Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер102.96 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/151/doc/1/1/CV_Svilen Tutekov_profil.doc

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
ТУТЕКОВ, СВИЛЕН МИЛКОВ

Адрес
Република БЪЛГАРИЯ


Телефон
062/ 618259 – служебен

ФаксE-mail
toutekov@abv.bg
Националност
БългаринДата на раждане
1974 г., гр. Горна Оряховица
Трудов стаж
• Дати (от-до) • 2010 - доцент

 • 2003 – 2009 г. главен асистент

 • 2001 – 2003 г. - старши асистент

 • 1998 – 2001 г. асистент при Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

• Име и адрес на работодателя
Проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” 1

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по християнска антропология и етика

• Заемана длъжност
Главен асистент

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна работа


Образование и обучение
• Дати (от-до)• Име и вид на обучаващата или образователната организация
 • 2007 - специализация в Богословския факултет на Белградския университет, Сърбия.

 • 2005 – специализация в Богословския факултет на Белградския университет, Сърбия.

 • 1994 - 1997 - Философия във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

 • 1992 - 1997 – висше образование. Православен Богословски Факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

 • 2001 - 2002 докторант на самоподготовка във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
 • Преподавател по християнска антропология и етика

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор - ВАК, № 28681/ 10.09.2003 г.

Доцент – ВАК, № 26590/ 06.12.2010 г.

• Дати (от-до)• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Православен богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Технически науки
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
БългарскиДруги езици

руски / сръбски / английски / гръцки

• Четене
отлично / отлично / добро / добро

• Писане
мн. добро / мн. добро / добро / добро

• Разговор
мн. добро / мн. добро / добро / добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
 • Комуникативност и умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
 • Умения за организация и координация на научни проекти
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
 • Работа с компютри – Windows XP Professional, WordАртистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
 • Превод и редакция на научна богословска литература

Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация
Научна специализация:

 • Докторантура в Православния богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 2001-2002 г. и защита на докторат на тема “Страст и добродетел в аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” през 2003 г.

 • Постдокторска специализация в Православния богословски факултет на Белградския Университет в периода април-юни 2005.

 • Постдокторска специализация в Православния богословски факултет на Белградския Университет през м. април 2007.Участие в научноизследователски проекти:

А/ в страната:


1. Участие в научно-изследователски проект: “Неоплатонизъм и Християнство“ във Философския факултет на ВТУ: І част – “Гръцката традиция“ 2001/2002 г. и ІІ част - “Византийската традиция“ – 2002/2003 г.

2. Участие в научно-изследователски проект “Неоплатонизъм и Християнство“ към катедра Класически филологии на СУ “Св. Климент Охридски” – ІІІ част с лекции на тема: “Понятието ипостас в неоплатоническата традиция и в светоотеческото богословие” (2. ІV. 2005) и “Проблемът за тялото в неоплатонизма и в християнската традиция” (1. VІ. 2005).

3. Участие научноизследователски проект “Изследователски колегиум Biblika et patristika”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008-2010.

4. Координатор на научноизследователски проект: “Православие и идентичност в културното пространство на европейския Югоизток през ХІV век”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008-2009.

5. Координатор на научноизследователски проект: Богословски и философски идеи във византийското и балканско културно пространство (VII-XII век), 2010-2013.


Б/ в чужбина:

1. Участие в международен научно-изследователски проект “Сръбското богословие през ХХ век“ в Православния богословски факултет на Белградския университет за периода 2007-2012.


Членство в научни и творчески организации и обединения:


А/ в страната:

 • От 1999 до 2006 г. - Член на Издателския съвет на Издателска къща „Омофор”, гр. София

 • От 2008 г. - Научен редактор на поредица „Съвременно православно богословие” и „Малка православна библиотека” на издателство „Синтагма” гр. Велико Търново.Б/ в чужбина:

 • От 2005 г. – Сътрудник на Центъра за църковни изследвания в гр. Ниш (Република Сърбия); автор на международния научен сборник „Црквене студиjе” (ISSN 1820-2446) и рецензент на 6 бр. на сборника.

 • От 2007 г. – Член на редакционен съвет на международно научно списание „Саборност”, богословски годишник на Браническа епархия, гр. Пожаревац, Република Сърбия (ISSN 1450-9148).

 • От 2008 г. - Член на редакционния съвет на религиозно-научното списание „Теолошки погледи”, Белград (официален орган на Сръбската Православна Църква).

 • От 2009 г. – член на издателски съвет на списанието за светоотеческа практика и теория „Отачник”, издание на богословското общество „Отачник”, Белград, Република Сърбия (ISSN 1450-5274).Участие в научни конференции и публични лекции (2003-2009):


А/ в страната:

1. Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. прот. д-р Николай Шиваров с доклад: “Евангелското разбиране за добродетелта“, ВТУ, Велико Търново, 23 - 24. ХІ. 2002.

2. Международна научна конференция по случай 10-годишнината от ПБФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с доклад: “Християнската етика пред изкушението на индивидуализма“, Велико Търново, 17 - 18. V. 2002 г.

3. Участие с доклад на тема: “Духовният живот в светлината на исихастката антропология” в научна конференция, организирана от Търновска книжовна школа към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” на 27. 11. 2003 г. в Килифаревския манастир.

4. Международна научна конференция “Религия, образование и общество за един мирен свят”, с доклад: “Православието между идеологията и живота”, Пловдивски университет, Филиал “Любен Каравелов”, Кърджали, 31.Х -2.ХІ. 2003 г.

5. Шести международен конгрес на висшите православни богословски школи, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 05-10. Х. 2004 г.

6. Богословски четения по повод деня на св. Три светители на ПБФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с доклад: “Общението – същност на живота”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 30. І. 2005 г.

7. Международна богословска конференция “Църквата в съвременното общество“, Русе, 27-30. V. 2005

8. Участие в богословските четения по повод деня на св. Три светители (30. І. 2006 г.) на Православния Богословски Факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с доклад на тема: “Общението – същност на живота”.

9. Участие в научен симпозиум Аrs и scientia през Средновековието, проведен в с. Арбанаси от 24-25. VІ. 2006 г., с доклад на тема: “Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма”.

10. Участие в международна научна конференция “Православната църква и очакванията на съвременното общество”, доклад на тема: “Търсенето на другия: богословският отговор на едно постмодерно предизвикателство”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 6-10 ХІ. 2006 г.

11. Богословска дискусия на тема: “Божият народ в Църквата“ с доклад: “Единството на харизмите като залог за единството на Църквата“, Русе, 19. V. 2007 г.

10. Научна конференция, посветена на 1600-годишнината от кончината на св. Йоан Златоуст, с доклад: “От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас“, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 12-13. ХІ. 2007 г.

12. Участие в традиционните богословски четения, посветени на св. три светители в ПБФ на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с доклад на тема: “Харизматология и аретология в богословието на св. Василий Велики”.

13. Участие в международна научна конференция, посветена на 30 години от кончината на прот. Георгий Флоровски на 23. 11. 2009 г. в БФ на СУ “Климент Охридски” с доклад на тема “Приносът на прот. Георги Флоровски за “екзистенциалния” прочит на отците”.


Б/ в чужбина:

1. Участие в международен симпозиум “Онтология и етика”, гр. Пожаревац, (Сърбия), 06-08. Х. 2003.

2. Участие в международен конгрес за църковното законодателство, Белград (Сърбия), 9-13. Х. 2003 г.

3. Лекция на тема: “Библейски основи на християнското учение за личността” в рамките на международния научен семинар “Православното богословие и Свещеното Писание”, организирана от Центъра за църковни изследвания в гр. Ниш (Сърбия), 11. V. 2006.

4. Лекция на тема: “Онтологията на подвига в богословието на св. Йоан Лествичник” в Православния Богословски факултет на Университета в Белград (Сърбия), 14. V. 2005 г.

5. Участие в международен научен симпозиум “Достоевски и съвременния свят”, Пожаревац, 29. V. 2006.

6. Лекция на тема: “Аскетическата антропология на св. Йоан Лествичник“ в Православния Богословски факултет на Университета в Белград (Сърбия), 27. ІV. 2007 г.

7. Международен научен симпозиум: “Сръбското богословие през ХХ век” с доклад: “Приносът на академик Димитрие Богданович в изследването на богословието на св. Йоан Лествичник“, Белград (Сърбия), 24-25. V. 2007 г.

8. Лекция на тема: “Синтеза на евхаристийното и подвижническото богословие“, в Православния богословски факултет на Университета в Белград (Сърбия), 20. Х. 2007 г.


Преводаческа и редакторска дейност:


А/ преводаческа дейност:

1. о. Р. Бигович, Църква и общество, С., 2003. (315 стр.) ISBN 954-9700-32-1

2. о. Р. Бигович, „Ролята на Църквата в съвременното православно богословие” // Християнство и култура, бр. 1, 2003. (стр. 4-13) ISSN 1311-9761

3. К. Фелми, Въведение в съвременното православно богословие. С., 2007. (373 стр.) ISBN 978-954-9700-58-9

4. Ат. Йевтич, Духовният живот, видян от православната антропология. ВТ, 2007. (71 стр.) ISBN 978954-92106-2-0

5. о. Стаматис Склирис, От портрета до иконата. ВТ, 2008. (87 стр.) ISBN 978-954-92106-3-7

6. Здр. Пено, Основи на православната вяра (Катихизис). ВТ, 2008. (239 стр.) ISBN 978-954-92106-1-3

7. о. Стаматис Склирис, „Ролята на изкуството в живота на Църквата” // Християнство и култура, бр. 40, С., 2009. (стр. 123-131) ISSN 1311-9761

8. о. Стаматис Склирис, „За етоса на иконописеца” // Слово и образ, бр. 1, 2009. (стр. 90-93) ISSN 1313-8022


Б/ редакторска дейност:

1. Вл. Йеротич, Свети Йоан Лествичник и нашето време, С., 2003 (120 стр.) ISBN 954-9700-28-3

2. Прот. Ал Шмеман, За живота на света, С., 2004 (190 стр.) ISBN 954-9700-39-9

3. Църквата и съвременното общество, С., 2005 (105 стр.) ISBN 954-9700-52-6

4. Прот. Ал. Шмеман, От вода и дух, С., 2005 (173 стр.) ISBN 954-9609-01-4

5. Рецензент на 6-ти брой на международния научен сборник „Црквене студиjе”, издание на Центъра за църковни студии, гр. Ниш, Република Сърбия (ISSN 1820-2446)Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом