Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
ИмеБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.58 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://tpiit-unibit.wikispaces.com/file/view/Martina Stoilowa Razshirqwanne na malyk bizne w shi
  1   2   3   4   5   6Курсова работа по Финансов мениджмънт и фондове за рисков капитал

На тема: Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия

Изготвила: Преподавател:

Мартина Стоилова асист. Албена Антонова

Факултетен № 021-ТПЗ

Магистратура ТПИИТ

I семестър

София 2011

Резюме

Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”.

В бизнес плана се предвижда фирма „Аксиел” да навлезе в отрасъла чрез производството на дамски облекла като в началото тя ще произвежда сака и панталони. За допълване на гамата от продукти, след първата година ще произвежда поли, а след третата година – ризи, чорапи и бельо.

Фирмата до сега не е присъствала в този бранш на шивашката промишленост.

Благодарение на добрите връзки с ателие „ Акси” и намерението на ръководството фирма „ Аксиел” за кооперативна работа с него е изграден бизнес проект, който е с икономически живот три години. Инвестиционните разходи по него са набавени от банков заем.

Желанието на предприемача е да наложи стил на обличане, отговарящ на съвременните стандарти в дамската мода. Намерението е да се търси стил, удовлетворяващ нуждите на хората между 18 и 49 годишна възраст.

Първоначалната насока на маркетинговите усилия са съсредоточени към навлизане и запазване на позициите на пазара, а по- нататък и към разширяване на дейността. Изборът на тази стратегия е свързано главно със сравнително доброто познаване на пазара на дамски облекла у нас и в чужбина. Нелоялната конкуренция на някои страни от Балканите (напр. Румъния, Сърбия, Гърция, Албания, Хърватска и др.) се отразява негативно върху възвръщаемостта от продажби на външният пазар, което е достатъчно голям мотиватор за ориентиране на дейността на фирмата на вътрешния пазар. Същевременно на българският пазар предлагат своята продукция и фирми, отдавна утвърдили се като лидери с високото си качество, въпреки сравнително високите си цени.

Целта на настоящият бизнес план е да даде отговор на въпроса: „Ефективно ли е фирмата да се ориентира към производството на дамски облекла и предлагането им на вътрешния пазар?”.

За да получи отговор на този въпрос фирма „ Аксиел”:

прави серия от проучвания и анализи, в това число- пазар, конкуренти, потребители;

позовава се на необходимата й статистическа информация от НСИ;

анализира своята дейност на база планирани производствени и финансови показатели.

На база направените анализи и прогнози се доказва, че целта на фирмата е както осъществима, така и ефективна.


I. Маркетингов анализ

1. Продукция

Както бе отбелязано по- горе, в момента пазара на дамски облекла у нас е залят от вносни облекла, предлагани на ниски цени, но техен отличителен белег е ниското качество, както и български облекла с високо качество, но и с високи цени. Вносните стоки не са носители на индивидуалност и стил, а са недобро копие на облеклата с утвърдена търговска марка у нас. Въпреки това пазарният им дял е много висок, поради достъпността им за масовия потребител. Това позволи на последните да навлязат на нашия пазар и да завладеят целевия пазарен сегмент с потребителите, залагащи на търговска марка. Ето защо фирма „Аксиел” се ориентира към производството на този тип стоки- залага се на ниски производствени разходи, висока квалификация на работниците, а така също и на нашумялата марка „Произведено в България”.

При производството на продукцията си фирмата взема под внимание индивидуалността на потребителите, високото качество на облеклото, удобството му. Дизайнът, подборът и материалите, създаването на мостри, планирането и контролът върху производството се осъществяват в самата фирма. Всички материали преминават тест за качество и здравина преди приемането им във фирмата, съобразени са с изискванията за еклогична чистота, не дразнят кожата и са меки и удобни. Всички мостри и модели се подготвят с помощта на CAD- CAM система. Тя проследява не само разхода на материалите, но се и грижи за спазване на коректната посока и качество на ушиване. Фирмата ще изработва и реализира облекла за дами, които предпочитат спортно-елегантния стил на обличане. В колекцията влизат сака, панталони и поли, ризи, чорапи, бельо. Саката и панталоните ще се изработват в три варианта- два елегантни и един елегантно- спортен, в шест основни цвята, в зависимост от сезона. През зимата те ще се изработват от 100% памучна вата в същите цветове или в комбинация от тях. Разработени са десет основни модела. Лятната колекция се изработва от 100% памучно трико. Полите и ризите ще се предлагат в седем модела натурален цвят- в два варианта- зимен и летен. Чорапите също са в два варианта- летен и зимен- термо чорапи, в цветовете на цялостните костюми. Полите ще се произвеждат след първата година. Ризите, бельо и чорапи ще бъдат включени в производствената програма след третата година.

Всеки продукт има свой имидж, като се в началото ще се основава на цялостната репутация на ателие „Акси”, с което фирмата работи съвместно.

2. Описание на потенциалните купувачи

Фирмата насочва своите усилия към пазарен сегмент, включващ лицата от 18 до 49 годишна възраст. Сегментът на пазара, към който са се насочили като целеви пазар е достатъчно голям. 1 294 249 души от които 659 887 жени от населението на България. Акцентира се върху общото между клиентите.

От извършената анкета (Приложение 1) в градовете София и Кюстендил се набавя необходимата за фирма „Аксиел ” информация, относно равнището на доход и стил на обличане. На тяхна основа може да се сегментира пазара.

Анкетирани по доход и стил на обличане

град София- общо 200 анкетирани

Стил на обличане

Доход /в лева/

под 250

251-350

351-450

451-550

над 550

Спортен

6

3

-

-

-

Спортно – елегантен

4

38

45

4

-

Елегантно – ежедневен

-

24

29

6

-

Елегантно – делови

-

7

9

8

4

Екстравагантен

-

-

2

4

7


Град Кюстендил- общо 100 анкетирани

Стил на обличане

Доход /в лева/

под 250

251-350

351-450

451-550

над 550

Спортен

10

7

1

-

-

Спортно – елегантен

11

17

3

-

-

Елегантно – ежедневен

9

21

8

-

-

Елегантно – делови

-

-

13

-

-

Екстравагантен

-

-

-

-

-


От събраната анкетна информация в табличен вид се вижда , че в град София 4% са с предпочитания към спортен стил на обличане, 45% от анкетираните залагат на спортно- елегантния стил на обличане, 29%- елегантно- ежедневен стил и 13% са с елегантно- делови стил на обличане. Едва 6% от анкетираните са ориентирани към екстравагантен стил на обличане. От получените резултати се достига до извода, че целевата група към която фирма „Аксиел”, трябва да насочи своите усилия са жените със спортно- елегантен стил на обличане, с месечен доход от 150-450лева. За град Кюстендил 18% от анкетираните оказват предпочитания към спортния стил на обличане, 31% предпочитат да се обличат спортно- елегантно, а 38% предпочитат елегантно- ежедневни дрехи. Едва 13% от анкетираните отговарят с предпочитания за обличане в елегантно-делови стил. Наблюдава се факта, че в град Кюстендил липсват предпочитания към екстравагантни дрехи.

На база направените изследвания от резултатите от анкетата, фирмата би могла да излезе на целевия си пазар, като запълни пазарната нисша с качествена стока на достъпна цена. Моделите на фирмата трябва да са универсални за да удовлетворят широк кръг от потребители, но същевременно трябва да бъдат достатъчно индивидуални, за да могат да се разграничават от останалите стоки на пазара.

Клиентите са от психографски тип- те купуват в зависимост от стила на обличане, личностната структура, покупателната сила.

3. Конкуренция

Конкурентите са един от основните индикатори за тенденцията на пазара на съответния отрасъл и в частност шивашката промишленост. При една пазарна икономика, конкурентите диктуват измененията на цените, съобразно предлаганите продукти и тяхното качество. Тяхната конкурентоспособност се дефинира главно от нарастващите изисквания и видови предпочитания на потребителите.

Конкурентоспособността е основен измерител за производителността на всяка фирма. Тя е много по- важен измерител от по часовото заплащане, тъй като твърдата ставка не е надежден показател за оценяване ефективността на производството и евтината работна ръка може да се окаже много по- скъпа. Разгледано в глобален мащаб, основен съперник на България по степен на развитие е Румъния, която предлага много евтина работна ръка. Но въпреки това, страната ни води по всички позиции по вноса в Германия, наша основна дестинация. За момента България като цяло се характеризира с предлагане предимно на турски, азиатски облекла, които въпреки че са на сравнително ниски цени не удовлетворяват изискванията на купувачите, най- вече в качествено отношение. За тези стоки не са присъщи индивидуалност и собствен стил, с който да се отъждествява отделния потребител. В същото време пазара, който заемат доста голям, поради тяхната достъпност за широкия потребител с ниска покупателна способност. Това ги определя като пряк конкурент на фирма „Аксиел”.

Познаването на конкурентите дава възможност на всяка фирма да се възползва от техните силни и слаби страни и от възможностите, които предлага пазара. За анализ на конкурентите си, фирма „Аксиел” трябва да познава техните производствени мощности, продажните им цени и качеството на изработваната от тях продукция. Това ще обезпечи фирмата с необходимата информация за определяне на максималния очакван дял на собственото й присъствие на пазара в обем и %, спрямо цялото предлагане и спрямо участието на конкурентите. Тази информация е в основата на разработената стратегия на фирмата по отношение на конкурентите.

Фирмата подлага на подробен анализ позициите и както българските фирми конкуренти, така и чуждестранните конкуренти, защото от тяхната позиция на пазара и степента на директно противопоставяне зависи успеха на фирмата.

НИЕ

ТЕ

1. Продукти- широчина и дълбочина на продуктовата програма, новост

1. Нямат дълбочина, имат вече изградено име

2. Търговци - директна продажба, търговски вериги

2. Търгуват чрез свои магазини, представители,

търговци

3. Маркетинг и продажби- добър маркетингов микс

З. За елегантни облекла маркетинг микса

им е незадоволителен

4. Методи - добро местоположение, добър

търговски климат, регулирани доставки

4. Добро местоположение, добър

търговски климат, нерегулирани доставки

5. Финансова мощ - ново производство

5. Добри приходи, допълнителен капацитет от

собствен капитал

6. Организация - не оказват влияние новите

изисквания на пазара

6. Организационни затруднения от новите

изисквания на пазара

7. Други - недостатъчни финансови средства

7. Текучество на персонала, проблеми с качеството


Силните и слабите страни, възможностите и заплахите не са постоянни величини. Те се определят от:

 • Наличното оборудване;

 • Умението на работниците;

 • Колко добре се използват наличните финансови източници;

 • Какъв е достъпът до нови финансови източници;

 • Каква е използваемостта на материалите;

 • Начините за намаление на себестойността;

 • Промени с доставчици и контрагенти;

 • Заплахите произтичат главно от:

 • Конкурентите;

 • Законодателството;

 • Нови технологии;

 • Промени във вкусовете на потребителите.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател icon1. Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес
Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес 2
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconГрафик за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
Бизнес план за разширяване дейността на “Хлебопроизводство и сладкарство” – гр. Велинград
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconПрограма разработка на бизнес план
Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и...
Бизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом