Работен формуляр на проекта
ИмеРаботен формуляр на проекта
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер54.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.odysseus-contest.eu/wp-content/uploads/2012/07/PRWS_Odysseus_bg.doc


“Engage and Inspire the European Youth in the Space Exploration through a Scientific Contest”

Coordination and Support Action FP7- 284442Работен формуляр на проектаСилно ви препоръчваме да подадете формата, която ще намерите по-долу, заедно с вашия проект. Моля, вземете под внимание предложенията, които следват, за да попълните правилно формуляра и да направите кандидатстването си пълноценно.


  • Всички полета от формуляра трябва да бъдат попълнени.

  • Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език.

  • Вписвайте вашия текст в съответните полета за текст, предоставени за всеки от разделите.

  • Размерите на текстовите полета на всеки от разделите определят големината на съответния раздел. Общото съдържание на работния формуляр не трябва да надхвърля 2 500 думи. Максималната големина на всеки от разделите е посочена в началото ѝ.

  • Обикновен текст не трябва да бъде изписван с главни букви. За обикновения текст ви съветваме да използвате стил “Tahoma”, размер "12" и разстояние между редовете "1.5".

  • Заменете заглавието "Име на проект" и записката под линия "Име на проекта" със името на вашия проект. Посочете категорията, в която се състезавате, заедно с името на екипа ви и имената на членовете му.

  • Изтрийте насоките във всички текстови полета, преди да впишете вашия текст.Успех!


Име на проект

Състезателна категория:


  1. Слънчева система MACROBUTTON HTMLDirect MACROBUTTON HTMLDirect

  2. Световна взаимопомощ в сферата на космическите кораби MACROBUTTON HTMLDirect

  3. Взаимна еволюция на живата природа MACROBUTTON HTMLDirect


Име на екипа:


Имена на членовете на екипа:


Име на ръководителя:


Резюме (лимит 200 думи).


Моля, напишете резюме, което накратко да обобщава съдържанието на проекта ви. То трябва ясно да обясни на журито идеята на проекта и каква информация може да бъде открита в него. Най-важни са темата на проекта и реалния принос на описаната работа. Също така, трябва да бъде включено и кратко описание на резултатите ви. Резюмето трябва да говори само за себе си, което означава, че читателят трябва да е в състояние да разбере същността на проекта, без да е нужно да изчита целия формуляр.


Съвет: Най-добре ще е да напишете резюмето накрая, след като имате цялостна представа за проекта си.

Въведение - Описание на проекта (лимит 200 думи)


Въведението трябва да се състои от две части (във вид на параграфи и не трябва да бъде съставено от няколко заглавия): Първата част трябва да разработва условието на основната задача, като представя настоящото му състояние и известните познания, включвайки справки с литературата, която читателят може да използва, за да се запознае с темата. Втората част трябва да се фокусира върху проекта и въпросите, които цели да повдигне или резултатите, които цели да постигне.
Хипотези - Визирани идеи (лимит 200 думи)


Разделът за хипотезите и визираните идеи трябва да представи първоначалните хипотези за темата на проекта, базирани на текущите ви знания. Тук, също така, трябва да се развият условията и понятията, нужни за разбирането на дадената задача и се описва предложен набор от идеи или действия, които ще доведат до разрешаването ѝ.

Методология на проекта (лимит 450 думи)


Проектната обстановка, по принцип, описва процедурите, които сте следвали, за да постигнете резултатите си. Опишете методологията, която сте следвали, за да изследвате хипотезите и визираните идеи, описани по-горе, за да постигнете резултатите си. Ако проектът ви включва някакъв експеримент, трябва, също така, да опишете използваното оборудване и експерименталната постановка.

Провеждане на изследването (лимит 450 думи)

Този раздел включва аналитично описание на изследването ви. Детайлно опишете как сте провели изследването, като опишете причините за всяка една стъпка от изследването и каква е връзката ѝ със следващата. Избройте наличните данни, информацията и всички други източници, които сте използвали и опишете как е използван всеки от тях.
Анализ на данни (лимит 500 думи)

В този раздел можете да представите данните и измерванията си и да направите необходимите обработки на данни и анализи. Използвайте графики и таблици, за да представите резултатите си и се уверете, че анализът ви е представен по начин, по който той е ясен за читателя, без загуба на съдържание. Уверете се, че той проследява описаната линия на разсъждения и съвпада със структурата на проекта. Всяка фигура и таблица трябва да бъде номерирана (т.е. Фигура 1 или Таблица 1) и трябва да има описание със шрифт “Tahoma” с размер “10”.

Разискване на откритията (лимит 300 думи)

Представете наблюденията си на базата на откритията си и коментирайте резултатите. Можете да обясните и оцените откритията си и да ги свържете с основните си хипотези и визирани идеи. И още (ако е приложимо), сравнете откритията си с настояща библиография.


Съвет: Постройте разискванията си на базата на въпросите, които сте поставили във въведението. Проверете колко изчерпателни и задоволителни са отговорите ви.

Заключение (лимит 200 думи).

Заключителният раздел трябва накратко да обобщава темата и основното съдържание на проекта. Този раздел трябва да говори сам за себе си, което означава, че читателят трябва да е в състояние да разбере същността на заключението, без да е нужно да изчита целия проект. Заключенията обикновено завършват с оглед на възможно разширяване на представените подходи и може би и предложена бъдеща работа.
Справки

Всички източници на информация трябва да бъдат изброени в края на проекта. Ако източникът е уеб-страница, линкът трябва да бъде изписан в този раздел. В случай че източникът е книга, то справката трябва да съдържа заглавието, автора и издателството. Впишете справките си по шаблон (Име на автора, заглавие, публикация или URL) и по азбучен ред на авторите. Всяка от изброените справки трябва да бъде в текста, а всяка справка от текста трябва да бъде включена в списъка.


Съвет: За да свържете по-лесно текста си със справките, можете да използвате инструмента "препратка". Когато искате да направите препратка в текста си, натиснете: “Вмъкни” → “Препратка” → “Бележка под линия” от най-горната работна лента и на мястото на курсора в текста ви ще се появи номер. Пишете отдолу в бележката под линия, която ще стане източника ви за справки. След като приключите, копирайте и поставете всички свои източници в настоящия раздел и ги подредете по азбучен ред.

Име на проекта

Свързани:

Работен формуляр на проекта iconФинансовият отчет на проекта (финансов и съдържателен) се внася в деловодството на Община Варна на предварително посочения от дирекцията формуляр!
Финансовият отчет на проекта трябва да бъде класиран в папка и на формуляр, предоставен от дирекция “Младежки дейности и спорт”,...
Работен формуляр на проекта iconФормуляр за участие
Направете кратко описание на същността на проекта. Опишете концепцията си, с кои институции и организации имате намерение да работите...
Работен формуляр на проекта iconБърз старт: Отпечатване на работен лист
Статия Преди да отпечатате работен лист, добра идея е да го визуализирате, за да се уверите, че изглежда, както желаете. Когато визуализирате...
Работен формуляр на проекта iconФормуляр технически параметри
Организации, финансирали проекта (финансиране на проектен принцип от спонсорство и/или лични средства)
Работен формуляр на проекта iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Работен формуляр на проекта iconОсновные этапы реализации специального проекта
С 1 по 14 октября необходимо предоставить на электронную почту окружным координаторам проекта: Резюме; Презентацию социального проекта...
Работен формуляр на проекта iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Работен формуляр на проекта iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Работен формуляр на проекта iconФормуляр 3 Декларация
Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на запсп) върху...
Работен формуляр на проекта iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом