Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
ИмеНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
страница2/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 15_Ribovad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Рибовъд", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.


Таблица 2

Описание на

Предмети и

Професионални компетенции

трудовите

средства на

Знания за:

Умения за:

Професионално-

дейности

труда

личностни качества

(задачи)

1.

2.

3.

4.

5.

1. Специалност 6240101 "Рибовъдство"

1. Развъжда и

Сгради -

Биологични

Разпознаване на

Сръчност;

отглежда зарибителен

риболюпилни;

особености и

пола на рибите -

Трудова

материал

Люпилни апарати;

изисквания на

производители;

дисциплина;Люпилни басейни;

отглежданите

Разпознаване на

Работа в екип;Съоръжения за

видове риба;

степента на полова

Отговорност;водоснабдяване;

Особеностите на

зрялост;

Издръжливост;Филтри;

водната среда

Начините за

Физическа сила;Машини за броене на

Технология на

стимулиране на

Наблюдателност;хайвер;

отглеждане на

половото

ЛогическоСъдове за оплождане

съответните видове

съзряване на

мислене;на хайвера;

риба;

производителите;

Комуникативност.Цедки, кофи, легени,

Видове съоръжения

Подготовка на

кепчета (малки и

за размножаване;

съоръженията за

големи);

Техника за улов

размножаване

Хранилки;

Проверка на

Извършване на

Уреди за контрол на

степента на зрялост

контролни

температура,

на рибите -

измервания на

кислородно

производители;

температура,

съдържание, pH;

Начини на

кислородно

Стадо от риби -

извършване на

съдържание, pH;

производители

изкуствено,

Сортиране на

(мъжки и женски);

полуизкуствено и

зарибителния

Полови продукти

естествено

материал по

(хайвер и семенна

размножаване;

размер;

течност);

Видове инкубация

Определяне

Препарати за

на половите

кондицията на

стимулиране на

продукти;

зарибителния

половото съзряване;

Начини на

материал;

Медикаменти и

захранване,

Захранване на

лекарствени

профилактично

зарибителния

средства; Изкуствени

третиране с

материал;

гнезда за мръстене;

препарати и др.

Пресмятане и

Храна (естествена иподаване на

фуражи);лечебно-

Технологиченпрофилактичните

дневник; Хранителнипрепарати.

таблици ,

приходно-разходни

документи за

движение на риба и

храна;

Протоколи за

отразяване на

технологичния отпад;

Гумени гащеризони;

Гумени ръкавици;

Ботуши.2. Отглеждане на

Вани, басейни и

Хидробиология -

Разпознаване на

Сръчност;

естествена храна

апарати за

хидрохимия,

водни

Трудоваотглеждане на

зоопланктон,

безгръбначни

дисциплина;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом