Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад
ИмеСпециализирана болница за активно лечение по онкология-еад
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер30.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sbaloncology.bg/assets/files/diagnostic-radiology/consents/x-ray_thoracis.docСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51, http://www.onco-bg.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНИЯ КОШ


Рентгеновото изследване на гърдите позволява визуализиране на сърцето, белите дробове, дихателните пътища, кръвоносните съдове и лимфните възли. Освен това рентгеновото изследване на гръдния кош визуализира и горната част на гръбначния стълб, гръдната кост, ребрата, ключицата. Рентгеновото изследване на гръдния кош е най-често използваният диагностичен метод за откриване на различни заболявания в тази област. Обикновено се правят две снимки – профил и фас. 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?


Помага откриване на причините за кашлица, проблеми с дишането или болка в гърдите.

Помага за откриване и проследяване на ефекта от лечението на заболявания като пневмония, рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест, пневмоторакс , кистична фиброза.

Помага за диагностициране и проследяване на ефекта от лечението на някои проблеми със сърцето, като уголемено сърце, сърдечна недостатъчност, белододробен оток.Помага за откриване на травматични увреждания като фрактури (счупвания) и/или увреждане на белия дроб.

Помага за откриване на чуждо тяло в хранопровода, стомаха, дихателните пътища и белият дроб. С рентгеново изследване може да не бъдат открити ядки или други хранителни частици.

Помага за проследяване на нормалното позициониране на катетри или други медицински съоръжения.

 Необходима ли е предварителна подготовка?

Преди да си направите рентгеново изследване Вашият лекар ще Ви попита дали сте бременна, защото в този случай има риск от радиационно излагане на плода. Обикновено рискът от рентгеновото изследване е много по-нисък в сравнение с потенциалната полза от  него. Ако е абсолютно необходимо провеждане на рентгеново изследване може да Ви бъде поставена оловна престилка върху корема, която ще предпази Вашето бебе от излагане на рентгенови лъчи.

Не е необходимо да правите каквото и да е преди провеждане на рентгеновото изследване. 

Метод на провеждане на изследването:


Рентгеновото изследване се провежда от рентгенов лаборант. Разчитането на снимките се прави от лекар специалист - рентгенолог.

Преди изследването е необходимо да свалите бижутата, които носите, както и част от дрехите в зависимост от областта, на която се прави рентгенова снимка.

По време на изследването е необходимо да стоите неподвижни, за да не се размаже образа.

Някои клиники разполагат с портативни рентгенови апарати, които могат да бъдат занесени до болничното легло.

 Какво ще усещате по време на изследването?

По време на рентгеново изследване на се усеща никакъв дискомфорт или болка. Стаята, в която се провежда изследването може да бъде студена, а изследователската маса може да бъде твърда. Ако усещате болка тя се дължи на увреждането, което имате или от неудобното положение или задържането на въздуха по време на изследването.

 Има ли рискове от провеждането на изследването?

Винаги съществува малък риск от увреждане на клетки и тъкани от експозицията на рентгенови лъчи, включително и от тази ниска доза, която се използва за провеждане на изследването. Рискът обаче е много по-нисък от потенциалните ползи.

Кога не трябва да провеждате изследването?


Ако не може да останете неподвижни по време на изследването.

Наличие на метални части например след фиксация на гръбначен стълб. Тези метални пластини застават на хода на рентгеновите лъчи и възпрепятстват нормалното визуализиране на структурите.

Наличие на болка в гърдите, която пречи на задържане на дишането по време на изследването.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписания/а................................................................................................................

ЕГН...................................................

С настоящето декларирам съгласието си да ми бъде направена рентгенография на гръдния кош. Бях подробно информиран относно целта, същността и значението на това изследване.Беше ми предоставена достатъчна възможност да задавам въпроси, относно допълнителни подробности.Получих задоволителни отговори на всички поставени от мен въпроси и ми беше предоставено достатъчно време да взема решение за настоящето съгласие.

Гореизнесеното потвърждавам със саморъчния си подпис:


Дата:................................

Пациент или упълномощено лице:..................................

/подпис/

Свързани:

Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение по онкология – еад софия, ул. "Пловдивско поле" №6 одобрявам
Специални грижи при болни провеждащи химиотерапия и лъчелечение. Странични действия
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение по онкология-еад
...
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Национална кардиологична болница – еад
Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Национална кардиологична болница – еад – София
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина – „проф. Д-р димитър шойлев" еад град София, ул. "Никола Габровски" №1
Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина – „проф. Д-р димитър шойлев” еад
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение по онкология-еад
Изследването се извършва след предварително записване. ІІ. Пациентът се явява в рентгеновия кабинет след предварителна подготовка...
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconЧаст 5 Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" еад
Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Света Екатерина” еад
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад iconСпециализирана болница за активно лечение по онкология-еад
Необходими документи: мдд; При необходимост пояснителен талон от изпращащият лекар; Резултат от проведена абдоминална ехография през...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом