Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право
ИмеНационален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право
страница1/3
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер349.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/materiali/Protokol praven semi
  1   2   3
Протокол от правния семинар (София, 8-10.04.2010 г.)


Комисията за защита от дискриминация (КЗД) организира национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право”, който се проведе в периода 8-10 април 2010 г. в София. Семинарът се осъществява в рамките на проект Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз ПРОГРЕС по договор с референтен № VS/2009/0384 .

Организираният от Комисията за защита от дискриминация семинар е първи по рода си на национално ниво и цели:

 • Повишаване чувствителността на институционално ниво към престъпления, мотивирани от предразсъдъци;

 • Подобряване осъзнаването на особената степен на обществена опасност и тежест на престъпленията, мотивирани от предразсъдъци;

 • Запознаване на практикуващите юристи със значимостта на този феномен и усилията на европейско и международни ниво за превенция и борба с престъпленията, мотивирани от предразсъдъци;

 • Сформиране на умения у практикуващите юристи за идентифициране на престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, тяхното разследване и санкциониране;

 • Привличане на вниманието на всички заинтересувани органи от изпълнителна, законодателна, съдебна власт и неправителствени организации към усъвършенстване и подобряване приложението на съществуващите законодателни мерки за по-ефективна превенция и борба с някой тежки форми на дискриминация чрез средствата на наказателното право;

 • Разпространение на добри практики за борба с престъпленията, мотивирани от предразсъдъци;

 • Укрепване и засилване на превенцията и борбата с дискриминацията посредством включването на средствата на наказателното правораздаване.


Семинарът е предназначен за следните целеви групи:

 • Практикуващи юристи в областта на наказателното право – следователи, главни разследващи полицаи, прокурори, съдии, адвокати, юристи от неправителствения сектор, както и други заинтересувани от проблематиката;

 • Представители на ключови институции в законодателния процес – депутати, представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Министерство на външните работи;

 • Представители на висшите органи на съдебната власт – Прокуратурата на Република България, Върховен касационен съд, Висш съдебен съвет;

 • университетски преподаватели;

 • Служители на Комисията за защита от дискриминация, омбудсмана, Национален институт на правосъдието.

Официални гости на семинара ще бъдат министърът на правосъдието Маргарита Попова, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, депутати, представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт и др.

Лектори ще бъдат Василика Хиси, заместник-председател на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа, Лари Оломофе и Алис Томас – Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Джоузеф Де Вит, директор на Центъра за равни възможности и борба с расизма, Белгия, Емил Сакаджийски, прокурор във Върховната касационна прокуратура, д-р Ива Пушкарова, изпълнителен директор на Съюза на съдиите в България, Георги Войнов, Български хелзинкски комитет, членове на КЗД.


Семинарът бе открит от председателя на Комисията за защита от дискриминация Кемал Еюп. Той припомни, че КЗД съществува едва от 5 години и работещите в нея имат нужда от обмяна на практики и опит и в тази връзка националният семинар би допринесъл за придобиването на допълнителни знания.

„Бивайки в семейството на Европейския съюз имаме задължението да си сверяваме часовника и нашата практика с европейската”, посочи Кемал Еюп. Той каза, че работата по превенцията срещу дискриминация е обща, когато има контакти между гражданите и институциите. Според Еюп превенцията не трябва да включва само санкции, а първо трябва да се дефинира и самият проблем.


В словото си при откриването на семинара председателят на ВКС проф. Лазар Груев подчерта, че дискриминацията е ужасяващо явление, толкова повече в 21 век.

Според него всички средства, включително и наказателното право, трябва да бъдат впрегнати за борба с това явление. Той изрази убедеността си от успеха на семинара и подчерта, че трябва да има чуваемост между отделните участници и между властите.


В приветствените си думи към участниците в семинара Юлия Меранзова, държавен експерт в Дирекция “Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието, подчерта, че е доволна да присъства на този семинар. Убедена е в ползата от него. „По време на трите дни на семинара ще се покаже до каква степен има синхрон между българското и европейското законодателство. Обмяната на опит ще бъде полезна за всички институции в борбата и превенцията срещу дискриминацията”, добави още г-жа Меранзова.


Темите на лекциите, лекторите и изказванията по темите бяха следните:


Първа лекция (първи ден)

Стандарти на ЕКРН за национално наказателно законодателство за превенция и борба с дискриминацията и приложението му в практиката на наказателното правораздаване - общи препоръки относно политиките и заключенията в докладите за България”

Лектор: г-жа Василика Хиси, заместник председател на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Съвет на Европа


Безспорно е, че всички страни членки на ЕС, сред които и България, трябва да транспонират до ноември тази година рамково решение на Съвета на Европа за борба с проявите на ксенофобия и расизъм със средствата на наказателното право, заяви Василика Хиси, заместник-председател на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа (ЕКРН). България ще трябва да направи поправки в Наказателния кодекс, така че да бъдат дефинирани ясно двете понятия и последствията за извършителите на такива престъпления, а расовата дискриминация да бъде признавана за утежняващо вината обстоятелство. Националните правителства трябва да се придържат много стриктно към препоръка Номер 7 на ЕКРН, подчерта Хиси. Тя обясни на участниците дефиницията за престъпление от омраза – когато извършителят по някакъв начин е мотивирал деянието си от принадлежността на жертвата към различна група. Расовата дискриминация се доказва трудно на практика, коментира Хиси. Според ЕКРН всяка държава трябва да криминализира общественото подтикване към расистки изказвания или проявления, публични изявления срещу дадена група, проповядването на върховното положение на една етническа група спрямо друга, разпространението на снимки и други материали с расови формулировки, поддържането на групи с расова дискриминация, изказвания на обществени фигури или институции, които са расова дискриминация, геноцида. Според ЕКРН всички тези престъпления трябва да попадат под ударите на наказателното право. Липсата на ясното дефиниция на расова дискриминация в наказателното право не е оправдание, каза още Хиси. Според нея трябват специални усилия за образоването на цялото общество какво е престъпление от расова дискриминация. От организацията препоръчват във всяка институция да има личност, която да е обучена да разпознава кога престъплението е извършено с расова мотивация. Прокурорите, полицаите не са достатъчно добре информирани с антидискирминационните мерки, отбеляза Хиси. Тя изтъкна, че българската държава трябва да положи повече усиля да наказва извършителите на престъпление от расова дискриминация. Трябват и специални обучения за съдиите, полицаите. Необходимо е държавата и институцията да предприемат по-категорична заклеймяващата позиция за инцидентите от омраза и дискриминация. Правото трябва да е обединено в борбата с расовата дискриминация и средствата на наказателното право са изключително важни.

Г-жа Хиси представи стандартите на ЕКРН във връзка с националното законодателство право за превенция и борба с расизма, расовата дискриминация и свързаните с тях форми на нетолерантност, като хвърли светлина върху тяхното практическо приложение. Основен акцент в нейното изказване падна върху Общите препоръки за политиките (Препоръка 7) и се спря подробно на темата за разликите между расизма и расовата дискриминация. Тя подчерта, че Рамковото решение 2008/913/JHA от 28 ноември 2008 на Европейския съюз за борба с някои форми на расизма и ксенофобията със средства на наказателното право изисква страните членки на ЕС да криминализиран определени деяния.


Втора лекция (първи ден)

Престъпления и инциденти, мотивирани от предразсъдъци, в региона на ОССЕ – феноменът и неговото обществено и правно значение, работни дефиниции, национални методи за борба и превенция, статистика и добри практики”

Лектори: Лари Оломофе, заместник-директор на отдел „Толерантност и недискриминация” в Службата за демократични институции и човешки права към ОССЕ, и Алис Томас, Правен отдел в Службата за демократични институции и човешки права към ОССЕ.

„ОССЕ е общност на ценности и отговорности, които обединява 56 държави от Ванкувър до Владивосток”, изтъкна господин Оломофе. Той разгледа спецификата на престъпленията от омраза. „Най-общо казано, престъпленията от омраза се характеризират с това, че жертвата бива нападана не заради това, което прави, а заради онова, което е”. Подчерта, че проблемът е, че и съдиите, и полицията не винаги осъзнават елементите на расистка мотивация в хулиганските прояви. Необходими са насърчителни текстове към тях, за да се установяват нюансите. Жертвата обаче не мислела така, защото е нападана пет пъти именно заради цвета на кожата й. Благодари на участниците в семинара, че са отворени към темата, което говори, че сме зряло общество.


Изказванията по двете лекции за деня бяха обединени след втората лекция. Първа се изказа Елена Авдева, съдия във Върховния касационен съд. Тя подчерта, че беше важно да се разграничат при престъпление подбудите от хулиганство от подбудите от омраза и предразсъдъци, на расова или етническа основа. Счита, че има неразбиране и всеки съдия е длъжен да установи нюанса на подбудите. Изказване направи представителка на Християнски център „Прелом” Тя сподели за случай с нигерийски гражданин, който е намушкан с нож. Никъде по време на делото не било споменато, че той е с различен цвят на кожата. И никъде в НК според нея не може да се намери постановка, по която да се подведе под отговорност извършителят на деянието за стореното от него под други подбуди, освен хулиганските. Г-жа Ирина Мулешкова, член на КЗД, подчерта, че разликата между расизма и расовата дискриминация трябва да бъде не само словна, но и нормативна. Разликата не е много голяма, но те се уреждат по различен начина в националните законодателства.


Трета лекция (втори ден)

Роля на Комисията за защита от дискриминация за превенция и борба с престъпления и инциденти, мотивирани от предразсъдъци”

Лектори: Лектори – Есен Фикри, член на КЗД, и Светослав Илиев, гл. юрисконсулт в КЗД


Двамата лектори запознаха аудиторията с работата на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ като независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите, със значимите й правомощия в тази насока, установени в чл.47 от ЗЗДискр. Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган за равенство по смисъла на антидискриминационното право на Европейския съюз, създадена и функционираща в съответствие с Парижките принципи и Препоръка № 2 на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) към Съвета на Европа. В качеството си на уникален национален антидискриминационен орган КЗД е активен член на Европейската мрежа на органите за равенство EQUINET в която членуват 36 сродни органи от всички държави членки на ЕС. В същото време с оглед на специфичните нейни компетенции Комисия за защита от дискриминация е посочена като национална институция за контакт с Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ по въпросите на престъпленията, мотивирани от предразсъдъци. Също така Комисията участва в подготовката на редица национални правителствени доклади, представяни пред международни организации по въпросите за правата на човека и защита от дискриминация.

Говориха за дискриминация и за престъпленията, мотивирани от предразсъдъци.

Дискриминацията може да се проявява и в най-тежката морално укорима и правно санкционирана формата на престъпление. Престъпления, мотивирани от нетолерантност, се случват навсякъде по света, и в последните години предизвикват реакции на засилена тревога в европейските институции.

Насочиха вниманието на аудиторията към превантивните инициативи на КЗД, адресиращи престъпленията,мотивирани от предразсъдъци.

Обърна се внимание на кампанията на КЗД „В подкрепа на толерантността” и на нейните цели за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на словото на омразата и инциденти, свързани с вражда и нетолерантност, идентифициране на типичните случаи на престъпления от омраза. Посочиха се и резултатите от кампанията.

 Посочи се, че е изпратено е предложение до МВнР за сформирането на междуведомствена работна група с участието на представители на МП, МВР и Прокуратурата , която да изработи общ план за действие и координация относно изпълнението на Решение №9 на Съвета на министрите на ОССЕ, прието през месец декември 2009г. в Атина относно борбата срещу престъпленията от омраза – изграждане на система за статистика и мониторинг .

Подчерта се, че в националното ни законодателство към момента съществуват правни норми, санкциониращи като престъпление определени прояви на нетолерантност, но съдебната практика по прилагането им е оскъдна и в контекста на значимостта им се нуждае от повишено внимание на всички ангажирани с проблематиката власти. Наблюдава се отношение на подценяване на такива престъпления по различни начини, като в много случаи деецът остава неразкрит, или деянията биват квалифицирани като хулиганство или обичайно посегателство върху личността и собствеността, или възможната обусловеност на мотивацията от предразсъдъци бива игнорирана и остава неразследвана.


Четвърта лекция (втори ден)

Социални корени на дискриминацията”

Лектор: д-р Венета Кръстева, социолог


- Дискриминацията – проблем на различието;

Подчерта, че дискриминацията е проблем на различието и по-скоро на начина, по който приемаме това различие.

- Различията могат да бъдат:

 1. генетично унаследени (пол, цвят на кожата, ръст, соматични и психични аномалии и др.);

 2. социално унаследени (социален статус);

 3. придобити (социални, биологични и психични промени);

 4. приписани (главно като предразсъдъци).

- Различието като характеристика на модерния живот;

Съществуването на различието като характеристика на модерния живот може много ясно да се разбере, когато се върнем към живота на хората в традиционната общност – затворена, достатъчна сама за себе си, с ясно разпределени ролеви функции за всеки неин член.

- Реакциите спрямо различното :

 1. отричане и отхвърляне;

 2. страх и приемане за враждебно и опасно;

 3. безразлично приемане на съществуването му;

 4. заинтересованост от особеностите на различното;

 5. приемане за равноценно.

- Опозицията: „наше-чуждо” - основа за изграждане на отношение с и към другите:

 1. чуждото е непознато и непредвидимо и като такова може да се приеме за заплаха;

 2. аз вече имам знание и отношение за чуждото, формирано в „нашия свят”;

 3. чуждото няма право да съществува в „нашия свят”.


- Проблематизиране на “нашето” и промяна на позицията спрямо заобикалящия ни свят.


- Изграждане на отношения по схемата „Аз-Другият”- възприемане на контактуващите като значими един за друг, като уникални равноценни същества, споделящи общ свят.

- Всеки човек се ражда в границите на дадена общност, в която се създават специфични картини и представи за света, за това, кое е „наше” и кое „чуждо”.


Терминът “стереотип” е популяризиран през 1922г. от журналиста Уолтър Липман в книгата му “Общественото мнение”. В нея той твърди, че хората възприемат света чрез образи които дават “представа за един достижим свят, към който се приспособяваме”1. Практически няма човек, който да не борави със стереотипи, когато си създава впечатление за другия и когато определя типа поведение, което решава да следва.

- Основни аспекти на стереотипа:

 1. стереотипът винаги е опростена представа за реалността;

 2. хората „получават” стереотипите от други хора, от средствата за масова информация и пр., а не ги формулират въз основа на личния си опит;

 3. всички стереотипи са лъжливи в една или друга степен;

 4. стереотипите са много устойчиви.

- Практически няма човек, който да не борави със стереотипи, когато си създава впечатление за другия и когато определя типа поведение, което решава да следва.


- Предразсъдъците се характеризират като:

 1. предварителни съждения, които частично или изобщо не се основават върху факти и информация;

 2. генерализиращи съждения - всички роми крадат, красивите жени са глупави;

 3. представят се като нещо подразбиращо се и неопровержимо – белите не могат да скачат или всеки руснак обича водка;

 4. съдържат преки или непреки оценки за групи или отделни хора.


- Отрицателни аспекти на предразсъдъците и стереотипите:

 1. отрицателна оценка, негативна или отхвърляща нагласа към отделни индивиди, група хора или поведение;

 2. подценяват качествата и различията на отделните индивиди в групата;

 3. основа за дискриминационно поведение.


- Положителни аспекти на предразсъдъците и стереотипите:

 1. практическо знание за това как човек да се справя със света;

 2. помагат на хората да подредят света, в който живеят.

- Основни причини за съществуване на предразсъдъци:

 1. икономическо и политическо съперничество или конфликт;

 2. пренесена агресивност;

 3. потребностите на личността;

 4. конформизъм със съществуващите обществени норми.

Една от основните критики въобще към стереотипите и предразсъдъците е, че в повечето случаи са погрешни, защото подценяват качествата и различията на отделните индивиди в групата, т.е. има абстрахиране от конкретната ситуация. В повечето случаи те представляват отрицателна оценка, негативна или отхвърляща нагласа към отделни индивиди, група хора или поведение. Например - всички цигани крадат. Това, че аз познавам човек от ромски произход, който никога в живота си не е крал, само потвърждава правилото.


- Теорема на Томас за самореализиращото се предсказание - ако хората определят дадени ситуации като реални, то те са реални в своите последици.

- Отношение към различното

- Липса на толерантност – създава се среда на:

 1. постоянна несигурност;

 2. лесно възникващи и остри междуличностни и субгрупови конфликти;

 3. авторитарно наложена търпимост;

 4. социален хаос;

 5. тотална ненавист.


- Толерантността като основа, върху която може да се осъществи контакт, диалог и приемане на различното като равноценно на нашето.

- Пряк контакт с различното – възможност за премахване на дискриминацията.


Пета лекция (втори ден)

От слово на омразата до престъпления от омраза”

Лектор: г-н Йозеф Де Вит, директор на Центъра за равни възможности и борба с расизма, Белгия


Йозеф Де Вит, от 2004 г. Изпълнителен директор на Центъра за равни възможности и борба с расизма, белгийски национален орган за равенство, специализиран за борба с расизма и ксенофобията. ЦРВБР е държавен орган, но независим в изпълнението на своите правомощия и мисия. Г-н Де Вит е член на Управителния съвет на Агенцията за основни права; магистър по психология, специалност „клинична психология”, магистър по криминология, магистър (magna cum laude) по бизнес мениджмънт; специализация на тема „Хора, групи и организации”.

Г-н Де Вит каза в изложението си пред аудиторията:

„През първите години от съществуването на Центъра (около 1993 г.), проявите на расова дискриминация често бяха почти наивни (извършителите откровено заявяваха в обявата за отдаване на имот под наем, че „не искат чужденци”), съвсем изрични (“чужденците не са добре дошли” изписано черно на бяло върху покана за бал), изключително обидни (“вървете си там откъдето сте дошли”), но споделяха една обща черта: всичко оставаше в сферата на думите, тоест атаките бяха вербални. Хората не стигаха до физически сблъсъци и разправа. Беше обидно, но поне нямаше ранени. Така наличието на подбуда беше достатъчно основание за произнасане на осъдителна присъда.

Например, важен резултат от приемането на закона срещу расизма беше порицаването на три организации свързани с една крайно дясна партия, която по онова време се казваше Влаамс Блок (Vlaams Blok). Няколко други осъдителни присъди касаеха вербално насилие, отказ за отдаване на жилища под наем, отказ за допускане в клуб за танци и други. Но Центърът не успя да спечели нито едно дело, свързано с пазара на труда. За да има расизъм, трябва да докажете изричното намерение на извършителя, а това не винаги е лесна задача.

Това се промени в края на 1990-те: човек е безпричинно пребит на паркинг пред дискотека, но отправените му ругатни и обиди докато траел побоят са красноречиви; друг нарушител пребивал безпричинно всеки цветнокож, който му се изпречвал на пътя; човек беше пребит в присъствието на съпругата си по време на разходка на плажа, нарушителят заяви, че единственият му мотив бил расизмът, тъй като не харесвал чернокожите. Друг сериозен инцидент се случи след футболен мач с хулигански прояви, а разследването ясно показа, че хората се били уговорили по електронната поща да излязат да търсят с цел саморазправа поддръжници на другия отбор поради техния произход и че този произход е бил причината за побоя.”


Дискусията обедини трите теми, представени в първия панел на втория ден. Бе зададен въпрос в какво процесуално качество стъпва в производство белгийският Центъра за равни възможности и борба с расизма. Г-н Де Вит отговори, че в белгийското законодателство било записано, че центърът може да стъпи като страна в производството като защитник на жертвата. Могат да се намесват в граждански и наказателни дела, за да помогнат на съдията по лесно да разпознае мотивите при престъпление от дискриминация. Белгийците били свикнали вече да разпознават законите.

В изказванията беше споменато и за престъпления в обратна посока – от малцинството към мнозинството, и самосезира ли се КЗД в такива случаи. Есен Фикри отговори, че проблемът с ромите е комплексен, той не стои само у нас, а навсякъде. Това според нея е така и заради факта, че ромите са единственото малцинство без своя родина. Още подчерта, че в КЗД не се прави йерархия на признаците и жертвите – това законът не го позволява. Дава пример с напрежението през 2008 г. в „Красна поляна”, като поводът – пребито от скинари ромче, бил омаловажен от медиите, които налагали и идеята, че скинари в България няма и те са само в главите на ромите. В отговор за самосезирането на КЗД при дискриминация от малцинството към мнозинството спомена, че комисията е направила това по случая с турската фирма "Напа Чингиз", която пое изграждането на автомагистрала "Люлин".

И още – към лекторката Кръстева бе зададен въпрос прекаленото експониране на темата за дискриминация не води ли до чувство на озлобление у ромите, което не било обосновано? Кръстева отговори, че наистина има повече говорене за това, как ромите са дискриминирани, дори и да не са. Те също приемали мнозинството като чужди и различни.

Де Вит подчерта, че близо 80 на сто от хората навсякъде са били дискриминирани, но не се оплакват не защото не познават закона, а нямат вяра на институциите. „Мен ме пребиха не за това, какво съм направил, а за това, което съм” – споделя той болната истина. „Ние не работим в интерес на малцинствата, а в интерес на обществото” – подчерта Де Вит.


Шеста лекция (втори ден)

Прокуратурата на Република България

Лектор: Емил Сакаджийски, прокурор във ВКП


АКТУАЛЕН ПРЕГЛЕД ВЪРХУ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ

ПО ДИСКРИМИНАЦИОННИ МОТИВИ”


Спря се на нормативна уредба на обществените отношения, свързани с дискриминация и посочи примери от практиката:

Подчерта, че според Конституция на Република България РБ е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите. РБ гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

ал.2 -„Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образувание, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл.37, ал.1, изр.ІІ – „Да съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различни вероизповедания както и между вярващи и невярващи”.

Чл.38 „Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения”.

Чл.54, ал.1 „Всеки има право да се ползва от национална и общочовешка културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, като се признава и гарантира от закона.”

2. Закон за защита от дискриминация – в сила от 01.01.2004 г. – последно изменение с ДВ бр. 103/2009 г. /цели, основания, начала, защита от дискриминация, КЗД, производство за ЗД/

  1   2   3

Свързани:

Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconНационален план за действие за защита от дискриминация 200 7
Програмата на ес за борба с дискриминацията (2001 – 2006 г.) в изпълнение на чл. 13 на Договора от Амстердам за предприемане на ефективни...
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconПроект! Национален план за действие за защита от дискриминация – 200 7 Г
Програмата на ес за борба с дискриминацията (2001 – 2006 г.) в изпълнение на чл. 13 на Договора от Амстердам за предприемане на ефективни...
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconКъм политика на ес в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ес чрез наказателното право

Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconНационален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство с международно участие
Право на участие в конкурса имат всички деца и младежи, разделени в пет възрастови групи
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconМеждународно публично право
Въпрос 1 – Понятие за мпп. Възникване и историческо развитие на мпп. Международно право и международни отношения. Международното...
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconКултурни събития с международно участие
Хіі – ти Национален детски фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде”
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconПрес-съобщение Научен семинар по информационна грамотност
Научен семинар с международно участие на тема: “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” ще се състои на...
Национален семинар с международно участие на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право iconРегламент на xii-ти национален детски фолклорен фестивал с международно участие
Дванадесетият национален детски фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде…” Дрен 2012 ще се проведе на 22 и 23 юни /...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом