Шум Източници на шум
ИмеШум Източници на шум
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер27.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riokozpd.com/files/ на шум1.doc
Шум

Източници на шум

 • Транспорт – автомобилен, железопътен, авиационен

 • Промишленост – машини, съоръжения, строителство

 • Вътреквартален – детски и спортни площадки, дискотеки, ресторанти, паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли и др.

 • Вътрежилищен – от битови електроуреди, музикални уредби, разговори на висок тон, детски плач и ремонтни дейности и др.


Последици от въздействие на шум

Шумът, който причинява трафикът по натоварените булеварди, непрекъснатото строителство в близост до жилищни сгради води до така нареченото шумово „замърсяване” в големите градове, на жилищата и на работните места.

Шумът атакува почти всички органи и системи на организма и влошава качеството на живот на хората.

Шумът води до сериозни последствия за здравето на човека от излъчените хормони на стреса на бъбречната жлеза-кортизол и адреналин.Те са обективни и се проявявят със сърдечно съдови заболявания, високо кръвно налягане, язви на стомаха, смущения в обмяната на веществата, повишаване нивото на мазнини в кръвта, риск от хиперфункция на щитовидната жлеза,намаление на слуха,понижаване на защитните сили на организма , риск от астма и злокачествини тумори,безплодие и негативен ефект върху плода, когато жената е бременна.

Шумът влияе на психическото състояние на организма. Нежеланите звуци в ежедневието причиняват субективни усещания: безсъние, което намалява трудоспособността за следващия работен ден и постепенно довежда организма до състояние на преумора,страх, агресивност, главоболие, депресия, демотивация и раздразнимост у човека. Шумнатата атмосфера може да се отрази негативно на концентрацията, четенето и писането на децата в училище.

Проблемите свързани с борбата срещу вредата от шума са комплексни и изискват повишено внимание от всички. Всеки от нас трябва да осъзнава кога създаденият от него шум се превръща в неприятен за хората около него.

На по-високо ниво, компетентните органи трябва да взимат необходимите мерки за предпазване на населението от вредата от шума, която застрашава нашето физическо и психическо здраве.


Предпазване от вредното влияние на шума


 • Да се говори по-тихо, да не се усилва до край звука на музикалните уредби и телевизори.;

 • Да не се използват на шумни инструменти в бита – електрожени, режещи и пробивни инструменти между 14-16 ч. следобед и 22 ч. вечер до 6 ч. сутрин.;

 • Поддържане на битовите ел.уреди, асансьорите и автомобилите в изправно техническо състояние

 • Шофиране със съобразена скорост в населени места.;

 • Да не се форсира двигателя и използва без причина клаксона;

 • Намаляване престоя в дискотеките и на места с високи нива на шум;

 • Информирайте се за нивото на шума, излъчван от работата на уредите за лична употреба при закупуването им;

 • Поддържайте всички съоръжения в изправност(трансформатори, хидрофорни уреди, магазини, работилници, сметопроводи);

 • Ползвайте при ремонт и саниране на жилищата си съвременни материали и покрития с шумоизолационни качества;

Специалистите предлагат слушането на тиха музика, разходка в гората в близост до река или друг воден басейн. Това допринася за възстановяване и подобряване на Вашето здраве и съхраняване на слуха.;

 • „ Екраниране” транспортния шум с мрежа от многоетажна растителност и чрез озеленяване с храсти и дървета разположени шахматно. Те могат да намалят нивото на шума с 20-25 dB.Засаждане на дървета близо до пътните артерии;

 • Изграждане на “зелена бариера” от подходящи дървета и храсти в училища и детски заведения (ясли и градини);

 • Отдалечаване на транспортните потоци от жилищните сгради, местата за отдих, училищата, детските градини и ясли, болниците (изграждане на околовръстен път);

 • Ограничаване достъпа на МПС до жилищните зони и територии с неотежнен акустичен режим (защитени обекти, зони за обществен и индивидуален отдих, лечебни заведения, зони за научно-изследователска дейност), чрез изграждане не пропусквателни пунктове;

 • Подмяна на остарелия автобусен парк;

 • Поставяне на подходяща и ремонт на повредената пътната настилка и тротоари;

 • Ефективен контрол за спазване ограничението на скоростта на движение на МПС в рамките на града;

Свързани:

Шум Източници на шум iconIii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
На територията на риосв – Велико Търново се контролират 40 промишлени източници на шум
Шум Източници на шум iconДипломнаработ а тема: Шум в транспортните средства
Автомобилът е един от главните източници на шум в градовете. Бър­зото нарастване на автомобилния парк, увеличаването на интензив­ността...
Шум Източници на шум iconДоклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
Годишен доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
Шум Източници на шум iconСправка 14 Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Шум Източници на шум iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Шум Източници на шум iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите
Шум Източници на шум iconИзложение шумът в планетните предавки е вследствие на динамичното взаимодействие на елементите на предавката, което поражда колебателна енергия, разпространяваща се вътре в предавката и излъчваща се в околната среда във вид на шум.
Съвременните норми на Европеската Икономическа Общност изискват механичните предавки да бъдат конструирани и проектирани, така че...
Шум Източници на шум iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Шум Източници на шум iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Шум Източници на шум iconДоклад за
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом