Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание
ИмеЕлена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер15.57 Kb.
ТипПомагало
източникhttp://www.geocities.ws/elena_lyubenova/pomagalo/titulna_stranica.doc
Елена Любенова


Помагало


по

сравнителна граматика на

славянските езици


Пловдив, 2001


Съдържание


Предговор …………………………………………………1

Увод…………………………………………………………4

Първа глава

Източнославянски езици…………………………………………..17

Руски език…………………………………………………20

Украински език……………………………………………31

Белоруски език……………………………………………………42

Западнославянски езици……………………………………………52

Чешки език………………………………………………………..54

Словашки език……………………………………………………66

Полски език……………………………………………………….76

Горнолужишки език……………………………………….88

Долнолужишки език…………………………………………….105

Южнославянски езици…………………………………………….119

Български език…………………………………………………..122

Сърбо-хърватски език…………………………………………..132

Словенски език…………………………………………………..144


Втора глава

Първа част: Образец за морфологичен анализ………………..155

Втора част: *Кратък справочник за развоя на някои праславянски форми в съвременните славянски езици………………………164

Трета част: Тестове…………………………………………………172

Препоръчителна литература……………………………232

Свързани:

Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconЕлена Любенова Граматика на горнолужишкия език Пловдив, 2003
Горнолужишкият език, подобно на долнолужишкия (също вариант на лужишкия език), чешкия, словашкия и полския език, е западнославянски...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconПрограма по Сравнителна граматика
Индоевропейската вокална система в края на съществуването на предполагаемата индоевропейска общност
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconПомагало по въпросите на миграцията и развитието Съдържание

Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconСписък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация
Любенова д. Проучване върху възможноститеза въздействие на кинезитерапията при болни с диабетна полиневропатия. Дисертационен труд,...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconРепублика българия сметна палата доклад
Любенова Танева, директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на изпълнение на дейността на...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconРепубликабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д
Заповед № од 4 72 от 27. 09. 2006 г., издадена от Мария Любенова Танева – директор на Териториалното поделение на Сметната палата...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconЕзикът на Българското и Чешкото възраждане цел, средство, национална идеология
В случая със славянските езици трябва с голяма прецизност да се съпоставят външните обществени социолингвистични фактори спрямо вътрешните...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconГраматика
Граматиката се абстрахира от конкретното значение на думите и от смисловото съдържание на словосъчетанията и изреченията. Тя изучава...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconПроблеми на некнижовната лексика в славянските езици
Владимир Барнет. Именно на заседанията на тази комисия подробно, задълбочено и изчерпателно бяха разгледани различни аспекти на нормата...
Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици Пловдив, 2001 Съдържание iconЗелено училище с конна езда и изкуства
Зеленото училище “Еко Елена” е част от образователната програма на Международен детски лагер за изучаване на конна езда, езици и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом