Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер45.6 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/95/doc/1/1/CV_AKaloianov.docЕвропейски формат на автобиографияЛична информация
Име
АНЧЕВ, АНЧО ЙОРДАНОВ (псевдоним АНЧО КАЛОЯНОВ)

Адрес
ул. «Васил Левски», № 27А, Велико Търново 5000, РБългария

ТелефонФаксE-mail


Националност
българинДата на раждане
25.09.1943 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности
2004 – Преподавател по български фолклор, народопсихология, българска политическа митология във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»

2000-2004 – Гост-лектор в Измаилския държавен хуманитарен университет в Украйна

1972-2000 - Преподавател по български фолклор във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» 1968-1972 – Уредник-фолклорист в Градски музей – Дългопол, Варненско

1963-1964 – Нередовен прогимназиален учител в с. Беляново, Русенско
Образование и обучение
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
2001 – Професор по фолклористика (български фолклор)

1999 – Доктор на филологическите науки, дисертационен труд «Българското шаманство»

1989 – Доцент по фолклористика (български фолклор) с хабилитационен труд «Етническо усвояване на пространството, отразено в българския фолклор»

1968-1972 – Завършва «Българска филология» във ВТУ «Св.св. Кирил и Методий»
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Руски

• Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
Добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.


Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация


Приложения
Списък с публикации

стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом