Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
ИмеПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер36.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosvt.org/signali/signali-08.doc
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

1.

02.08.2010 г.

Сигнал по ел. поща

Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” ЕООД – площадка в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”

Сигналът е получен в почивни дни – 31.07.2010 г. и проверен на 02.08.2010 г. При проверката на площадката на цеха за ПДЧ не са установени нарушения на технологичния режим, както и спирания на електрофилтъра за периода 30.07.-02.09.2010 г.

2.

03.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” ЕООД – площадка в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”

Същият ден е свикана комисия за определяне разпространението на миризми, извършен е оглед в района на кв. „Бузлуджа” и е съставен протокол за установяване на нарушението.

3.

06.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал, подаден от жител на с. Патреш, община Павликени за разширяване на сметището на селото

Сигналът е основателен. При проверката се установи, че сметището не е разривано от 2009 г., експлоатира се от населението и се е разширило до пътя. На кмета на селото е издадено предписание да разрине сметището.

4.

08.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за обгазяване на кв. „Бузлуджа”, гр. Велико Търново със специфична миризма на дървесина и предизвикващ лютене при вдишване

Цеха на „Кроношпан България” ЕООД – площадка в гр. Велико Търново има съоръжение за намаляване на праха, но няма съоръжение за намаляване на миризмите, на дружеството е издадено наказателно постановление за налагане на санкция за миризми.

5.

11.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал от жител на гр. Севлиево за измряла риба в участък от р. Росица, преминаващ през гр. Севлиево – до бивша „Родопа” и „Милкиекс” ООД, гр. Севлиево

При проверката се установи, че подадения сигнал е основателен. Наблюдава се замор на риба с ниска интензивност, като заморът е настъпил преди 24 до 48 часа, което е видно от разлагащите се екземпляри, както и от характерната миризма на разлагаща се риба. Измерените на място показатели разтворен кислород и рН на водите на река Росица в три пункта: преди площадката на “Севко” АД, след площадката на “Севко” АД и изходен канал на ГПСОВ – Севлиево не показаха отклонение от нормираните

стойности и не се констатира химическо замърсяване на реката. РИОСВ – Велико Търново уведоми териториалното звено на ИАРА гр. Габрово за замора, в чиито правомощия е, чрез изпращане за анализ в Акредитирана лаборатория на екземпляри от умрялата риба, да се даде възможност за изясняване на точните причини за замора.

6.

14.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал от жител на гр. Севлиево за измряла риба в р. Росица, през гр. Севлиево

Огледът на място установи неголям брой екземпляри измряла риба в участъка на р. Росица под площадката на бивша „Родопа”, надолу по течението до м. „Бели бряг”. В два пункта са измерени разтворен кислород и рН , като не са установени отклонения от нормите. Не се установи изтичане на отпадъчни води от „Севко” АД. В момента на проверката не се установи недостиг на кислород в реката и химическо замърсяване като причина за рибния замор.

7.

23.08.2010 г.

Сигнал по „Зеления телефон”

Сигнал от еколога на Община Свищов за наблюдаван замор на риба в главния отводнителен канал на гр. Свищов след започване работата на „Република консерв” АД, гр. Свищов

Извършена съвместна проверка с експерти на Водно бюро – В. Търново към БДДР – Плевен. Съставен кат на фирмата за неизпълнение на условие в разрешителното за заустване.

8.

23.08.2010 г.

Сигнал по ел. поща

Сигнал от жител на с. Драгижево, община Лясковец за горене на депото за твърди битови отпадъци на община Велико Търново, намиращо се в с. Шереметя

При проверката на депото се установи, че сигнала е основателен. Депото гори от 20.08.2010 г. и е запалено умишлено по данни на оператора на депото. Съставен е акт на оператора на депото и издадено предписание за запръстяване на депото.

Свързани:

Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по "зеления телефон" и електронната поща в риосв – София за периода месец  август 2010 година
Приети сигнали по ”зеления телефон” и електронната поща в риосв – София за периода
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2012 година
Сигнал за замор на риба в р. Янтра до моста при с. Драганово, общ. Горна Оряховица
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Август 2012 година
Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец май 2012 година
Сигнал за неприятни миризми в кв. „Бузлуджа”, гр. Велико Търново от дейността на цеха за пдч – кв. „Чолаковци, собственост на „Кроношпан...
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец декември 2011 година
Сигнал, подаден от гражданин на гр. Велико Търново, че сутрин от комина на паровата централа на вту „Св. Св. Кирил и Методий” се...
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по "зеления телефон" и електронната поща в риосв – София за периода месец  юли 2010 година
Приети сигнали по ”зеления телефон” и електронната поща в риосв – София за периода
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец април 2010 година
...
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец май 2010 година
Сигнал, подаден от Районно Управление Полиция – Севлиево за умряла риба в р. Росица от замърсяване с отпадъчни води от „Севко” ад,...
Приети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец октомври 2010 година
Сигнал, подаден от еколога на Община Габрово, че р. Янтра в централната градска част на гр. Габрово тече в сивкаво бял цвят
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом