Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
ИмеНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
страница4/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 15_Ribovad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

дневник, дневник зарибите (паразитози

отразяване наи бактериални

температурата назаболявания).

водата, хранителни

таблици,

приходно-разходни

документи за

движение на риба и

храна, протоколи за

отразяване на

технологичния отпад;

Гумени гащеризони;

Гумени ръкавици;

Ботуши.4. Хранене на рибите

Автоматични,

Хранителна

Определяне на

Сръчност;механични и

активност и

състоянието на

Трудоварефлексни хранилки;

хранителни навици

моментна

дисциплина;Лопатки за механично

на отглежданите

охраненост и

Работа в екип;хранене;

видове риба;

кондиция на

Отговорност;Уред за проверка на

Физиология и

отглежданата риба;

Издръжливост;хранилките;

обменни процеси за

Правилно

Физическа сила;Бункери, складове за

различните видове

разпределяне на

Наблюдателност;съхранение на фураж;

риба;

храната и

ЛогическоСредства за

Видове храни и

приготвяне на

мислене;транспортиране на

хранителния им

хранителни дажби;

Комуникативност.фураж (шаситни

коефициент;

Работа с машини

трактори, елеватори и

Основни групи

за приготвяне на

др.);

хранителни

хранителни смески.

Машини - бъркалки и

вещества;мелачки за

Метаболитниприготвяне на

особености,хранителни смески по

потребност отрецептури;

основните групиКомпоненти за

хранителниприготвяне на фуражи

вещества;(различни типове

Техническибрашна, витаминни

характеристики напремикси и др.

използваните вдобавки, различни

храненето машини итипове шротове и

апарати.др.);

Дневник за

хранителни дажби;

Хранителни таблици;

Рецептури за

приготвяне на храни;

Работни дрехи;

Ръкавици.5. Подготовка на

Общи технически

Хидрохимия;

Работа с

Сръчност;

басейни и съоръжения

средства;

Почвообработка;

хидромелоративни

Трудова

за рибоотглеждане.

Мрежени платна;

Развъждане на

машини и с косачки

дисциплина;

Мелиоративни

Материал за саваци;

естествена храна

за висша водна

Работа в екип;

мероприятия в

Трактори;

(дафния, циклопс,

растителност;

Отговорност;

рибовъдните

Редосеялки;

артемия,

Измерване на

Издръжливост;

стопанства

Плугове;

хирономуси,

площи и

Физическа сила;Косачки (сухоземни и

ротатории и др.);

изчисляване на

Наблюдателност;водни);

Състав и използване

количествата
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом