План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес
ИмеПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер100.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Plan priem 2003.doc
П Л А Н – П Р И Е М

на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година

Община Училище Адрес

Директор Телефон Транспорт до училище


Непроф.об. Професия след срок брой чрез пр.изпит Балообразуващи

Профил, Специалност клас обуч . учен. ЧЕ-VII или по документи предмети

1 2 3 4 5 6 7

Община град Добрич

Езикова гимназия “Гео Милев” 9300, Добрич, ул”Независимост” № 21


М.Иванова, 605-587, 604 - 674 204

Немски език 7 5 78,д-47,м-31 НЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Английски език 7 5 52,д-31,м-21 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Френски език 7 5 52,д-31,м-21 ФЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Природоматематическа гимназия “И.Вазов” 9300 , Добрич, бул.”3-ти март” № 1

Г.Канев, 602-507, 604-568 103, 104,123, 124, 201, 233

Информатика 7 5 78 АЕ-2/НЕ-1, БЕЛ и М М, Ф

Биология 7 5 52 АЕ БЕЛ и М Б, М

Информатика 8 4 52 АЕ М М, Ф

Хуманитарна гимназия “Св.св.К и Методий” 9300, Добрич, ул.Велико Търново” № 2


В.Бончев, 600-602, 605-332

География 7 5 26 НЕ БЕЛ и М БЕЛ и Г

Български език и литература 8 4 26 по документи БЕЛ, И, Г

История 8 4 26 по документи И,БЕЛ,Г

Английски език 8 4 26 по документи АЕ, БЕЛ, Г

СОУ “П.Р.Славейков” 9300, Добрич, ул.”Ангел Кънчев” № 2


Г.Георгиев, 604-422,604-433

Английски език 7 5 26 АЕ БЕЛ и М БЕЛ, М

Български език и литература 8 4 26 по документи БЕЛ, И, IЧЕ

Непрофилирано обучение 8 4 26 по документи БЕЛ, И, IЧЕ

Непрофил. обучение –вечер. форма 8 4 26 по документи БЕЛ, И, IЧЕ

СОУ “Св.Климент Охридски” 9300, Добрич, бул.”Русия” № 2


Юл.Герасимова, 603-279 103,104, 123, 124, 203, 301

Музика 7 5 26 НЕ НТ и Муз. БЕЛ,Муз.

Хореография 7 5 26 ФЕ НТ и Хор. БЕЛ, Муз

Хореография 8 4 26 Хор БЕЛ,Муз.

СОУ “Димитър Талев” 9300, Добрич, ул.”Генерал Попов” № 16


Т.Георгиев, 690-391, 690-393 111,131,176,204,301,306

Информационни технологии 8 4 26 по документи М, БЕЛ,IЧЕ,Ф

Информационни технологии 8 4 26 по документи БЕЛ, IЧЕ,М, И

СОУ “Любен Каравелов” 9300, Добрич, ж.к.”Балик”


П.Атанасова, 655-211, 655-214 111, 131, 176, 204,306

Английски език 8 4 26 по документи АЕ, БЕЛ, М

Информационни технологии 8 4 26 по документи Ф, БЕЛ, М

Техн.проф./Стопански мениджм. 8 4 26 по документи Г, БЕЛ, М __________________________________________________________________________________

СОУ”Дора Габе” 9300, Добрич, ж.к.”Дружба”3

Р.Стоянова , 605-339, 602-746 203, 233


Изобразително изкуство 7 5 26 АЕ НТ и ИИ ИИ, БЕЛ Изобразително изкуство 8 4 26 по документи ИИ,И,БЕЛ,

Графичен дизайн 8 4 26 по документи М,ИИ,IЧЕ

Финансово-стопанска гимназия “В.Левски” 9300, Добрич, ул.”Ген. Гурко” № 1


Н.Недев, 600-143 203, 208

Икономика и мениджмънт 7 6 26 НЕ М и БЕЛ М, Г

Счетоводна отчетност 7 6 26 АЕ М и БЕЛ М, Г

Митнич. и данъчна администрация 7 6 26 ФЕ М и БЕЛ М, Г

Счетоводна отчетност 8 5 26 М БЕЛ, Г

Бизнес администрация 8 5 26 по документи М,БЕЛ,Г

1 2 3 4 5 6 7

ПГ по строителство “П.Пенев” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 43

Й.Йрданов, 603-096 103,104,111,123,124,131,221,305

Строителство и архитектура 8 5 26 по документи М,БЕЛ, ИИ

Проектиране и производство

на вътрешно обзавеждане 8 5 26 по документи М,БЕЛ, ИИ

Електрически инсталации 8 4 26 по документи М,БЕЛ, ИИ

Сухо строителство 8 4 26 по документи М,БЕЛ, ИИ

ПГ по туризъм “П.Кр.Яворов” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” №36


Ст.Петков, 602-093

Организация на обсл. в хотелиерството 7 6 26 НЕ БЕЛ и М Г,Х

Производство и обслужване в заведе

нията за хранене и развлечение 7 6 26 ФЕ БЕЛ и М Х,М

Производство на хляб и хлебни изделия 8 4 26 по документи Х.БЕЛ,М

Производство на кулинарни изделия

и напитки 8 4 26 по дакументи Х,БЕЛ,М

Обслужване на заведения в обще

ствено хранене 8 4 26 по документи Х,БЕЛ,М

ПГ по лека промишленост 9300, Добрич, кв.”Петър Сарийски” № 6


инж. Д.Димитров, 603-201 103,104,111,123,124,131,221,305

Констр.моделир.и технология на обл.от текстил 8 5 26 по документи БЕЛ, М, ИИ

Констр.моделир.и технология на обл.от кожи 8 5 26 по документи БЕЛ, М, ИИ

Организация в производството на облекло 8 5 26 по документи БЕЛ, Ф, ИИ

Фризьорство 8 4 26 по документи БЕЛ,М,Х

ПГ по ветеринарна медицина”Проф д-р Г.Павлов” 9300, Добрич, бул.”25 септември” 98


д-р С.Тодорова, 602-566 103,104,123,124,131,203,221,233,305,111,208

Пчеларство и бубарство 8 5 13 по документи Б, Х, БЕЛ

Коневъдство и конна езда 8 5 13 по документи Б,Х. БЕЛ

Ветеринарна медицина –ветер.техник 8 5 52 по документи Б, Х, БЕЛ

Ветеринарна медицина-ветер.лаборант 8 5 26 по документи Б,Х, БЕЛ

ПГ по механотехника и ел.техника”М.Ломоносов” 9300,Добрич,ул.”Хан Тервел”№187


инж.С. Иванова , 605-216 204,213,306

Компютърна техника и технология 7 6 26 АЕ М и БЕЛ М, Ф

Газова техника 8 5 26 по документи М, Ф, БЕЛ

Ел.обзавеждане на производството 8 5 26 по документи М, Ф, БЕЛ Микропроцесорна техника 8 5 26 по документи М, Ф, БЕЛ

Автотранспортна техника 8 5 26 по документи М, Ф, БЕЛ

ПГ по аграрно стопанство 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 86


инж.Г.Господинов, 602-203 103,104,123,124,131,203,208,221,233,305,111

Икономист-мениджър 8 5 26 по документи БЕЛ, М, Ф

Механизация на селското стопанство 8 5 26 по документи БЕЛ, Ф, М

Земеделец 8 4 26 по документи БЕЛ, М, Б

Произв. и прераб. на мляко и мл.продукти 8 5 13 по документи БЕЛ, Б, Х

Произв. на месо, месни продукти и риба 8 5 13 по документи БЕЛ, Б, Х

Механизация на селското стопанство 8 4 26 по документи БЕЛ, М,Ф

ПГ по транспорт и обслужване”Г.Бенковски” 9300, Добрич,бул.”25-ти септември”№47


инж.Сн.Жечева, 602-197 103,104,111,123,124,131,203,208,221,233,305

Ел.обзавеждане на транспортна техника 8 4 26 по документи Ф, М, БЕЛ

Автотранспортна техника 8 4 26 по документи Ф, М, БЕЛ

Експлоатация на авномабилния транспорт 8 5 26 по документи Ф,М,БЕЛ

Помощно училище “Д-р П.Берон” 9300, Добрич, ул.”Й.Йовков” №4

Е.Ненова, 602-024 Шивачество 8 2 12 по документи


Основно училище “Й.Йовков” 9300, Добрич, ул.”Ген.Попов”

П.Петров, 772-752 ___________________________________________________________________________________

Работник в произв.на кулинарни изделия

за хранене и развлечения 7 2 26 по документи БЕЛ,М,Х

___________________________________________________________________________________ ___ _____________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7

Община Балчик


СОУ “Христо Ботев”, 728-05 9600, Балчик,ул.”Черно море”№ 80

Непрофилирано обучение 8 4 52 по документи

СОУ”Христо Смирненски”, 634-04 9630, с.Оброчище ул.Мусала” №1


Непрофилирано обучение 8 4 26 по документи

Произв.на кулинарни изделия и напитки 8 4 26 по документи БЕЛ,М,Г

ПГ за кадри


в обслужващата сфера, 727-10 9600, Балчик, кв.”Сборно място”

Електродомакинска техника 8 4 26 по документи М, БЕЛ, Ф Малък и среден бизнес 8 4 26 по документи М,БЕЛ,Г

Произв.на кулинарни изделия и напитки 8 4 26 по документи Х,БЕЛ,Б

Помощно училище “Ак.Т.Самодумов”, 665-02, 9649 с. Кранево, ул.”Шипка” № 12


Работник в заведения за хран.и развл. 8 2 12 по документи БЕЛ,М,Х

Община Каварна


СОУ “Стефан Караджа”, 832-47 9650, Каварна, ул.”Кирил и Методий” № 21

Английски език 7 5 26 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Математика 8 4 26 по документи М, Ф, Г

Химия 8 4 26 по документи Х, Б, Г

Професионална земеделска гимназия


К.А.Тимирязев”, 830-70 9650, Каварна, ул.”Добротица” № 48

Икономист-мениджър 8 5 26 по документи М,БЕЛ,Б

Полевъдство 8 5 26 по документи Б,БЕЛ,М

Цветарство 8 5 26 по документи Б,БЕЛ,М

Помощно училище


Любен Каравелов”, 823-88 9650, Каварна, ул.”Сан Стефано” № 16

Работник в заведения за хран.и развлеч. 8 2 12 по документи БЕЛ,М,Х

Община Генерал Тошево

СОУ”Никола Й.Вапцаров”,20-34 9500, Г.Тошево, ул.”Васил Априлов” № 7

Профил “Природоматематически” 8 4 26 по документи М, БЕЛ, ЧЕ

Профил “Хуманитарен” 8 4 26 по документи БЕЛ, И ,ЧЕ

ПГ по земеделие “Ю.Гагарин”45-28 9500, Г.Тошево, ул. “Опълченска” № 46


Електрообзав.на транспортна техника 8 5 26 по документи Ф, М, БЕЛ

Земеделец 8 4 26 по документи Б, М, Х

Икономист-мениджър 8 5 26 по документи М, Б, Г

Община Тервел


СОУ”Йордан Йовков”,20-44 9450, Тервел, ул.”Климент Охридски” № 34

Информатика 7 5 26 АЕ БЕЛ и М М и Ф

Непрофилирано обучение 8 4 26 по документ, БЕЛ,М,ЧЕ,Б,И

ПГ по техника и облекло


Дочо Михайлов”, 25-09 9450, Тервел, ул”Хан Аспарух” № 81

Автоматизация на дискретни произв-ва 8 5 26 по документи М,Ф,БЕЛ

Производство на облекло от текстил 8 4 26 по документи Х,Ф,БЕЛ

Електрически машини и апарати 8 4 26 по документи М,Ф,БЕЛ

Механизация на селското стопанство 8 4 26 по документи М,Ф,БЕЛ

Община Шабла


СОУ “Асен Златаров”, 22-31 9680, Шабла, ул.”Добруджа” № 2

Техн.профил-Предприемачество и бизнес 8 4 26 по документи БЕЛ, М, Г

Произв.на кулинарни продукти 8 4 13 по документи Х, Б, БЕЛ

Обслужване на заведения за общ.хранене 8 4 13 по документи Х,Б,БЕЛ

Община Крушари


СОУ”Христо Смирненски”, 21-06 9410, Крушари,

Непрофилирано обучение 8 4 26 по документи СУС

1 2 3 4 5 6 7


Използвани съкращения
НТ - Национален тест

БЕЛ - Български език и литература

М - Математика

ИИ - Изобразително изкуство

Муз - Музика

Хор - Хореография

И - История

Г - География

Ф - Физика

Х - Химия

Б - Биология

ЧЕ - Чужд език

IЧЕ - Първи чужд език

АЕ - Английски език

НЕ - Немски език

ФЕ - Френски език

СУС - Среден успех от свидетелството

РЧЕО - Ранно чуждоезиково обучение

ПГ - Професионална гимназия

АЕ-2 - Две паралелки с изучаване на английски език “Информатика” в ПМГ

НЕ-1 - Една паралелка с изучаване на немски език “Информатика” в ПМГ

д - девойки / за приема в ЕГ/

м - младежи / за приема в ЕГ/


Млади приятели,

Експертите от Отдел“Образование и култура” в Община град Добрич Ви желаят успешен избор на образователен и професионален път.

За информация и справки - Общински център за кариерно развитие

град Добрич,

ул.”Независимост” № 7, ХII етаж -

- северен и южен вход

/ Бивш партиен дом - до театъра /

тел. 602-571, 603-325, вътр. 17, 602-205,вътр.17,

604-576, вътр.17.


Уважаеми ученици,

Сега е времето да направите своя образователен и професионален избор за успешната Ви реализация в бъдеще.

Това справочно издание Ви предлага актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в град Добрич и Добричка област за прием на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование за учебната 2005/2006 г.

Информационните материали, поместени в Справочника ще Ви подпомогнат при вземане на решение за избор на училище, профил, професия или специалност, които да удовлетворят Вашите интереси, желания и планове.

Допълнителна информация можете да получите:

  • в училището, където учите,

  • в училището, където кандидатствате,

  • в Регионалния инспекторат по образованието

  • в Общински център за кариерно развитие към Отдел “Образование и култура” – Община град Добрич, ул “Независимост” № 7, 12 етаж /Бивш партиен дом/, северен и южен вход, тел: 602-571,

603-325 в.17, 602-205 в.17, 604-576 в.17


Община град Добрич


Отдел “Образование и култура”

Общински център за кариерно развитие


О Р И Е Н Т И Р


за ученици от седми и осми клас


С П Р А В О Ч Н И К. условия и срокове за кандидатстване, класиране и записване

. план-прием в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии за учебната 2005/2006 година

. адреси и телефони на училищата

. обществен транспорт до училищата


Добрич, 2005

Свързани:

План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес
Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconПлан прие м
Средните общообразователни училища, Помощните училища Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2012/2013...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconЗа дьржавен план-прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните и непрофилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии

План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconМестонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година
Чебната 2012/2013 година в държавните и общински професионални гимназии,професионални училища и в паралелките за придобиване на професионални...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconНа вниманието на директорите на училища в община бургас
Информираме Ви за предстоящите прояви от Календарния план на одк- бургас за учебната 2012-2013 година, в които могат да участват...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconРепублика българия
За училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 година съгласно наредба №11/28. 03. 2005 година за...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconПредмет в учебната програма на средните училища. През 2005 г е поставено и началото на обучението по японски език от първи клас
През 1992 г в 18 соу започва преподаването на японски език и така то става първото училище в Европа, въвело обучението по японски...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconРешение №1094
За съществуване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в общинските училища на територията на район “Кремиковци”...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес iconРешение: №345 18-0-0
Относно: Информация, план-програма и план-сметка относно: подготовката и провеждането на празника на община Добричка, град Добрич...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом