Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
ИмеБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
страница6/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.58 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://tpiit-unibit.wikispaces.com/file/view/Martina Stoilowa Razshirqwanne na malyk bizne w shi
1   2   3   4   5   6


Инвестиционните разходи са равни на 51 681,6лв.

За определянето на нетна настояща стойност е необходимо трансформирането на бъдещите стойности в сегашни, което се осъществява чрез „дисконтиране”. За целта се определя норма на дисконтиране, която може да бъде процентът на инфлация, лихвеният процент и т.н. Дисконтираните парични потоци се получават като отношение между нетният паричен поток и дисконтиращата норма. Получените данни са в таблицата по-горе.

От така изчислената вътрешна норма на възвръщаемост се вижда, че тя значително превишава възприетата норма на дисконтиране, което свидетелства за финансова атрактивност и ефективност на инвестиционният проект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработеният бизнес-план за производството на облекла, с направеното маркетингово проучване, икономическият и финансов резултат дава основи да се смята, че дейността на фирма „Аксиел” ще бъде успешна.

Основното предимство на фирмата е вече изграденият имидж на фирма „Акси”; подписаните договори с доставчици и дистрибутори, т.е. осигуреност на производствената програма.


Приложение 1

АНКЕТА

проведена в град София и гтад Кюстендил

анкетирани в град София– 200 човека, а в град Кюстендил - 100 човека.

проведена през месец V.2010 година


Зададени въпроси

1. Към коя социална група принадлежите:

а/ученичка;

б/студентка;

в/безработна;

г/домакиня;

д/работеща /заета/.
2. Какви са месечните ви доходи:

а/под 150 лева;

б/между 151 – 250 лева;

в/между 251 – 350 лева;

г/между 351 – 450 лева;

д/над 450 лева
3. Каква част от доходите си изразходвате месечно за дрехи:

а/до 100 лева;

б/до 150 лева;

в/над 150 лева
4. Как определяте финансовото си състояние:

а/отлично;

б/много добро;

в/добро;

г/удовлетворително;

д/незадоволително;

е/твърде лошо.
5. В коя възрастово трупа сте:

а/под 20 години;

б/между 20 и 25 години;

в/между 26 и 30 години;

г/между 31 и 39 години;

д/над 40 години
6. Оказва ли ви влияние, върху решението Ви за покупка на нова дреха, модата в момента:

а/винаги;

б/понякога да;

в/понякога не;

г/никога.
7. При закупуването на нова дреха обръщате ли внимание чие производство е:

а/винаги;

б/често;

в/понякога;

г/никога;
8. Посочете приблизително какви дрехи преобладават в гардероба Ви:

а/български;

б/западни;

в/други;

г/не мога да отговоря
9. Какъв е предпочитаният Ви стил на обличане:

а/спортен;

б/спортно-елегантен;

в/елегантно-ежедневен;

г/елегантно-делови;

д/екстраватантен.
10. Според Вас качеството на българските дрехи е:

а/изключително;

б/много високо;

в/доста високо;

г/немного високо;

д/ниско.
11. Съществуват ли в града, в които пребивавате магазини, предлагащи конфекция, която да удовлетворява изикванията Ви в качествено отношение:

а/да;

б/не.
12. Качеството на дрехата според Вас е:

а/най-важният показател

б/много важен показател

в/сравнително важен показател

г/немного важен показател
13. Според Вас при закупуване на нова дреха цената е:

а/най-важният показател;

б/съществен показател;

в/влияе ми;

г/показател, който рядко определя решението ми.
14. Дизайнът на дрехата според Вас е:

а/изключително важен;

б/много важен;

в/важен;

г/немного важен.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon1. Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес
Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес 2
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconГрафик за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
Бизнес план за разширяване дейността на “Хлебопроизводство и сладкарство” – гр. Велинград
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconПрограма разработка на бизнес план
Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом