Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница1/44
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер6.25 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/images/stories/modul1/ucheben_modul_1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Комисия за защита от дискриминацияПроект VS/2010/008/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/008/0536 “Equality as a Path to Progress”УЧЕБЕН МОДУЛ І

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ПРАВО –

ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА

ЗАЩИТАТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ”


гр. София, 2011 г.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013)

Supported by the European Community Programme

for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013)

Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за това как се употребява информацията, съдържаща се в тази публикация.


Съдържание

Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност 5

Въведение 6

1.Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й 16

Иван Игов 16

2.Дискриминация, стереотипи и предразсъдъци, изключване, враждебно слово, тормоз и подбуждане към дискриминация 32

Юлия Попова 32

3. Въведение в правната уредба на защитата от дискриминация 52

доц. д-р Ирина Мулешкова 52

4. Механизми за мониторинг на превенцията и защитата от дискриминация 74

Диляна Гитева 74

5. Основни положения в Закона за защита от дискриминация 82

д-р Зора Генчева 82

6. Пряка дискриминация 95

7. Непряка дискриминация 105

8. Разграничение между пряката и непряката дискриминация 114

9. Тормоз 122

10. Сексуален тормоз 128

11. Приспособяване на средата и мерки за изравняване на възможностите на хората с увреждания с оглед техните потребности 138

Анели Чобанова 138

12. Дискриминация на хора с ментални увреждания 160

13. Подбуждане към дискриминация и враждебно слово 171

14. Расова сегрегация 184

Диляна Гитева 184

15. Преследване 192

16. Защитени признаци и дискриминация по асоциация 196

ЕСПЧ, T. v. UK [GC] (No. 24724/94), 1999 г. и V. v. UK [GC] (No. 24888/94), 1999 г. Жалбоподателите са били съдени за убийство, което са извършили на 10-годишна възраст. Съдът приема нарушение на правото на справедлив процес по чл. 6 от ЕКПЧ, тъй като процедурата не е била съобразена с възрастта, зрелостта и интелектуалните и емоционални годности на обвиняемите, а съдът не е взел необходимите мерки да ги подпомогне в това да разбират и участват в нея. Съответствието с чл. 14 от ЕКПЧ обаче не е обсъждано. Решение от 16.01.2008 г. по гр.д. 1171/2006 на СРС: ,,Обстоятелството, че НЗОК не заплаща изцяло животоспасяващите храни, необходими за деца на възраст до 2 г., болни от фенилкетонурия, като в същото време прави това за лица от 2 до 18г., съставлява пряка дискриминация на основата на възраст”. 208

18 . Множествена дискриминация 217

19. Равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд 228

Диляна Гитева 228

20. Изключения от забраната за дискриминация и мерки за насърчаване на равенството 237

Диляна Гитева 237

21. Предмет на доказване, доказателствена тежест и доказателствени средства 246

22. Производства за защита от дискриминация пред КЗД 260

23.Искови производства по чл.71 от Закон за защита от дискриминация 279

24. Искови производства по чл.74 от Закон за защита от дискриминация 294

25. Оспорване на дискриминационни административни актове по реда на Административнопроцесуалния кодекс 309

Павлина Найденова 309

26. Държавни такси и разноски в производствата за защита от дискриминация 335

„На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК от 2007 г. ищецът - ответник по касация следва да заплати на насрещната страна сторените в трите инстанции съдебно-деловодни разноски, които общо са в размер на 183 лв. Разноските за адвокатско възнаграждение в първа инстанция съдът не признава, тъй като е представено само доказателство за договорен, не и за платен хонорар.” Решение № 65 от 16.07. 2010 г. на ВКС по гр. д. № 4216/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Албена Бонева 336

„Ответната страна следва да бъде осъдена да заплати държавна такса общо за предявените искове в размер на 480 лв. и 160 лв. за изслушаните експертизи” Решение № 1286 от 18.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3371/2007 г., III г. о., докладчик съдията Светла Бояджиева 336

Приложения 340

Примерна учебна програма 340

Практически занимания за решаване на казуси 347

Казус 1 349

Казус 2 351

Казус 3 354

Казус 4 357

Казус 5 359

Казус 6 363

Казус 7 367

Казус 8 369

Казус 9 373

Казус 10 374

Препоръчителна съдебна практика 377

Полезни ресурси и линкове 390

392  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Свързани:

Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Ивана Петрова. Започва да се облича и държи с околните като жена. Това не се приема еднозначно от хората, живеещи в същия квартал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом