Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
ИмеБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
страница5/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.58 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://tpiit-unibit.wikispaces.com/file/view/Martina Stoilowa Razshirqwanne na malyk bizne w shi
1   2   3   4   5   6
3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Експлоатационните разходи са описани в следващата таблица:

НОМЕР

ОСНОВНИ РАЗХОДНИ ГРУПИ

ПЛАНОВИ ПЕРИОДИ

2011

2012

2013

1

Суровини и материали

179539,6

193726,1

200181,6

2

Ел. Енергия, отопление, осветление

8535,67

9210,12

9517,03

3

Амортизация

10336,32

10336,32

10336,32

4

РЗ, СО, ПКБ

6904,2

6904,2

6904,2

5

Реклама

11170

11170

11170

6

Лихви

7364,63

6007,99

4457,54

7

Др. Разходи

8072,12

8072,12

8072,12

Сума

 

231922,5

245426,9

250638,8

Амортизационният план на фирмата предвижда да се използва линеен метод на амортизацията на дълготрайните активи. Амортизационната норма е 20%. Амортизационният срок е 5 години и за транспортните средства, и за машините, както и за търговската марка.

Амортизационните отчисления на ДА са дадени в следващата таблица:

Година

Аморт. Сума

Аморт. Норма

Аморт. Квота

Остатъчна стойност

2011

51681,6

20%

10336,32

41345,28

2012

51681,6

20%

10336,32

31008,96

2013

51681,6

20%

10336,32

20672,64

2014

51681,6

20%

10336,32

10336,32

2015

51681,6

20%

10336,32

0


Поради еднаквите амортизационни срок и норма, амортизационните отчисления за ДА са дадени общо: в т.ч.: на машините, транспортните средства и търговската марка.

4. ДДС

фирмата е регистрирана по ЗДДС. Поради големия обем изчисления в таблицата по-долу са дадени данни за всяка от трите години икономически живот като цяло.

Показатели

Години

Общо

2011

2012

2013

Платен ДДС за покупки

50518,61

53219,9

54262,29

158000,8

Начислен ДДС върху продажбите

66784,9

74576,14

86408,22

227769,3

Дължим ДДС за довнасяне

16266,29

21356,24

32145,93

69768,46

ДДС за възстановяване
 

 

 

VII ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Показатели

Години икономически живот

Общо

2011

2012

2013

Приходи от продажби

333924,5

372880,7

432041,1

1138846,3

Разходи за дейността

252593,07

266099,51

271311,44

790004,02

Брутна печалба

81331,43

106781,19

160729,66

348842,28

Лихви по кредит

7 364,63

6 007,99

4 457,54

17 830,16

Печалба след лихви

73 966,80

100 773,20

156 272,12

331 012,12

Данъчна ставка 29,5% в т.ч. +

10% за общините

21820,206

29728,094

46100,275

97648,575

Чиста печалба

52 146,59

71 045,11

110 171,84

233 363,54

Амортизационни отчисления

10336,32

10336,32

10336,32

10336,32

Нетен паричен поток

62 482,91

81 381,43

120 508,16

243 699,86

Норма на дисконтиране

15%

15%

15%

 

Дисконтирани парични потоци

54332,96

61536,05

79239,982

195108,99

NPV

 

 

 

143427,39
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon1. Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес
Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес 2
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconГрафик за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
Бизнес план за разширяване дейността на “Хлебопроизводство и сладкарство” – гр. Велинград
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconПрограма разработка на бизнес план
Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом