Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
ИмеОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
страница1/7
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/Publ_Reg/ch_2501_2750.doc
  1   2   3   4   5   6   7
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Филтър: Актове , от акт N:2501 до акт N:2750

Към дата 28.05.2009 14:53:54


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23


N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2501


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.1 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.437 дка./един дка четиристотин тридесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


2

2502


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.2 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.2 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 815 кв.м /осемстотин и петнадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


3

2503


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.3/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 966 кв.м /деветстотин шестдесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


4

2504


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.4/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 312 кв.м /триста и дванадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


5

2505


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.5 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.5/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.583 дка /шест дка петстотин осемдесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


6

2506


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.6 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.6 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 680 кв.м /шестотин и осемдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


7

2507


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.10 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.10 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.десет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 9.523 дка/девет дка петстотин двадесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


8

2508


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.13 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.13 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.тринадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.645 дка/един дка. шестотин четиридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


9

2509


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.14 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.14 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.четиринадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.414 дка /един дка четиристотин и четиринадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


10

2510


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.18 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.18 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.осемнадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.197 дка/един дка сто деветдесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


11

2511


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.21 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.21 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.двадесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.238 дка/два дка двеста тридесет и осем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


12

2512


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.23 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.23 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.двадесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 800 кв.м /осемстотин кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


13

2513


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.2 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.2 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.000 дка /един дка /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


14

2514


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.3 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 999 кв.м /деветстотин деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


15

2515


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.4 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.350 дка /един дка триста и петдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


16

2516


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.6 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.6 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.913 дка /един дка деветстотин и тринадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


17

2517


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.8 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.8/нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.299 дка /два дка двеста деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


18

2518


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.11 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.11/нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.единадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.062 дка /шест дка шестдесет и два кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


19

2519


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.20.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.20.1/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет.едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.699 дка /един дка шестстотин деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


20

2520


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.20.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.20.3/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.080 дка /единадесет дка. нула осемдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


21

2521


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.21.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.21.3/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и едно.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


22

2522


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.22.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.22.1/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и две.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


23

2523


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.22.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.22.4/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и две.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория

  1   2   3   4   5   6   7

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Врата, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Усойка" поз имот №12992. 12. 8 по кадастралната карта на с. Врата

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Незастроен упи іv-общински,кв. 50 по плана на с. Бачково,целият с площ от 200 кв м

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Асеновград, кв. Долни Воден, местност Дуван Тепе, им. №002004 по плана за земеразделяне на Долни Воден

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Асеновград, застроен, целият с площ от 212 кв м /двеста и дванадесет кв м/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин...

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Патриарх евтимово, обл. Пловдивска, местност чендаловия бунар, имот №060013 по картата на землището на с. Патриарх Евтимово

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Поземлен имот №75254. 13. 152 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 602 дка, с трайно предназначение: земеделска...

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Пар. Хiv-снс пар. Хiv-снс,кв. 46,състоящ се от 416 кв м/с отстъпено и реализирано право на строеж

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Поземлен имот №00702 362/нула,нула,седем,нула,две пет триста шестдесет и две/ по кад карта на гр. Асеновград, незастроен, с площ...

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за публична общинска собственост
Дворно място на сграда извън строителните граници на с. Добростан с площ от 10 110 кв м

Общинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Поземлен имот №49151. 11. 2 /четири,девет,едно,пет,едно десет единадесет две/ по кад карта на с. Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом