Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://college.free.bg/razni/
1   2   3   4   5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фирма "ВЕРТЕН" ООД е един от основните производители на натурални сокове на българския пазар. Тя заема трета място по обем на продажбите. Нейната мисия се състои в това да бъдат задоволени нарастващите изисквания, разнообразните вкусове и предпочитания на българските и чуждестранните потребители с екологично чисти и съобразени с международните стандарти натурални продукти, които да отговарят на тенденциите в тяхната покупателна способност.

В резултат на оценката на предимствата и недостатъците на фирма "ВЕРТЕН" ООД с помощта на техниката SPACE /стр. 8/ се стигна до извода, че тя заема конкурентни позиции на българския пазар на натурални сокове. Това означава, че фирмата умело успява да използва своите предимства в зависимост от пазарната конюнктура.

Въз основа на проведена анкета с представители на ръководството на "ВЕРТЕН" ООД се стигна до извода, че тя е ориентирала своята дейност към: успешно конкуриране на пазара посредством проучването на динамиката в потребностите на клиентите; предлагане на качествени и сравнително по - евтини продукти; продуктови иновации; ниски разходи и стимулиране на потреблението.

Основна цел на фирмата е да разшири своите позиции както на българския, така и на международния пазар на натурални сокове. Други важни цели са: позиционирането в нови пазарни сегменти; внедряване на традиционни за българина продукти и независимост от доставчиците на суровини и концентрати за натурални сокове посредством тяхното собствено производство.

Горепосоченото изтъква предпоставките, поради които фирма "ВЕРТЕН" ООД се насочи към прилагането на политиката за развитие. Тази политика съдържа в себе си ориентирите и целите, които фирмата е заложила в своето бъдещо развитие. За тяхното осъществяване тя трябва да концентрира усилията си към:

 • прилагането на конкурентна ценова политика;

 • лансирането на нова рекламна политика насочена към насърчаване на продажбите;

 • реализирането на нов дизайн на опаковките и внедряване на нови разфасовки;

 • засилване на контрола върху качеството на продуктите в съответствие с международните стандарти;

 • изграждане на експертен център за проучване на потребителското търсене и тестване на новите продукти;

 • създаване на условил за изграждане на електронна борса в търговията с натурални сокове.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Банчев, П и Т. Кръстевич, Основи на маркетинга., Свищов, 1997

 2. Благоев , В.Маркетингът в определения и примери., С., 1989

 3. Боева, Б., Икономика и управление на външноикономическата дейност, С., 1991

 4. Боева, Б., Международен маркетинг, С., 1996

 5. Боева, Б., Фирмено управление в международния бизнес, С., 1995

 6. Геров, Ан. Фирмено планиране, С., 1999

 7. Дайан , А. , Маркетингът, С., Апис, 1992

 8. Данаилов, Данаил, Финансов мениджмънт, С., 1996

 9. Иванов, В., Икономика на предприятието, С., Издателство Лиа ФСО-ООД, 1995 г.

 10. Каракашева, Л, доц. д-р ик.н. Боева, Б., Международна сделка за покупко- продажба, Варна, 1994

 11. Каракашева, Л, Маркова, Бл., Фирмен външнотърговски бизнес, С., 1996

 12. Каракашева, Л. и др., Маркетинг, С., 1997

 13. Каракашева, Л., Основи на маркетинга, С., 1995

 14. Керемедчиев , Е. Основи на маркетинга , С. , Век22, 1990

 15. Котлър, Ф., Основи на маркетинга, София, 1993.

 16. Котлър, Ф., Управление на маркетинга, томI и томII, изд. "Графема", 1996

 17. Макфорън, Д., Принципи на мениджмънта, С., Информа, 1996 г.

 18. Маринова , Е. , Маркетинг – продукт, реклама, Варна, Принцес, 1993

 19. Матеев, М., Финансов мениджмънт – инвестиции и оценяване, София, 1997

 20. Мичева, Елка, Пазари, цени и маркетинг, С., 1998

 21. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, 1997, Стопанство

 22. Попов Д. Валутни, финансови и търговски термини във външната търговия, С., 1987

 23. Прайд, У., Феръл, О., Маркетинг: концепции и стратегии, С., 1996

 24. Славова, Ир., Бизнесплан, София, 1997

 25. Тодоров, Ф., Дистрибуционна политика, С., 1999

 26. Христов, С., и др.. Методически указания за съставяне и използване на мрежови графици за отчитане и контрол на комплексни програми в областта на образованието, 1980.

 27. Христов, С., Пазарни маркетинг, София, 1998.

 28. Христов, С., Пазарни мениджмънт, София, 2000.
 1. Abell, D., J. Hammond, Strategic Marketing Planning: Problems And Analytical Approaches, 1979.

 2. Ansoff, I., Corporate strategy, 1987.

 3. Boston Consulting Group, Perspectives on Experience, 1971.

 4. David, F., Strategic Management, 1993,

 5. Hofer, С., D. Schendel, Strategy Formulation: Analytical Conceps, 1978.

 6. Hrebiniak, L., W. Joyce, Implementing Strategy, 1984.

 7. Jauch, L., W. Glueck, Business Policy and Strategic Management, 1991.

 8. Me Donald, M., Marketing Plans, 1993.

 9. Pearce, J., R. Robinson, Competitive Strategy, 1991.

 10. Rove, A., R. Mason, K. Dickel, R. Mockler, Strategy Management, 1994.

 11. Rumelt, R., Evaluation of Strategy: Theory and Models, във Strategic Management, ed. Dan Schendel and Charles Hofer, 1979.

 12. Shell Chemical Company, The Directional Policy Matrix: A New Aid to Corporate Planning, 1975.

 13. Smith, G., D. Arnold, B. Bizzell, Business Strategy and Policy, 1991.

 14. Stevenson, W., Management, Science, 1989.

 15. Theil, Н., Economic Forecasts and Policy, 1968.Приложение No 1

НОВ И СТАР АСОРТИМЕНТ НА ВЕРТЕН И МЕСЕЧНАТА И ГОДИШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАТУРАЛНИ СОКОВЕ ПО ВИДОВЕ


ВИД опаковка

л

Цена/

Осъществени и прогнозни месечни и годишни продажби по асортименти в хиляди броя

ЕВРО

Вътрешен пазар

Външен пазар

Общо
1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001
мес.

год

мес.

год

мес.

год

мес.

год

мес.

год.

мес.

год.

мес.

год.

мес.

год.

мес.

год.

портокал

1

-

12,88

103

21

252

50

600

39.63

317

46.7

560

23

276

52,5

420

67,67

812

73

876

ананас

1

-

6,75

54

9,3

112

20

240

24,5

196

26,4

317

13

156

31,25

250

35,75

429

33

396

мулти

1

-

6,88

55

9.3

112

12,2

146,4

28

224

36,4

436

18

216

34,88

279

45,67

548

30,2

362.4

касис

1

-

-

-

6

72

10

120

-

-

16

192

8

96

-

-

22

264

18

216

ябълка

1

-

6,25

50

9

110

18

216

22,25

178

28,1

337

14

168

28,5

228

37,15

447

32

384

домат

1

-

6

48

5,25

63

8

96

22,5

180

26,1

313

13

156

28,5

228

31.35

376

21

252

кайсия

1

-

10

80

20,33

244

-

-

12.75

102

7,2

86

-

-

22,75

182

27,53

330

-

-

•раскова

1

-

4

32

17.83

214

-

-

-

-

7,5

90

-

-

4

32

25,33

304

-

-

аино

1

-

-

-

0,13

1,6

0,3

3,6

-

-

51

612

20

240

-

-

51,13

613.6

20,3

243.6

портокал

0,25

-

-

-

22,5

270

50

600

-

-

7,4

89

3

36

-

-

29,92

359

53

636

мулти

0.25

-

-

-

15,08

181

40

480

-

-

4.6

55

2

24

-

-

19.68

236

42

504

праскова

1

6800

-

-

-

-

50

600

-

-

-

-

28

336

-

-

-

-

78

936

кайсия

1

6800

-

-

-

-

45

540

-

-

-

-

12

144

-

-

-

-

57

684

банан

1

11900

-

-

-

-

50

600

-

-

-

-

2

24

-

-

-

-

52

624

манго

1

11900

-

-

-

-

20

240

-

-

-

-

2

24

-

-

-

-

22

264

ягода

1

11900

-

-

-

-

е

60

-

-

-

-

2

24

-

-

-

-

7

84

круша

1

10200

-

-

-

-

10

120

-

-

-

-

"'

36

-

-

-

-

13

156

грозде

1

10200

-

-

-

-

14

168

-

-

-

-

5

60

-

-

-

-

19

228

манго/порт

1

11900

-

-

-

-

10

120

-

-

-

-

4

48

-

-

-

-

14

168

грейпфрут

1

10200

-

-

-

-

с

60

-

-

-

-

6

72

-

-

-

-

11

132

Общо:
139500

*52,75

422

135,72

1631,6

610
*150

1197

*257,4

3087

270

3240

202,38

1619

393

4719

880

10560

П
риложение No 2 Управленска структура на "ВЕРТЕН" ООД


Приложение No 3

АНКЕТА

за пазарна ориентация на фирма "ВЕРТЕН"

длъжност:...................................................

Моля, внимателно прочетете акцентите във фирмената ориентация и степенувайте по отделно тяхната значимост по предложената скала /ранг/.


Пазарна ориентация. Акценти Ранг


Продажби Фирмата произвежда каквито пожелае 123456

продукти и полага усилия за да накара

клиентите да направят покупки.

Клиенти Фирмата проучва желанията на клиентите 123456

и предлага продукти, които да ги удовлетворяват.

Конкуренти Фирмата се стреми към успешно конкуриране 123456

на пазара чрез предлагане на качествени

и евтини продукти.

Продукти Фирмата прави продуктови иновации съобразно 123456

потребностите на клиентите за високо качество.

Разходи Фирмата се насочва към производството 123456

на продукти с ниски разходи и се стреми

да разшири тяхната дистрибуция.

Потребление Фирмата предлага качествени продукти 123456

на ниски цени , с което способства за

повишаване на жизнения стандарт на хората.

1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом