Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
ИмеБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
страница3/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.58 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://tpiit-unibit.wikispaces.com/file/view/Martina Stoilowa Razshirqwanne na malyk bizne w shi
1   2   3   4   5   6
2. ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Задоволяване на потребностите на целевите потребители и оттук – постигане на рентабилност.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ:

 • завладяване на 2% пазарен дял за 2 години, чрез търсените продукти и пускане на пазара на нови продукти;

 • постигане на поне 15% възвращаемост на инвестираният във фирмата капитал;

 • излизане на международния пазар;

 • осигуряване на по-голяма достъпност на продуктите;

 • оптимизиране на цената;

 • намаляване на пазарния риск, чрез разширяване и диверсифициране на продуктовата структура;

 • създаване на целесъобразна пласментна мрежа.

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ:

 • оцеляване на фирмата;

 • достигане на оптимално натоварване на производствените мощности;

 • увеличаване на обема на продажбите през първото тримесечие с 25%.

Целите ще бъдат променяни гъвкаво, защото фирмата оперира в среда, която не би могла да се контролира. Повишената чувствителност към промените в модата, вкуса на потребителите са от решаващо значение за конкурентноспособността на фирмата.

Върху фирма „Аксиел” оказват въздействие следните фактори от заобикалящата среда:

 • закони, свързани с бизнеса;

 • демографски промени;

 • международни закони и стандарти;

 • поведение на клиентите;

 • конкурентите и техните продукти;

 • агенти-дистрибутори;

 • доставчици.

3. ЦЕНИ И ОПАКОВКА

При разработване на ценовата политика на фирмата е използван т. нар. метод на ценообразуване „разходи + печалба”.

Структура на формиране на цените:

 • калкулира се себестойността на единица изделие;

 • определя се размера на печалбата като процент от цената;

 • определят се останалите елементи и заедно с печалбата се включват към себестойността.

Тъй като ще фирма „Аксиел” ще следва лидера, цените и ще бъдат приблизително до техните, но без да ги надвишават.

В цената е заложен процент на рентабилност, в размер на 15% върху пълните разходи за съответните изделия, а върху тях е начислен 20% ДДС, т. к. фирмата е регистрирана по ЗДДС.

видове изделия

себестойност

15%рентабилност

20% ДДС

продажна цена за 1-ца

Сако "Тийн"

16,69

2,5

3,34

22,53

Сако "Лейди"

15,26

2,3

3,05

20,60

Сако "Дама"

16,04

2,4

3,21

21,65

Панталон "Тийн"

9,3


1,4

1,86

12,56

Панталон "Лейди"

10,72

1,6

2,14

14,47

Панталон "Дама"

9,74

1,5

1,95

13,15

Пола "Тийн"

9,93

1,5

1,99

13,41

Пола "Лейди"

10,32

1,5

2,06

13,93

Пола "Дама"

9,54

1,4

1,91

12,88

За опаковка се предвижда използването на луксозна опаковка с фирмения знак, което е плюс при разпознаването на името и би засилило лоялността на клиентите към търговската марка на фирмата.

4. ПРОДАЖБИ И ПЛАСМЕНТ

Целесъобразната пласментна мрежа е една от дългосрочните цели на фирмата, т.к. това е дейност, особено важна за добрата ефективност на фирмата. Първоначално фирма „Аксиел” предвижда облеклата да се предлагат чрез търговски вериги главно в София, Кюстендил и Благоевград, или чрез директни продажби.

Фирмата има сключени договори за пласмент с търговци изградили имидж с доброто си качество сред потребителите. Разработването на собствена магазинна мрежа на фирмата се предвижда за един по- нататъшен етап от функционирането й. Идеята е в тези магазини квалифициран персонал да извършва услуги, свързани с моментната поправка на облеклата. Ще се предлагат каталози, от които клиентът ще има възможност да избере и поръча предпочитаният от него модел, както и съответна материя.

Предстоят преговори с големи търговски вериги за осъществяването на износ.

5. ПРОМОЦИЯ И РЕКЛАМА

Фирмата предвижда провеждането на рекламна кампания основната цел, на която ще бъде създаването на „имидж”, което означава систематично изграждане на представата за продукта и неговия производител .

Рекламната и промоционална политика е насочена в няколко аспекта:

Реклама по местното радио „Фокус”, с честота на излъчване всеки месец през една седмица, 3 пъти на ден * 15 секунди, с рекламен послание: “Удобство, практичност и актуални облекла за всяка жена!"(за печатна и каталожна реклама); “Чувствайте се ЕВРОПЕЙКИ в български дрехи”(за радиореклама).

Реклама по радио “Браво”, с честота на излъчване всеки месец през една седмица, за 3 дни от седмицата, 2 пъти дневно * 15 секунди.

Рекламни каталози и брошури, които ще се разпространяват основно в магазините предлагащи продукцията й;

Разчитане на реклама „от уста на уста”(особено през първата година), което е едно от надеждните рекламни средства, свързано с ниски разходи;

Участие в сезонни панаири и изложения, където да се привлече вниманието към произвежданите облекла и да се превърнат потенциалните клиенти в реални;

През първите шест месеца на 2011 година фирма „Аксиел” отделя 6 160 лева за промоции и реклама на своята продукция на вътрешния пазар.

БЮДЖЕТ ПО ПРОМОЦИИ И РЕКЛАМА

Медия / промоция на продажби

Месеци

Общо за

годината 2011

VІVIІ

VІVІІI

ІХ

ХХІІ

 1. списание – “Мода” (6 мес., 1

мес.публ., 8/4см )

220

220

220

220

220

220

1 320

2.радио – “Фокус” (15 сек., 3 пъти

дн., за 7 дни*2 седм.,всеки месец)

210

210

210

210

210

210

1 260

3. радио – “ Браво +” (15сек., 2 пъти дн., за 3 дни*2 седм.,всеки месец)

180

180

180

180

180

180

1 080

4.каталози (за колекции:

пролет-лято; есен-зима)

600

-

-

750

-

-

1350

Всичко реклама:

1 1210

610

610

1 1360

610

610

5 010

Забележка:

* цената на един 30 секунден рекламен спот в Фокус” радио е 10 лв.

* цената на един 15 секунден рекламен спот в “Браво” радио е 15 лв;

* цената за изготвяне на един каталог е 50лв.

Общо разходи за реклама: 11 170лв.

VI ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

От маркетинговото проучване фирмата разработва икономически анализ, който определя възможностите за извършване на пазарен пробив.

1. РАЗЧЕТИ НА РАЗХОДИТЕ

1.1. Себестойност на сака и панталони.

Разходи

Сако

"Тийн"

Сако

"Лейди"

Сако

"Дама"

Панталон

"Тийн"

Панталон "Лейди"

Панталон

"Дама"

А. Разходи за материали

 

 

 

 

 

 

*плат

8,79

7,86

8,14

3,05

4,05

3,27

*конци

0,99

0,69

0,99

0,53

0,65

0,71

*хастар
 

 

 

 

 

*подл.лента

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,06

*подл.плат

0,61

0,41

0,61
 

 

*цип

 

 

 

0,16

0,16

0,18

*копче

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

*вати

0,03

0,03

0,03

 

 

 

*ластик

 

 

 

 

0,3

 

*полиет.плик

1,03

1,03

1,03

0,53

0,53

0,53

закачалка

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

Общо разходи по А

11,97

10,54

11,32

4,58

6

5,02

Б. Разходи за труд и осигуровки


1,94


1,94

1,94

1,94

1,94

1,94

В. Разходи за наем, вода и вноски

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Г. Застраховки и охрана

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Д. Отопление, ослетление и ел. Енергия

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Е. Реклама

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Ж. Командировки

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

З. Телефон, факс, интернет

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

И. Амортизационни отчисления

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

К. Лихви

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Общо от Б до К

4,72

4,72

4,72

4,72

4,72

4,72

Общо разходи за единица

16,69

15,26

16,04

9,3

10,72

9,74


1.2. Себестойност на поли.

Разходи

Пола "Тийн"

Пола "Лейди"

Пола "Дама"

А. Разходи за матерали

 

 

 

*плат

2,78

3,17

2,39

*конци

0,24

0,24

0,24

*хастар

0,8

0,8

0,8

*подл.лента

0,04

0,04

0,04

*подл.плат

0,2

0,2

0,2

*цип

0,32

0,32

0,32

*копче

0,05

0,05

0,05

*вати
 

 

*ластик
 

 

*полиет.плик

0,53

0,53

0,53

*закачалка

0,17

0,17

0,17

Общо разходи по А

5,13

5,52

4,74

Разходи за външни услуги

4,8

4,8

4,8

Общо разходи за единица

9,93

10,32

9,54

В разходите за суровини и материали е включен и ДДС (платен при закупуването им).

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon1. Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес
Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес 2
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconГрафик за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
Бизнес план за разширяване дейността на “Хлебопроизводство и сладкарство” – гр. Велинград
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconПрограма разработка на бизнес план
Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом