Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
ИмеПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер372.51 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.naisi.org/Учебен_график_Интер_1_.дизайн_Дистанционно_new.doc
  1   2   3   4

Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТАОбразец 10.1


Утвърдил:

Директор на ЦПО – НАИСИ:

(Доставчик на услуги, подпис и печат)


УЧЕБЕН ГРАФИК


За професионално обучение по:

Професия: “Дизайнер” код 214010

Специалност: “Интериорен дизайн”, код 2140106

Квалификационна степен: ТРЕТА

за 1 броя лица, за 448 учебни часа теория, за 512 учебни часа практика;

Място на провеждане на занятията по теория и учебна практика:

Дистанционно обучение

Гр. София, ж.к. Младост1 Бл.25, Вх.Г Учебна зала на ЦПО НАИСИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Дата

Начален и краен час на обучението

Учебни предмети – учебни занятия по теория/практика

ПреподавателОбща задължителна

професионална подготовка – 264 уч. часа


Здравословни и безопасни условия на труд
23.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд.

Основни из­иск­­вания и пра­ви­ла за безопас­на работа на работното място. Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията.

Санитарно-хигиенни стандарти в работата

Инж.Кирил Илиев;

Кирил Василев;

24.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Професионални рискове. Превенция и предотвратяване.

Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа


Инж.Кирил Илиев;

Кирил Василев;Предприемачество
25.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък.


Характеристика на предприемача

Нагласи, личностни качества /тестове/

Основи на предприемачеството

Създаване на фирма

Как да набираме средства за финансиране по-успешно

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;

26.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация с преподавател – присъствена.

Изготвяне на бизнес проекти

Основни принципи на европейското финансиране и цикъл на реализацията на проекти

Конкретни възможности и ред за кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти и програми от различни донориКирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;Икономика.Трудовоправни и осигурителни отношения
29.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък
Пазар и пазарни механизми. Конкуренция. Икономически показатели на фирмите.
Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;

30.11.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък
Предприятието – основен субект на икономиката. Фирмен бюджет. Разходи за устойчиво развитие и екология.
Трудово-правни и осигурителни отношения във фирмата.

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;Умения за работа в екип и комуникации
01.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък.


Вербални и невербални комуникации. Принципи на бизнес-комуникациите.

Координация на работата на екипа. Управление на групата

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;

02.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация – пр.

Методи на осъществяване на комуникация между членовете на екипа. Междуличностни отношения в екипа. Ролеви игри в група.

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;Презентативни и комуникативни умения
03.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Информационно-комуникационни технически средства за осъществяване на служебни комуникации – телефон, GSM, електронна поща и други интернет връзки.

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;

06.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Писмени комуникации. Служебна документация. Документооборот.

Кирил Василев;

Инж. Цецка Смилева;Информатика, компютърно обучение
07.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък.

Какво представляват операционните системи Компютърен хардуер и софтуер

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

08.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация – пр.

Операционната система Windows XP

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

09.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Управление на файлове и папки

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

10.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Работа с икони и Windows Explorer

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

13.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

14.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация – пр.

Работа с Note Pad,Word Pad и Paint

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

15.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

16.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

17.12.2010 г

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Въведение в Microsoft Word

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

20.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Консултация – пр.

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

21.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Въвеждане и обработка на текст,

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

22.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

23.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Табулация и архивиране на документи

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

27.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация – пр.

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

28.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

29.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

30.12.2010 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Таблици и работа с тях в Microsoft Word

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

03.01.2011г

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Консултация – пр.

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

04.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

05.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

06.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Въведение в Microsoft Excel

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

07.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Консултация – пр.

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

10.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък


Основни изчисления с Microsoft Excel

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

11.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнение

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

12.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък Консултация – пр.

Тест

Инж.Пенка Машалова;

Пенка Алексиева;

35
Чужд език /английски/ по професията
13.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Специфична терминология за специалността

Инж. Цецка Смилева; Пенка Алексиева;

14.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Упражнения

Инж. Цецка Смилева; Пенка Алексиева;

17.01.2011 г.

От 0.00ч. до 24.00 ч.

Времето на провеждане се уточнява в оперативен порядък

Тематични упражнения

Инж. Цецка Смилева; Пенка Алексиева;
  1   2   3   4

Свързани:

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Проект „Достоен и пълноценен живот” финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
Йорданов” град Омуртаг от 17. 06. 2011 година започна работа по проекта „Академия за толерантност” по схема за безвъзмездна финансова...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 „

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом