Отчет за нид мк 2011, Стр от
ИмеОтчет за нид мк 2011, Стр от
страница1/3
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер194.68 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/НИД МК 2011.doc
  1   2   3

Приложение 1 към Отчет за НИД МК 2011, Стр. от

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2011


А. Публикации и участия


І Участия в научни форуми /конференции, конгреси, сесии/ без отпечатване


а) национални /вкл. с межд. участие/


Е. Лапарева. ІX Национален конгрес на БАМ, Новотел Пловдив м. IV, 2011 г.

Й. Ковачев. Международна конференция на БАЕС – 03.09.2011, Международен панаир Пловдив.


б) международни


ІІ Отпечатани резюмета от научни форуми


а) национални /вкл. с межд. участие/


 1. Адърска, Цв., Имамов, Н., Карабаджакова, Т., Кирева, Д. (2011). Медицински надзор над физкултурната дейност в учебни заведения. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 43.

 2. Александрова, М., Ламбрева, Н. (2011). Протезиране на лицево-челюстната област след тежки травми и изгаряния. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 48.

 3. Али, Б., Митрова, Д., Келчобанова, Хр., Димитрова, М., Койчева, Кр. (2011). Сравнително изследване на кренвирши. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 34..

 4. Бадалска В., Прошенска М., Кукуларова М. (2011). Полиневропатия - клинично значение и лабораторни изследвания. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 15.

 5. Белчева, Н., Стратиев, К., Каралилов, Ст. (2011). Ниво на ключови комуникационни умения на студенти ІІІ курс, специалност „Рехабилитатор”. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 60.

 6. Бъчварова, И. (2011). Лекарствена „не”достъпност. Десета национална студентска сесия 3-4 ноември Плевен

 7. Божкова М, П. Каснакова. (2011). Готовност на студентите Рехабилитатори от МК Пловдив за доброволческо прилагане на медико-социална рехабилитация при деца с ДЦП. Сборник резюмета от първа конференция по Неврорехабилитация – гр. В.Търново.

 8. Божкова, М., Вакрилова-Бечева, М., Каснакова, П., Ковачева, В., Найденова, Ев. (2011). Значение на учебните планове и програми за професионалното формиране на рехабилитаторите. Ролята на практическото упражнение. . Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 24.

 9. Вакрилова-Бечева М. (2011). Проследяване в динамика индеса на инвалидизиране на Oswestry при пациенти в хроничен стадий на лумбалгия. Сборник резюмета от първа конференция по Неврорехабилитация – гр. В.Търново.

 10. Вакрилова-Бечева М., Кацарска Р., Божкова М., Белчева Н., Петров Здр. (2011). Морфология и основни хистологични характеристики на лумбалните мускули. Препоръки за засилване на лумбалните екстензори. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 25.

 11. Voinikov, I., Peikov, P., Tencheva, J., (2011). Synthesis of 2-(2-(1,3-Dimethyl-2,6-Dioxo-2,3-Dihydro-1H-Purin-7(6H)-yl)Acetamido)Pentanedioc Acid. V National Pharmaceutical Congress, HysaryaBulgaria, 2011.

 12. Дамянова Т., Аргилашка П., Лапарева Е. (2011). Лабораторна диагностика и мониториране на диабет тип-1. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 20.

 13. Дагнев, Ив. Сайкова, М.(2011). Метафората в когнитивната наука и чуждоезиковото обучение . ІV Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени. Технически университет София, филиал Пловдив, 30.04.2011

 14. Дагнев, Ив. Сайкова, М.(2011). Когнитивен сблъсък: концептуална теория на метафората срещу теория на концептуалната интеграция в анализа на анатомичната метафора. Юбилейни Паисиеви четения 3-4 ноември 2011, ПУ „Паисий Хилендарски”

 15. Данев Б., Сулинаджиев Д., Данев Г., Шангова М. (2011). Използване на високойодни контрастни материи (КМ) (Йомерон 400 mgI/ml) при диагностика на съдови заболявания в условията на доболнична помощ. ХІV Конгрес на БАР, 29. 09. – 02. 10. 2011 г, Варна

 16. Делииванов Й., Сапунджиева М., Каридова Св. (2011). Лъчезащитни средства в отделение по образна диагностика. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 10

 17. Джонова, Д., Иванова, Ст., Хаджиева, Б., Колева, Н. (2011). Канелата като подправка и лечебно средство. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 30

 18. Димитрова, Й., Гечков, Д., Димов, Д., Тодоров, Д. (2011). Бруксизъм -2. Усложнения и лечение. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 48.

 19. Ескова, В., Мазълова, Т., Хаджиева, Б. (2011). Лечебни растения - действие и приложение. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 30.

 20. Запрянов, Г., Пачов, Д. (2011). Ръчното фрезоване на циркониеви субструктури. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 44.

 21. Запрянов, Г., Узунова, Ив. (2011). Пиърсинг на езика? Красиво или вредно. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 44.

 22. Запрянов, Г., Тодоров, К. (2011). Татуировка на зъбите. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 45.

 23. Запрянов, Г., Пенева, П. (2011). Професия «Зъботехник». Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 45.

 24. Запрянов, Г., Кръстев, М. (2011). Моделиране на зъби съобразно природните закони. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 46.

 25. Zlatkov, Al., Tsvetkova, B., Andonova, L., Peikov, P. (2011). Synthesis, Structural Analysis and Drug-Likness Estimation of Some Imidazole Derivatives . V National Pharmaceutical Congress, HysaryaBulgaria, 2011.

 26. Иванова, Н., Колева, В. (2011). Амфетамини и метамфетами - пристрастяване и рискове. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 31.

 27. Илиева, В., Колева, Н., Хаджиева, Б., (2011). Преглед на съвременни квантовофизични представи върху механизма на действие на хомеопатичните препарати. Пети Национален конгрес по фармация с международно участие, организиран от БНДФ, 1 – 3 април 2011г., Хисаря. Фармация, том LVIII, Suppl./2011 ISSN 0428 – 0296, стр. 103

 28. Илиева М., Аргилашка П., Прошенска М. (2011). Можем ли да се предпазим от хронична бъбречна недостатъчност. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 18.

 29. Илиева, Е., А.Ангелова, Е. Анастасова, Р. Кацарска. (2011). Проблеми на ранната наврорехабилитация. Подход фокусиран върху пациента. Първа конференция по неврорехабилитация, гр. ВеликоТърново.

 30. Карабаджакова, Т., Адърска, Цв., Маринов, Н., Митева, Г. (2011). Оценка на хранителната и биологична стойност от проведени лабораторни анализи на кашкавал. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 42.

 31. Каридова С., Ставрева Ек., Сапунджиева М., Панамска К., Шангова М., Петкова Ек. (2011). Проучване на студентското мнение в специалността “Рентгенов лаборант” относно обучението в Медицински колеж – Пловдив. ХІV Конгрес на БАР, 29. 09. – 02. 10. 2011 г, Варна

 32. Карлиева, Ант., Мутафова, Д., Райкова, Ел., Кадиева, Л. (2011). Предлагане на консултиране и изследване за ХИВ и СПИН. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр.33.

 33. Каснакова, П., Божкова, М., Киров, Ив., Царацорков, Ив. (2011). Комплексна медико-социална рехабилитация и ерготерапия с цел подобряване качеството на живот на старите хора. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 26.

 34. Каснакова, П., Кирчева, Н., Стамов, Д. (2011). Спорт при възрастни хора. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 26.

 35. Киркова А., Марчев Й., Колчакова П. (2011). Електронно обучение. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 57.

 36. Колева, С., Кацарска, Р., Вакрилова, М. (2011). Ерготерапия при увреда на гръбначен мозък – параплегии. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 28.

 37. Колева, Н., Илиева, В. (2011). Водата. Десета национална студентска сесия 3-4 ноември Плевен

 38. Коруджиева, Ст., Муеров, М., Табаков, Н., Наков, Ил., Ботев, Ат. (2011). Нощното хъркане – причини, профилактика и протетично лечение. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 47.

 39. Кръстева, Р., АлХасани, Н., Кафадарова, В. (2011). Стилът на живот като социален фактор. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 39.

 40. Куманова, Б., Кунова, Н., Пънга, П., Имамов, Н., Кирева, Д. (2011). RAPEX – Европейска система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 35.

 41. Кунова, Н., Михов, Вл., Кирева, Д. (2011). Хранителните добавки или какво означават е-тата в етикета на хранителните продукти. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 38.

 42. Куцева, Евг., Янъков, П., Кафадарова, В. (2011). Рисковете за здравето от употребата на ГМО. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 36.

 43. Мазълова, Т., Илиева, В. (2011). Шуслерови соли за лечение на често срещани неврологични заболявания и синдроми. Десета национална студентска сесия 3-4 ноември Плевен

 44. Manova, M., Nikolov, L., Peikov, P., Petrova, G. (2011). Patent Protection Policy in the Therapeutic Group of Statines. V National Pharmaceutical Congress, HysaryaBulgaria, 2011.

 45. Маргаритева Д., Аргилашка П., Прошенска М. (2011). Лабораторна диагностика на различните форми на остър панкреатит. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 16.

 46. Моллова Зл., Джуджева М., Шангова М., Сапунджиева М., Панамска К. (2011). Лъчезащита на персонала и пациентите при използване на йонизиращи лъчения за образна диагностика. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 9.

 47. Николова, Ив., Кафадарова, В. (2011). Анорексия – доброволната гладна смърт. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 37.

 48. Николова, С., Кафадарова, В. (2011). Наркомания – бягство от една непоносима действителност. Сборник резюмета от Втора научна сесия за студенти и преподаватели „Студенти и преподаватели заедно пред предизвикателствата на съвременното здравеопазване”, 12-13 май, Пловдив, стр. 42.

 49. Николова С., Кирева Д., Кафадарова В. (2011). Мнения и нагласи на учениците от 11 до 17 годишна възраст по въпросите на здравословното хранене” Десета национална студентска сесия 3-4 ноември Плевен
  1   2   3

Свързани:

Отчет за нид мк 2011, Стр от iconОтчет нид мк 2010/11, Стр от
Колчакова, П. (ноември 2010). VIII годишна конференция на Българската психиатрична асоциация – Хисар, 05 07. 11. 2010 г
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconРепублика българия
Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от нид на Наредба №2/08. 06. 2011г., в срок до шест месеца от обнародването...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconРепублика българия
Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от нид на Наредба №2/08. 06. 2011г., в срок до три месеца от обнародването...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconРепублика българия
Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от нид на Наредба №2/08. 06. 2011г., в срок до шест месеца от обнародването...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconЗакон за държавните такси
Апис, кн. 1/91 г., стр. 216; кн. 8/91 г., стр. 224; кн. 9/95 г., стр. 15; кн. 12/96 г., стр. 24; кн. 10/97 г., стр. 32; кн. 7/2002...
Отчет за нид мк 2011, Стр от iconКонсолидиран финансов отчет
Приложението към Консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 25 е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом