Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература
ИмеПрограма за докторантски изпит по българска възрожденска литература
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер70.62 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92567/709830/version/1/file/bulg_vazr_lit

ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА
1. Преход от стара към нова литература; контексти и специфика на Българското възраждане.

2. Граници и периодизации според историографските проекти на Боян Пенев, Михаил Арнаудов, Петър Динеков, Дочо Леков и други изследователи на българската възрожденска литература.

3.Формиране и развитие на жанровата система. Идеология и жанр. Семантика и прагматика на лирическите жанрове. Българската поезия от Христофор Жефарович до Христо Ботев и първите лирически книги на Иван Вазов.

4.Българската историография през втората половина на ХVIII век. “История славяноболгарская” на Паисий Хилендарски.

5.Книжовната дейност на Софроний Врачански и проблемите на прехода.

6.Реформиране на българското образование през Възраждането. Идеолози и меценати - Петър Берон, Васил Априлов; ролята на Юрий Венелин в духовния живот на Българското възраждане.

7.Проблемният сплит фолклор – литература през Възраждането.

8. Социокултурна динамика – идеологически, културни и литературни влияния в развитието на българския живот през ХVІІІ и ХІХ век.

9.Поява и развой на българския периодичен печат. Периодика и литература. Основни журналистически и художествено-публицистични жанрове. Специализирани издания. Жените в литературната публичност през Възраждането.

10. Преводите в развитието на българската литература през Възраждането – историята на превода като история на културната мрежа и памет.

11. Възрожденската белетристика – творчеството на Васил Попович, Васил Друмев, Илия Блъсков, Любен Каравелов.

12. Развитие на възрожденската драма и театър. Комедията, историческата драматургия, драмите на съвремието.

13.Политики на биографичното представяне през Възраждането. Мемоаристиката от и за епохата.

14. Формиране на литературна теория, история, критика.

15.Културни и литературни средища и институции през Възраждането .

16.Емоциите в културата на Българското възраждане.


Възрожденска литература. Библиография


Антологии


Възрожденски фейлетони. С., 1968.

Възрожденски пътеписи. С., 1969.

Българска възрожденска поезия. С., 1980.

Българска възрожденска критика. С., 1981.

Възрожденски диалози. С., 1985.

Възрожденски предговори. Кн. 1. С., 1992.

Обявления за български възрожденски издания. С., 1999.


Общи изследвания


Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. С., 1969.

Аретов, Н. Преводната белетристика от първата половина на 19 в. С., 1990.

Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. С., 1995.

Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006.

Арнаудов, М. Творци на българската литература. С., 1969.

Боршуков, Г. История на българската журналистика до Освобождението. С., 1965; вт. изд. 2004.

Брадистилова-Добрева, М. Възрожденската театрална култура в България, С., 1983.

Гачев, Г. Ускорено развитие на културата. С., 1979.

Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1978.

Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. С., 1995.

Дамянова, Р. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. С., 2004.

Дамянова,Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С.1 2008.

Димов, Г. Българската литературна критика през Възраждането. С., 1965.

Динеков, П. Възрожденски писатели. С., 1962; вт.изд. 1964.

Динеков, П. Из историята на българската литература. С., 1969.

Динеков, П. Между фолклора и литературата. С., 1979.

Жечев, Т. Българският Великден или страстите български.С., 1975; вт. изд. 1976.

Зарев, П. Панорама на българската литература. т. 1. С., 1971.

История на българската литература. Т.2, С., БАН, 1966

Каракостов, Ст. Българският възрожденски театър на освободителните борби. С., 1973.

Конев, Ил. Литературни взаимоотношения и литературен процес. С., 1974.

Конев, Ил. Българското възраждане и Просвещението. С., 1983.

Константинова, З. Държавност преди държавата (Българската възрожденска журналистика). С., 2000.

Кювлиева, В. Българското речниково дело през Възраждането. С., 1997.

Леков, Д. Проблеми на българската белетристика през Възраждането. С., 1970.

Леков, Д. Литература, общество, култура. С., 1982; вт. изд. 1996.

Леков, Д. Писател-творба-възприемател през Българското възраждане. С., 1988.

Леков, Д. Българска възрожденска литература. Проблеми, жанрове, творци. т. 1 и 2, 1988.

Леков, Д. Български възрожденски културни и литературни средища в чужбина. С., 1999.

Леков, Д. История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане. т. 1 и т. 2, 2003,2004.

Манолакев, Хр. Между образа и четенето. Руската преводна белетристика през Възраждането. С., 1996.

Михова, Л. Българските календари. Пд., 1995.

Михова, Л. Модерните потреби на Възраждането. С., 2001.

Налбантова, Ел. Възрожденският човек-утопии и реалности. В. Търново, 2002.

Николова, Юл. Възрожденски уроци. Пд., 1993.

Николова, Юл. Записки по българска възрожденска литература. Пд., 2004.

Ничев, Б. Увод в южнославянския реализъм. С., 1971; вт. изд. 1976.

Пенев, Б. История на новата българска литература. т. 1-4, С., 1976-1978.

Пенев, П. Българската възрожденска драматургия. С., 1964.

Радев, Ив. Българската възрожденска литература от 40-те години на 19в. В. Търново, 1982.

Радев, Ив. История на българската литература през Възраждането. В. Търново, 1997.

Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане. С., 2003.

Станева, К. Гласове на Възраждането. С., 2001.

Стефанов, В. История на българския театър. т. 1, С., 1997.

Топалов, К. Проблеми на възрожденската поетика. С.,1978.

Топалов, К. Проблеми на българската възрожденска литература. С.,1983.

Топалов, К. Възрожденци. С., т. 1, 1983 и т. 2, 1990; вт. изд. 1999.

Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. С., 1986.

Цанев, Г. Начало и развой на критическия реализъм. С., 1960.

Чернокожев, Н. От Възраждане към прераждане или изкушаванията на българката: Чужденецът и неговите властвания в литературата на Българското възраждане. С., 2003.

Чернокожев, Н., Н.Аретов. Българската литература ХVІІІ и ХІХ век.С., 2006

Шишманов, Ив. Избрани съчинения. С., 1965.

Сборници със статии


Фолклор и литература. Ред. П. Динеков и Д. Леков. С., 1968.

Българската литература и народното творчество. Ред. Д. Леков. С., 1977.

За литературните жанрове през Възраждането. С., 1979.

Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

Литература и Възраждане. Пд., 1993.

Печат и литература. С., 1994.

Възрожденският текст. В чест на 70-годишнината на проф. Д. Леков. С., 1998.

Разночетенията на текста. В чест на 60-годишнината на проф. К. Топалов. С., 2003.

Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Ст. Таринска. С., 2005.


Специални изследвания


Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. т. 1, 1963 и т. 2, 1964.

Ангелов, Б. Паисий Хилендарски. С., 1985.

Арнаудов, М. Любен Каравелов. Живот, дело, епоха. С., 1964; вт. изд. 1972.

Баева, С. Петко Славейков. Живот и творчество 1827-1870. С., 1968.

Георгиев, Ем. Найден Геров. С., 1972.

Гълъбов, К. Петко Славейков. Живот, дейност, творчество.С., 1970.

Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. Шумен, 1995.

Данчев, П. Чертите на гения. С., 1976.

Димитров, М. Любен Каравелов. Биография. С., 1959.

Динеков, П. Петко Р. Славейков.С., 1956.

Динеков, П. В света на Христо Ботев. С., 1976.

Зарев, П. Христо Ботев. С., 1964.

Илчев, Ив. Рекламата през Възраждането. С., 1995.

Киселков, В. Софроний Врачански. Живот и творчество. С., 1963.

Конев, Ил. Илия Блъсков. С., 1969.

Конев, Ил. Белетристът Каравелов. С., 1970.

Леков, Д. Васил Друмев-живот и дело. С., 1976.

Леков, Д. Любен Каравелов. С., 1977; вт. изд. 1998.

Леков, Д. Тодор Пеев. Страници от живота и съдбата на един възрожденец. С., 1978.

Леков, Д. Райко Жинзифов. С., 1979.

Леков, Д. Ръкописните учебници на Добри Чинтулов. С., 1987.

Лилова, Д. Възрожденските значения на националното име.С., 2003.

Минев, Д. Никола Козлев. С., 1966.

Минчев, Ст. Из историята на българския роман. Побългарявания на чужди произведения. С., 1910.

Михайлов, К. Петко Славейков. Поетически послания. С., 2002.

Михова, Л. Българските календари. Пловдив, 1995.

Мутафчиева, В. Книга за Софроний. С., 1978.

Налбантова, Ел. Прозата на Илия Блъсков. Шумен, 1999.

Пелева, И. Ботев. Тялото на национализма. Пд., 1998.

Пелева, И. Възраждания. С., 1999.

Радев, Ив. Софроний Врачански. С., 1983.

Сестримски, Ив. Нешо Бончев. С., 1983.

Станева, К. Апология на българското. Творчеството на Г. С. Раковски. С., 1996.

Стефанов, В. Лабиринтите на смисъла. Критически речник за поезията на Хр. Ботев. С., 1993.

Стефанов, В. Участта Вавилон. С., 2000.

Табаков, Н. Добри Чинтулов. С., 1955.

Табаков, Н. Братя Миладинови. С., 1966.

Таринска, Ст. Прозата на Хр. Ботев. С., 1966.

Тодоров, Ил. Над Ботевия стих. С., 1988.

Тодоров, Ил. Различният Ботев. С., 1999.

Топалов, К. Петко Р. Славейков. С., 1979.

Топалов, К. Григор Пърличев. Живот и дело. С., 1982.

Топалов, К. Ботев в пътя на възрожденската поезия. С., 1992.

Топалов, К. Христо Ботев-поет и публицист. С., 1997.

Топалов, К. Раковски и Ригас в културно-историческите модели на Балканското Възраждане. С., 2003.

Унджиев, Ив., Унджиева, Цв. Христо Ботев-живот и дело.С., 1975.

Унджиева, Цв. Любен Каравелов. Белетрист и фейлетонист. С., 1968.

Чемоданова, М. Творчество Васила Друмева и становление болгарской национальной литературы. С., 1987.

Чернокожев, Н. Любен Каравелов и българското възрожденско време. С., 1995.


Сборници със статии


Добри Чинтулов. По случай 100-годишнината от раждането му. С., 1922.

Христо Ботев. С., 1949.

Любен Каравелов в спомените на съвременниците си. Ред. Ст. Великов. С., 1960.

Паисий Хилендарски и неговата епоха.С., 1962.

Изследвания и статии за Любен Каравелов. С., 1963.

Любен Каравелов. По случай 150 години от рождението му. С., 1990.

Христо Ботев. Нови изследвания. С., 1990.

Васил Друмев-Климент Търновски в културната и политическата история на България. Шумен, 1992.

Неофит Бозвели и българската култура. С., 1993.

Тодор Пеев. Научни изследвания. С., 1994.

Софроний Врачански. Сборник изследвания. С., 2004.


Справочна литература


Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1997.

Речник на българската литература. С., 1976-1982.

Речник по нова българска литература. Пловдив, 1996

Свързани:

Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма за кандидат-докторантски конкурсен изпит по руска литература ХХ-ХХІ век
Руската култура и общество през ХХ век. Литература и империя, творец и власт в историята на три периода (90-те години на ХІХ век...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литератури
Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма за кандидат-докторантски изпит по руска литература на ХІХ век
Руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния избор
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни
Културен и литературен живот след Освобождението. Поява на кръгове, основни периодични издания и литературни полемики. Тенденции...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма по нова българска литература(1978-1919)
Предмет, периодизация, методи на изследване. Изследователи на новата българска литература. Съвременно състояние на литературно-историческите...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма за кандидат-докторантски изпит в унсс по английски, немски, френски, испански и руски език
Литературният източник следва да бъде предварително одобрен с подписа на председателя или член на изпитната комисия. В случай, че...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Програма за докторантски изпит по българска възрожденска литература iconПрограма на бки прага за месец януари 2011
Българска библиотека“ при бки-прага предлага българска и преводна литература, справочна литература, речници и учебници по български...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом