Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
ИмеИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/194/3518775271137866694.doc
  1   2   3   4   5
Приложение 1


Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав  1. Актуален адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените анкети, докладите с анализите на тези анкети и др. дейности във връзка с качеството на обучение и на академичния състав, провеждани на комисията заседания по дати).

- Актуалният адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество е: http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan/

***

  1. Специфични практики по провеждането и анализирането на анкетите (онлайн провеждане, специализиран софтуер за обработване и пр.)

През 2007 г. събирането на анкетни данни се е извършвало на книжен носител, а представянето и визуализирането им – с помощта на вградени процедури в EXEL.

На съвместно заседание на разширен Директорски съвет и Филиалната комисия по качество, състояло се на 09.04.2008 г., по предложение на доц. д-р А. Илиев – ръководител катедра „Природоматематически науки” е взето решение да възложи на негов дипломант дипломна работа за създаване на Уеб-базирана система за анкети, която да съдейства за по-надеждно и рационално осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучение. В резултат на това, дипломантът Георги Валентинов Тъканов (фак. № 043808) разработва дипломна работа на тема: „Онлайн информационна система за анкети с php u mysql” с научен ръководител доц. д-р Антон Илиев. През месеците май и юни 2008 г. системата е апробирана за анкети върху сайта на автора, а на 9.VІІ.2008 г. тя е представена на системния администратор на мрежата на ПУ за разполагане в нея. На 23.ІХ.2008 г. дипломната работа е защитена и оценена по достойнство, което свидетелства и за високо качество на „образователния ни продукт” в направление „Информатика”.

Системата има свойствата:

- показване на името на анкетата катто и датата й;

- поле за активиране/спиране на анкетата има възможност и за активиране и спиране чрез начална и крайна дата;

- възможност за промяна на изгледа чрез шаблони;

- режим за показване на текстове;

- пренасочване към страница след попълване;

- форматиране на дата за резултатите според предпочитанията ви;

- въвеждане на срокове на попълване за дадена анкета;

- изчистване на резултатите от анкета;

- изтриване на анкета заедно с всичките й резултати;

- добавяне и премахване на въпроси;

- показване на списък с въпроси на анкетата;

- зависимости за показване на определени въпроси;

- добавяне на нови страници;

- редактиране на въпрос;

- отговори, типове и стойности;

- добавяне на нов тип отговори;

- контрол на достъпа; и др.

Поради тези свойства, системата ефективно се използва за регулярно представяне и визуализиране на данни за анализиране и интерпретиране на равнище:

- преподавател;

- специалност/катедра;

- Филиал.

***


  1. Вътрешни и външни одити по системата за качество.

Вътрешни:

  • по дати списък на всички проведени анкети.


График за провеждане на анкетите през 2007 г.


АНКЕТА № 1 И № 2

Специалност

Курс

Дисциплина

Отговорник

Дата

НУПЧЕ

І

Увод в началната педагогика

Гл.ас.К..Савова

V.2007

НУПЧЕ

І

Съвременен български език

Гл.ас.М.Семерджева

V.2007

НУПЧЕ

ІІ

Човек и природа

Гл.ас.М.Димовска

V.2007

НУПЧЕ

ІІ

Дидактика

Гл.ас. К.Савова

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Методика на обуч.по бълг.език

Гл.ас.Д.Райчев

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Методика на обуч.по математика

Гл.ас.д-р А.Петев

V.2007

НУПЧЕ

ІІІ

Детско конструктивно творчество (избираема)

Гл.ас.К.Савова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

І

Старобългарска литература

Гл.ас.д-р П.Карамфилова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІІ

Възрожденска литература

Гл.ас.д-р П.Карамфилова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІІІ

МОБЕ

Гл.ас. Н.Томова

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІV

Най-нова бълг.литература

Гл.ас.д-р М.Михайлов

V.2007

БЕАЕ, БЕИ

ІV

Социолингвистика

Гл.ас.Н.Томова

V.2007

БЕАЕ

І

Практически английски език

Д. Атанасова

V.2007

БЕАЕ

ІІ

Морфология на САЕ

Е.Коцарова

V.2007

БЕАЕ

ІІІ

МОАЕ

Гл.ас.Г.Василева

V.2007

БЕАЕ

ІV

Стилистика на САЕ

Д.Атанасова

V.2007

БЕИ, ИГ

І

История на стария свят

Гл.ас.М.Димовска

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІ

Власт и общество -избираема

Гл.ас.М.Семерджева

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІ

История на Русия

Гл.ас.К.Савова

V.2007

БЕИ, ИГ

ІІІ

История на балканските народи

Гл.ас.Д.Райчев

V.2007

ИГ

І

География на население и селища

Гл.ас.З.Рупецова

30.V.2007

ИГ

ІІ

Природна география на континентите

Гл.ас.д-р С.Младенова

30.V.2007

ИГ

ІІІ

Природна география на България

Ст.ас.Х.Мелемов

30.V.2007

ИГ

ІV

ГИС

Ст.ас.М.Ламбова

30.V.2007

МИ

І

Математически анализ

Гл.ас.М.Брънчева

30.V.2007

МИ

І

Обектно ориентирано програмиране

Гл.ас.П.Гунчева

30.V.2007

МИ

ІІ

Теория на вероятностите и статистика

Гл.ас. И. Чакърова

23.V.2007

МИ

ІІ

Операционни системи

Гл.ас. д-р А. Петев

30.V.2007

МИ

ІІІ

Теория на числата

Гл.ас. И. Чакърова

23.V.2007

МИ

ІІІ

МОИ

Гл.ас. М. Брънчева

31.V.2007

МИ

ІV

ЛОМД – факултатив

Ст.ас. Х.Мелемов

22.V.2007

МИ

ІV

АВИТО

Д. Коджебашева

29.V.2007

МИ

ІV

Програмиране в Интернет (избираема)

Ст.ас. Х. Мелемов

22.V.2007

ЕООС

І

Хистология и ембриология

Гл.ас. М.Брънчева

29.V.2007

ЕООС

ІІ

Технологии за пречистване на флуиди

В. Арнаудова

30.V.2007

ЕООС

ІІІ

Антропология

Ст.ас. М.Ламбова

30.V.2007

ЕООС

ІV

Екологичен мониторинг

Гл.ас.Д. Димитров

28.V.2007

Туризъм

І

Микроикономика

В.Щинарова

V.2007

Туризъм

ІІ

Основи на маркетинга

Гл.ас. д-р Т.Тодоров

V.2007

Туризъм

ІІ

История на изкуството .изб.

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Туризъм

ІІІ

Туристичаска интерпретация, екскурзоводска и анимационна дейност

Ст.ас. Б.Барганова

V.2007

Туризъм

ІІІ

Екскурзоводско обслужване – избираема

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Туризъм

ІV

КИС в туризма

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Туризъм

ІV

Основи на балнеологията избираема

Ст.ас. Б.Барганова

V.2007

Туризъм

ІV

І чужд език факултатив

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

І

Математика

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

І

Философия (факултатив)

В.Щинарова

V.2007

Маркетинг

ІІ

Икономически теории

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІІ

Международно право изб.

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Маркетинг

ІІ

Езикова култура- факултатив

Ст.ас.М.Шиблова

V.2007

Маркетинг

ІІІ

Продуктова политика

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІІІ

Маркетинг в туризма –изб.

В.Щинарова

V.2007

Маркетинг

ІV

Маркетинг на индустриалния пазар

Гл.ас.д-р Т.Тодоров

V.2007

Маркетинг

ІV

Фондови борси – изб.

Ст.ас.Б.Барганова

V.2007

Маркетинг

ІV

Етика – факултатив

В.Щинарова

V.2007


График за провеждане на анкетите през 2008 г.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
Адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconРусенски университет
Вътрешноуниверситетска система за оценяване и поддържане качеството на образованието и академичния състав
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconТехническиуниверситет – софи я запове д
По решение на Академичния съвет във връзка с утвърдената от него Система на оценяване и поддържане на качеството на обучение в ту-софия...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав icon3. Управление на образователния процес
В университета функционира система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на образователния продукт, която е приета...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconУказание №12 за провеждане на професионалнопрактическо обучение на студентите от специалности към катедра
Чл. С това указание се конкретизират механизмите и реда за провеждане на практическото обучение, представени в Подсистема “Професионалнопрактическо...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconТехническиуниверситет – софи я
По предложение на деканите на факултети и ръководителите на филиали на ту-софия във връзка с приетата на 1 юли 2005 г от Академичният...
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconПриложения към ръководството за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в
Към ръководството за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconЕкспертна оценка на усъвършенстваните системи за управление на качеството на обучението Чл кор. Димитър бучков, председател на Националната Агенция за оценяване и акредитация от 1996 до 2000 г
Експертна оценка на усъвършенстваните системи за управление на качеството на обучението
Информация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав iconУведомление относно вътрешната информация
Информация относно фактите и обстоятелствата по чл. 28 от Наредба No. 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом