Програма на Международна конференция
ИмеПрограма на Международна конференция
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер69.58 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.econ.bg/content/programa(1).doc
Програма на Международна конференция


    27-29 февруари 2008 година, Новотел “Пловдив"


Час

Зала Москва

Зала “Пловдив  2-3”

Зала “Пловдив  1”

Сряда, 27.02.2008 г.

09:00  - 11:00

Регистрация на участниците

10:00 - 10:30

 

Пресконференция

11:00 - 12:00

Официално откриване 

от министъра на 

финансите  г-н Пламен

Орешарски, патрон на

събитието. Връчване

сертификати на

участниците в конкурса “Финансов продукт на

2007 година”

 

12:00 –13:00

Коктейл       

 

                                                                                                    Откриваща сесия:

13:00 - 15:00

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Приветствия от:

Сергей Станишев, министър-председател на Р. България

Филип Беке, извънреден и пълномощен посланик на Кралство

 Белгия, страна-партньор на МФИ “БИП”08

Стоян Сталев, изп.директор на Българска агенция за инвестиции

Лектори:

·   Пламен Орешарски, министър на финансите

·   Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и

                                благоустройството

·   Жан-Мари Сейлер, ГД “Регионална политика” на ЕК

·   Жан Марк Арну, представител на ЕИБ

·   Представител на НСОРБ

Модератор: проф. д-р Николай Неновски, гл.редактор на сп. “БИП”

15:00 - 15:30

 

Кафе пауза

15:30 - 17:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари” – томбола за посетителите

Панел 1: Банковият сектор на България – тенденции и

            рискове. Влиянието на глобалните кредитни рестрикции

            върху България. Значение на съфинансирането за бизнеса и

            общините при усвояване на Структурните фондове на ЕС

Лектори:

·     Румен Симеонов, подуправител на БНБ, Управление

                                    “Банков надзор”

·   Левон Хампарцумян, председател на УС на АББ

·   Нина Радева, зам.-министър на икономиката и енергетиката

·   Цветелина Бориславова, председател на НС на СИБанк АД

·   Представители на Световната банка

Модератор: доц. д-р Лена Русенова, главен икономист и програмен

                                                                  директор, КРИБ

19:00

 

Церемония по връчване на призовете :

-          Финансов продукт на годината

-          Държава - най-голям инвеститор в България за 2007 г.

-          Най-голям чуждестранен корпоративен инвеститор 2007 г.

-    Връчване на плакети на български общини с най-висок инвестиционен индекс. Коктейл в ресторант “Бендида”

час

Зала Москва

Зала Пловдив 1

Зала Пловдив 2-3

четвъртък, 28.02.2008 г.
08:00 - 09:00

Закуска в ресторант “Евмолпия”

09:00 - 09:30

Регистрация на участниците

09:30 - 12:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 1:  Значение на съфинансирането за бизнеса и общините при усвояване на структурните фондове на ЕС и използването на другите инструменти за финансиране от ЕС. Капацитет на местните власти за участие в планирането и изпълнението на проекти по Структурните фондове на ЕС -

  продължение от 27.02

Лектори:

·   Димчо Михалевски, зам.-  министър на регионалното

развитие и благоустройството

·   Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ

·   Представител на община

·   Тим Хики, директор евро-пейски операции, РМGroup, Ирландия

·   Представители на търговски банки

Модератор: Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ

 

Панел 3: Потенциалът за развитие на застрахователния и осигурителен пазар в България в условията на

свободно предоставяне на финансо-ви услуги

·           Потенциалът за развитие на застрахователния пазар в условията на засилена конкуренция

 Лектори:

- Ралица Агайн, зам.- председател,

  ръководещ Управление «Застрахователен надзор» на КФН

- Представител на Асоциация на 

  българските застрахователи

- Представители на застрахователни

   компании

·           Потенциал и възможности за инвестициите на пенсионните фондове

- Бисер Петков, зам.-председател, 

   ръководещ управление

   «Осигурителен надзор» на КФН

- Никола Абаджиев, председател на

   БДДПО

- Представители на пенсионно-

    осигурителни компании

12:30 - 14:00

Делови обяд на представители от финансовия сектор и бизнеса - ресторант “Бендида” 

14:00 – 17:30

 

 

14:00 – 15:30

 

 

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 2: Опитът на страните – членки на ЕС при усвояване на Структурните фондове

·   Добрите практики на Белгия

·   Белгийските инвестиции в България

 Домакин: посолството на Белгия

 

Панел 4:  Единният европейски пазар на финансови услуги и мястото на българския финансов сектор. Директивата за пазарите на финансови  инструменти – новите наредби на КФН. Стратегия за развитие на БФБ и капиталовия пазар

     Лектори: представители на

          КФН, МФ, БФБ, БАЛИП, АУД,   

          компании от финансовия сектор

          и  публичните дружества 

 

15:30 - 16:00

 

Кафе пауза

16:00 - 17:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

томбола

за посетителите

Панел 2: Опитът на Ирландия, Австрия и Чехия  при усвояване на Структурните фондове – продълж.

Лектори:

- Едгар Моргенрот, ст.н.с., Институт за икономически и социални изследвания – Дъблин, Ирландия

- Представител на Чехия

- Андреа Насини, Финсервиз-

  България, преподавател в  

  Италиански университет в Перуджа

- Представители на финансови

   институции от Ирландия, Австрия

    и Чехия

 

19:00

 Коктейл на посолството на Белгия - ресторант “Бендида”

Час

Зала Москва

Зала Пловдив 1

Зала Пловдив 2

Петък, 29.02.2008 г.

08:30 - 09:30

Закуска в ресторант “Евмолпия”

09:30 - 12:30

 

 

09:30 - 12:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 5: Интегриране на БНБ и банковата общност към  европейската платежна система – ТАРГЕТ2 и СЕПА

 Лектори: представители на

    БНБ, Банксервиз, Централен

    депозитар, БОРИКА, БФБ-София

   

Семинар: Разработка на проекти за финансиране по Оперативните програми, актуални към момента

12:30 - 13:30

Обяд в ресторант “Евридика”

13:30 - 17:00

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 5: Интегриране на БНБ и банковата общност към  европейската платежна система- ТАРГЕТ2 и СЕПА -продължение

 Лектори: представители на

    БНБ, Банксервиз, Централен

    депозитар, БОРИКА, БФБ-София

 

Семинар : Новите промени в

   ЗДДС. Промените в данъчните

   закони през 2008 г. – ЗКПО и

   ЗОДФЛ

 Домакин: Национална агенция по приходите

15:00

Церемония по връчване приза “Най-добре организиран щанд”, излъчен от посетителите

 

 

15:30 - 16:00

Закриване на изложението - коктейл
Региони: Пловдив

Свързани:

Програма на Международна конференция iconПрограм а международна конференция
Международна конференция на университетските библиотеки. // Монитор, 17 ноември, 2008. с. 10
Програма на Международна конференция iconАнализ на IX международна научна конференция: "Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи"
Деветата международна научна конференция бе посветена на 50-годишнината от приемането на България в юнеско и се проведе на 19 и 20...
Програма на Международна конференция iconПрограма на Международна конференция
Капацитетът на публичния и частния сектор за усвояване на Европейските фондове
Програма на Международна конференция iconОрганизират международна конференция по проблеми на националната сигурност в-к Българска армия, 14 юни 2006 год
Иван Иванов организира международна конференция на тема: "Трансформации в политиката за регионалната сигурност и отб--ранителните...
Програма на Международна конференция iconПрограма Международна конференция "Медицина и футбол"
Регистрация на участниците в конферентната зала на хотелски спа-комплекс “Царско село”
Програма на Международна конференция iconПрограма на Деветата международна научна конференция
На 19 май 2006 г от 9 до 18 часа в : зала 13 на фжмк на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”,ул. “Московска” 49
Програма на Международна конференция iconМеждународна конференция
Конференция “Регионална и местна политика за младежта” – откриване, представяне на участниците
Програма на Международна конференция iconПрограма на деловите прояви 27. 09. 2010 понеделник
Международна конференция „Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа“ І част
Програма на Международна конференция iconIi-ра международна конференция за екологична защита на планетата Земя, био-околна среда и био-култура Бизнес форум инвестициите в околната среда печелившият модел
Тържествено откриване на втората международна конференция за екологична защита на планетата земя
Програма на Международна конференция iconПрограма 23. 04. понеделник, Новата конферентна зала на су
Международна научна конференция „България и Скандинавският север – посоки на опознаването”, посветена на 20-годишнината от създаването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом