Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
ИмеПрограма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер28.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://eg.lovechnet.com/mat.doc
Утвърдил:

Радослав Хитов

Директор

Програма по математика


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас

Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа

Формат на изпита


Четири задачи, от които две по алгебра и две по геометрия .

Оценяване :

Всяка задача носи по четири точки при пълно решение.

от4 точки до 5,99 – среден ( 3 )

от 6 точки до 9,99 - добър ( 4 )

от 10 точки до 13,99 - мн. Добър ( 5 )

от 14 точки до 16 – отличен ( 6 )

Учебник : Математика 9 клас. Издателство ‘’ Архимед „ след 2001год.

Автори : Георги Паскалев

Конспект

 1. Квадратно уравнение – формули за решаване; разлагане на квадратния тричлен на множители ; формули на Виет – приложения.

 2. Уравнения от по – висока степен.

 3. Дробни уравнения.

 4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

 5. Преобразуване на изрази съдържащи квадратни корени.

 6. Ирационални уравнения.

 7. Подобни триъгълници. Признаци за подобност на два триъгълника.

 8. Свойство на лицата на подобните триъгълници.

 9. Свойство на ъглополовящите в триъгълника.

 10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник – приложение за намиране елементите на правоъгълен триъгълник.

 11. Тригонометрични функции на остър ъгъл. Основни тригонометрични тъждества.

 12. Решаване на правоъгълен триъгълник.

 13. Намиране елементи на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец.Утвърдил:

Радослав Хитов

Директор

Програма по математика


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10 клас

Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа

Формат на изпита


Четири задачи, от които две по алгебра и две по геометрия

Оценяване :

Всяка задача носи по четири точки при пълно решение.

от4 точки до 5,99 – среден ( 3 )

от 6 точки до 9,99 - добър ( 4 )

от 10 точки до 13,99 - мн. Добър ( 5 )

от 14 точки до 16 – отличен ( 6 )


Учебник : Математика 10 клас. Издателство ‘’ Архимед „ след 2001год.

Автори : Георги Паскалев

Конспект:

 1. Квадратни неравенства. Метод на интервалите за решаване на неравенства.

 2. Неравенства от по – висока степен.

 3. Дробни неравенства.

 4. Корен – n ти.

 5. Преобразуване на ирационални изрази.

 6. Степен с рационален показател.

 7. Преобразуване на изрази със степени.

 8. Логаритъм – свойства.

 9. Тригонометрични функции на ъгли от 0о до 180о.

 10. Пресмятане на тригонометрични изрази.

 11. Синусова и косинусова теореми.

 12. Решаване на триъгълник, успоредник и трапец.

 13. Формули за лица на триъгълник, четириъгълник и правилен многоъгълник.

 14. Пермутации, вариации, комбинации.Утвърдил:

Радослав Хитов

Директор

Програма по математика


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 11 клас

Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часа

Формат на изпита


Четири задачи, от които две по алгебра и две по геометрия

Оценяване :

Всяка задача носи по четири точки при пълно решение.

от4 точки до 5,99 – среден ( 3 )

от 6 точки до 9,99 - добър ( 4 )

от 10 точки до 13,99 - мн. Добър ( 5 )

от 14 точки до 16 – отличен ( 6 )


Учебник : Математика 11 клас. Издателство ‘’ Архимед „ след 2001год.

Автори : Георги Паскалев

Конспект:

1.Числови редици: аритметична и геометрична прогресии. Смесени задачи

2.Основни тригонометрични функции на обобщен ъгъл.

3. Изменение на тригонометричните функции – четност, нечетност и периодичност.

4.Основни тригонометрични тъждества. Функции на: сбор и разлика на два ъгъла, удвоен ъгъл, половинка ъгъл, сбор и произведение на тригонометрични функции.

5.Преобразуване на тригонометрични изрази.

6. Решаване на триъгълник.

7. Статистика: случайна величина, закон за разпределение, статистически редове, дисперсия, медиана, мода.

Свързани:

Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10 – ти клас
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconИзпити за промяна на оценката наредба №3 от 15. 04. 2003 Г. За системата за оценяване
ДВ, бр. 65 от 2005 г изпити за промяна на годишна оценка само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен...
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconЗа дейността
Наредба №3 за системата на оценяване ученик от VІІІ клас има право еднократно да се яви на изпити за промяна на годишна оценка, като...
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма по математика пп 10 клас
Оценка Добър 4 се поставя на писмена работа, в която има пропуски за основните понятия, допускат се изчислителни грешки при пресмятане...
Програма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас iconПрограма за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка по „икономика на предприятието
Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и взаимоотношения./Ползва съответни нормативни документи и правилно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом