Програма за обучение по специалността "обща и висцерална хирургия"
ИмеПрограма за обучение по специалността "обща и висцерална хирургия"
страница2/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер275.33 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgss.eu/i/Download/Proekt_Programa_za_obuchenie_po_VHirurgia.doc
1   2

ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ, ЖЛЪЧНА СИСТЕМА, ПАНКРЕАС И ДАЛАК.

 1. Хирургична анатомия на черния дроб. Чернодробни резекции.

 2. Ехинокок на черния дроб. Клинично протичане при различни локализации. Усложнения. Диагностика и хирургично лечение. Кисти на черния дроб.

 3. Абсцеси на черния дроб – етиология, клиника, диагностика, лечение.

 4. Доброкачествени и злокачествени новообразувания на черния дроб. Клиника, диагностика, лечение.

 5. Чернодробна цироза и портална хипертензия. Клинични прояви. Показания и методи за хирургично лечение.

 6. Варици на хранопровода. Хирургично поведение при кървящи варици.

 7. Жлъчно-каменна болест. Етиопатогенеза, видове жлъчни камъни. Мехурни и извънмехурни усложнения. Методи на изследване и алтернативно лечение. Хирургично лечение.

 8. Остър холецистит – етиопатогенеза, патологоанатомични и клинични форми, клиника и диагностика на острия холецистит. Тактика и лечение при остър холецистит. Билиодигестивни и билиобилиарни фистули. Литогенен илеус. Билиарен перитонит.

 9. Тумори на жлъчния мехур. Клиника, диагностика, лечение.

 10. Тумори на жлъчните пътища и папила Фатери. Клиника, диагностика, лечение.

 11. Обтурационен иктер. Чернодробна недостатъчност.

 12. Хирургична анатомия на панкреаса. Вродени заболявания на панкреаса. Остър панкреатит – етиопатогенеза, клиника, диагностика; нехирургично и хирургично лечение.

 13. Хроничен панкреатит - етиопатогенеза, клиника, диагностика; нехирургично и хирургично лечение.

 14. Кисти и псевдокисти на панкреаса. Етиопатогенеза, клиника, диагностика. Методи за хирургично и алтернативно лечение.

 15. Тумори на екзокринния панкреас. Етиопатогенеза, клиника, диагностика. Методи за хирургично лечение.

 16. Ендокринни тумори на задстомашната жлеза.

 17. Хирургична анатомия на далака. Хирургични заболявания на далака: вродени, абсцес, кисти, ехинокок. Клиника, диагностика, лечение.

 18. Хематологични заболявания, третирани със спленектомия. Тумори на далака. Болест на Ходжкин.


МОДУЛ ІХ.

СПЕШНА ХИРУРГИЯ. ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ. ТРАВМАТОЛОГИЯ.


 1. Спешна хирургия. Определение, обем, място в спешната медицина. Организация и комплексен подход при третиране на спешните състояния и поведение на хирурга.

 2. Закрити и открити травми на корема – възможни усложнения, методи на изследване, тактика и лечение.

 3. Кръвотечения от стомашно-чревния тракт. Класификация. Диагноза и диференциална диагноза. Тактика, нехирургично и хиругично лечение.

 4. Мезентериална тромбоза (артериална, венозна) – клиника, методи на диагностика и лечение. Синдром на късата чревна бримка.

 5. Илеуси – определение и класификация. Механичен илеус – форми на обтурационния и странгулационния илеус; клиника, диагностика и лечение.

 6. Хирургична анатомия на перитонеалната кухина – етажи, бурси, канали, значение за ограничаване и разпространение на патологичния ексудат. Източници на инфекция в перитонеалната кухина. Перитонити. Клиника, диагностика и лечение на острия гноен перитонит.

 7. Интраабдоминални абсцеси – субдиафрагмални, дъгласови и междучревни. Клиника, диагностика, лечение.

 8. Травми на дванадесетопръстника и панкреаса.

 9. Травми на черния дроб и далака.

 10. Травми на тънкото, дебелото, правото черво и ануса.

 11. Тендовагинити и бурсити на горните и долните крайници.

 12. Травми на гръбначния стълб.

 13. Фрактури на тазовите кости – класификация, усложнения, диагностика и лечение.

 14. Фрактури на ключицата и раменната кост.

 15. Фрактури на костите на предмишницата.

 16. Изкълчвания на костите на горния крайник.

 17. Счупвания на бедрената шийка и бедрената кост.

 18. Фрактури на костите на долния крайник.

 19. Изкълчвания на костите на долния крайник.

 20. Мекотъканни увреди на колянната става. Артроскопска хирургия.

 21. Костни тумори – клиника, диагностика, лечение.


МОДУЛ Х

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ. ХИРУРГИЯ В МАЛКИЯ ТАЗ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО.

Лапароскопска (миниинвазивна) хирургия. Оперативна ендоскопия.

 1. Лапароскопска анатомия на предната коремна стена. Видове лапароскопски техники, рискове, усложнения (ранни и късни) и тяхното лечение.

 2. Лапароскопска холецистектомия.

 3. Комбинирано лапароскопско, ендоскопско и конвенционално лечение на жлъчно-каменната болест.

 4. Лапароскопска холедохотомия, ревизия на жлъчните пътища, билиодигестивна анастомоза.

 5. Лапароскопска херниотомия.

 6. Лапароскопски колоректални операции.

 7. Лапароскопска диагностика и операции при остър хирургичен корем.

 8. Лапароскопска апендектомия.

 9. Лапароскопска спленектомия.

 10. Лапароскопска адреналектомия.

 11. Хирургична анатомия на отделителната система – бъбреци, уретери, пикочен мехур. Методи за изследване – лабораторни, микробиологични, инструментални.

 12. Остра и хронична бъбречна недостатъчност. Оперативни достъпи в урологията. Бъбречна трансплантация.

 13. Хирургична анатомия на мъжката полова система – скротум и неговото съдържимо полов член.

 14. Бъбречно-каменна болест. Клинична картина, диагноза, диференциална диагноза, усложненя и тяхното третиране.

 15. Хидронефрози – клинична картина, диагностика, операции. Мегауретер и везикоуретерален рефлукс.

 16. Травми на бъбреци и уретери, пикочен мехур, мъжка полова система.

 17. Туберкулоза на бъбреците и пикочните пътища. Туберкулоза на половата система у мъжа.

 18. Тумори на бъбреците – паренхимни и уротелни.

 19. Показания за нефректомия при коремни операции. Хипернефром. Техника на нефректомията.

 20. Тумори на пикочния мехур.

 21. Аденом на простатната жлеза, медикаментозно и оперативно лечение. Трансуретрална хирургия.

 22. Рак на простатната жлеза – радикална простатектомия.

 23. Операции върху пикочния мехур и уретерите при отстраняване на рак на правото черво и лезии.

 24. Крипторхизъм. Орхити и епидидимити. Хидроцеле. Варикоцеле. Остър скротум.

 25. Тумори на тестисите и епидидима.

 26. Хистеректомия при операции на ректума.Тазова евисцерация.

 27. Ретроперитонеални тумори. Класификация, морфологични особености. Диагностика и хирургично лечение.МОДУЛ ХІ

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ. СЪДОВА ХИРУРГИЯ. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

 1. Вродени аномалии на белия дроб и трахео-бронхиалното дърво.

 2. Вродени аномалии на коремната стена.

 3. Вродени аномалии на стомашночревния тракт.

 4. Аноректални малформации. Болест на Хиршпрунг.

 5. Вродени аномалии на чернодробно-жлръчната система и панкреаса.

 6. Хернии в детската възраст – видове, клиника, диагностика и лечение.

 7. Остър апендицит. Особености на острия апендицит в ранна детска възраст. Инвагинация. Мекелов дивертикул.

 8. Коремна травма – особености в детската възраст.

 9. Остър перитонит и третирането му в детската възраст.

 10. Вродено изкълчване на тазобедрената става.

 11. Лигиране на съдовете по стволовете им (In loco selectionis). Достъпи до съдовете (директни и индиректни). Избор на място за лигиране с оглед на колатералното квърообръщение. Техника на лигирането.

 12. Шев на съдовете – показания, видове шевове, правила на прилагането им, пластика на съдовете при травмени поражения. Принципи на съдовите шънтове.

 13. Облитериращи артериални заболявания на крайниците. Патологоанатомични форми. Стадии на клинично протичане – диагностика. Нехирургични и хирургични (палиативни и радикални) реконструктивни методи на лечение в различните стадии – емболектомия, тромбектомия, тромбендартериекомия, съдов байпас.

 14. Тромбофлебит на долните крайници. Клиника, диагностика и лечение на острия тромбофлебит на повърхностните и дълбоките вени. Постфлебитен синдром.

 15. Варикозни разширения на вените на долните крайници.

 16. Вродени съдови пороци и малформации. Заболявания на лимфните съдове.

 17. Свободна кожна автопластика. Видове свободни кожни автоприсадки. Донорски места – определяне и третиране. Еволюция на кожната автоприсадка.

 18. Методи са несвободна кожна пластика и показания за прилагането й. Видове ламба в зависимост от кръвоснабдяването. Начини на преместване. Състав на пренасяните тъкани. Отстояния от дефекта.

 19. Пластика с композитни ламба - миокутанна, фасциокутанна, остеокутанна и др. Принципи и показания за приложението й. Най-често използвани миокутанни ламба – предимства и недостатъци.

 20. Общи принципи на свободното присаждане на кост, хрущял, мастна тъкан, фасция, сухожилие. Проблеми и усложнения.

 21. Консервирани тъкани и тяхното приложение в пластичната хирургия. Биологични кожни заместители – показания за приложението им.


МОДУЛ ХІІ

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
1   2

Свързани:

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconВоенната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Генчо Начев със името на специалността кардиохирургия съдова хирургия, висцерална хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна...

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconНа оперативните процедури, които трябва да извърши и овладее кандидат за специалност по обща и висцерална хирургия

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconАвтобиографи я проф д-р Александър Червеняков
Работи като завеждащ „Секция по обща, висцерална и спешна хирургия” в умбалсм „Н. И. Пирогов” и началник на Първа хирургична клиника...

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconОт проф. Д-р гено киров киров дмн на конкурс за доцент по обща хирургия (03. 01. 37) Към клиника по обща и съдова хирургия
На конкурс за доцент по обща хирургия (03. 01. 37) Към клиника по обща и съдова хирургия

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconІ. Въведение
Общи изисквания за медицинските специалности по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска...

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconПрограма на Национална конференция по Хирургия
Посветена на 90 Годишнината от създаването на Катедрата по хирургия (II хирургия)

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconДоц д-р Георги Паскалев, специалност Обща хирургия, гръдно-коремна хирургия
Ректор на му – Пловдив, член на Българско хирургическо дружество и Български лекарски съюз. Автор е на над 80 публикации в наши и...

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconПрограма 20. 10. 2011г. Аудитория „проф д-р Янко Добрев – II хирургия
История на Катедрата по хирургия – презентация на Н. Яръмов, Р. Петков, М. Соколов

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconИзисквано базово образование за допускане на обучение по специалността
Наименованието на специалността е акушерство и гинекология (по-нататък в текста се използва съкратеното изписване аг)

Програма за обучение по специалността \"обща и висцерална хирургия\" iconКратка визитка
Завършил е Медицинския университет в София през 1974 г. Има специалност по хирургия от 1981 г., специалност „козметична хирургия”...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом