакети по 1 тон;

  • анодна мед - с чистота 99.2 - 99.4%, предлага се под форма на блокове с тегло 250 кг;

  • черна мед - със съдържание 98.8 -99%, предлага се под форма на слитъци с тегло 1000 кг;

Анодната и черната мед са суровина за получаване на рафинирана мед и се наричат медни полуфабрикати.

Медта и медните полуфабрикати намират широко приложение в редица отрасли - металургия, електроника и електротехника, автомобилостроене и строителство. В началото на 90-те години бяха открити редица нови приложения на медта - за контейнери за радиоактивни отпадъци, за отоплителни системи и при нефтени и газови платформи.

В таблица 1 е отразена структурата на отраслите - потребители на фирмата ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП.


Отрасъл - потребител

1994

1995

1996

1997

1998

Електротехника и електроника

61

62

59

52

49

Строителство

4

13

14

17

22

Металургия и химия

12

10

13

17

17

Други отрасли

13

15

14

14

12


Таблица 2


Прогнозите на специалистите сочат засилване на приложението на медта в тези нови направления след 2000 г. Медта заедно с оловото и цинка са борсови стоки. От 1979 г. те се търгуват на Лондонската метална борса. Те са сериозно перо във външнотърговския баланс на Република България и са фирмите производителки.

Основни цели на ценовата политика на ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП Фирмата е единствена в България и една от водещите на Балканския полуостров - на трето място по обем продажби и производство. Напоследък обаче в страната нейните клиенти все повече намаляват. Причина за това са: закриване и преобразуване на държавни фирми, изпадане в неплатежоспособност. Основните потребители - електроника и електротехника са в колапс и няма перспектива за близките години. Поради тези причини дейността на фирмата е насочена към външните пазари (95% от продукцията се пласира там). По отношение на тези пазари политиката е към навлизане на нови пазари в страни от ОПЕК и Югоизточна Азия. Въпреки финансовата криза през 1996 и 97 г. в Азия страните в тези региони са постоянен клиент на фирмата. Високото качество на медта и медните полуфабрикати и оптималните цени са довели до нарастване на продажбите с 10 - 15% през периода 1997 - 99 г. Тенденцията е до 2000 г. да се отбележи ръст 20 - 30%. Прилага се стратегия за стимулиране на потребителите посредством специални намаления и намаляване разходите на купувача.

По отношение на конкурентите се прилага стратегия на последователя. Цените са близки до тези на конкурента и се стреми да запази или увеличи с малък процент своите пазарни позиции.
1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа
Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните...
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
Теоретико-методически основи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр. 6
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация
Същност на заетостта и професионалното развитие като аспекти на ефективното управление и адаптация към промяната
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа тема : Маркетингов анализ на
Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Създаването на съвременна...
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа
Основни типове пазари   8
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconКоспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт
Място на дисциплината в икономическата наука. Предприятието, като обект на дисциплината “Управление на фирма”. Основни аспекти в...
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма iconТема: Пласментна политика на "Nissan Motor Co." Ltd
Въведение в теоретичните аспекти на пласментната политика
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом